Villages & Towns in Barsar Tehsil Hamirpur, Himachal Pradesh - Census 2011

List of all villages and towns in Barsar Tehsil of Hamirpur district, Himachal Pradesh. As per Census 2011, there are 1 towns and 249 villages within Barsar Tehsil. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Barsar Tehsil is 55,556 out of which urban population is 1,453 while rural is 54,103. As per Census 2011, total families in Barsar were 300. Check out important data about Barsar Tehsil as per Census 2011.

Barsar Tehsil data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 55,556 54,103 1,453
Children (0-6 years) 5,795 5,650 145
Literacy 88.06% 87.97% 91.44%
Sex Ratio 1,084 1,088 969
Scheduled Caste 23.7% 23.4% 32.3%
Scheduled Tribe 0.5% 0.5% 0%

List of Municipal Towns in Barsar Tehsil

Below is list of all towns in Barsar Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Bhota (Nagar Panchayat) 1,453 91.44% 969

List of Villages in Barsar Tehsil

Below is list of all villages in Barsar Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Adarin 162 85.62% 1,282
2 Aghar 87 89.61% 933
3 Akrana Brahmana 40 85.71% 1,353
4 Akrana Rajputtan 118 88.07% 844
5 Ambheri 450 87.06% 1,045
6 Amboha Jhikla 84 90.54% 1,270
7 Amboha Upperla 84 78.95% 1,333
8 Ambota 53 94% 1,120
9 Arloh 122 82.41% 1,103
10 Awah Buhla 378 86.1% 1,032
11 Awah Upperla 233 82.63% 1,062
12 Badhan 91 88.89% 936
13 Badhu 95 89.66% 1,021
14 Badloi 269 92.8% 1,038
15 Baeri 540 80.88% 1,022
16 Bagg 8 100% 1,000
17 Baggi 195 92.31% 1,191
18 Baghed 199 88% 1,163
19 Bahal 13 63.64% 1,167
20 Bahal Bhatan 161 87.07% 872
21 Bahal Detwalian 135 85.83% 1,015
22 Bahal Masanda 60 87.04% 935
23 Bahal Rattun 18 93.33% 2,000
24 Bahna 418 89.12% 1,122
25 Bakroh 91 75% 1,068
26 Baliya Kalan 191 85.03% 1,247
27 Baliya Khurd 99 90.72% 941
28 Banan 57 71.7% 1,192
29 Bani Khas 529 91.02% 1,083
30 Bari Di Bhaun 92 73.17% 1,044
31 Baritar 240 91.16% 1,222
32 Barni 251 91.78% 1,282
33 Baroli 406 88.59% 1,148
34 Barsar 3,390 88.91% 924
35 Batarli Jhikly 145 90.4% 1,071
36 Batarli Upperly 283 87.45% 925
37 Batyana 126 90.83% 1,032
38 Bear Kalan 377 84.06% 1,218
39 Bear Khurd 159 74.13% 963
40 Bhakreri 608 91.16% 1,133
41 Bhalt 589 85.32% 1,074
42 Bhareri 206 89.62% 1,040
43 Bhewar 107 84.38% 1,140
44 Bhutlahar 462 85.75% 1,190
45 Bilkar Kahan 126 84.55% 800
46 Bilkar Runian 59 94.44% 788
47 Birswin 265 88.84% 1,172
48 Chakban Kut 18 87.5% 1,250
49 Chakdah 224 92.42% 1,093
50 Chamyola 293 88.21% 953
51 Charjeri 230 88.56% 1,212
52 Chhaproh 420 86.36% 991
53 Chhatoli Brahmana 77 86.3% 1,200
54 Chhatoli Rajputtan 140 94.7% 1,000
55 Chhek 214 90.58% 963
56 Chhorab 408 80.45% 1,000
57 Chhuchhwin 86 89.19% 830
58 Choa 156 86.13% 1,557
59 Chombeh 348 82.54% 1,289
60 Chuan 199 89.89% 1,211
61 Chukhiniar 42 88.57% 826
62 D.P.F Bakroh - - -
63 D.P.F Madhiani - - -
64 D.P.F Salan - - -
65 D.P.F. Karer 5 100% 1,500
66 D.P.F. Pukhru Dhar Jakh-I - - -
67 D.P.F. Pukhru Dhar Jakh-III - - -
68 Dabrani 197 80.84% 1,165
69 Dabriana 299 94.53% 1,318
70 Daghol 43 92.31% 955
71 Dain 728 88.16% 1,110
72 Dandru 229 90.29% 1,063
73 Darkoti 280 86.42% 1,137
74 Desen 208 87.56% 1,213
75 Dhakoa 176 86.79% 1,120
76 Dhakyana 53 84.78% 1,038
77 Dhamani 227 93.91% 1,102
78 Dhanota 57 91.3% 1,280
79 Dhar - - -
80 Dhulera 133 83.9% 956
81 Dhuma 78 92.42% 1,438
82 Dodroo 42 84.21% 909
83 Dulera 267 86.53% 1,086
84 Galoh 185 82.93% 1,151
85 Gandak 61 92.73% 1,346
86 Ganoh Brahmana 226 86.93% 1,404
87 Ganoh Rajputtan 258 91.18% 755
88 Garli Khas 457 87.12% 1,240
89 Gata Panga 97 86.08% 1,021
90 Ghalon 201 89.94% 951
91 Ghamarli 140 89.92% 1,258
92 Ghamarwin 520 90% 1,055
93 Ghangot Kalan 754 90.83% 1,054
94 Ghangot Khurd 140 86.99% 1,154
95 Ghansui 314 83.03% 1,107
96 Ghunani 208 90.81% 857
97 Goeta Brahmana 66 83.64% 1,000
98 Goeta Rajputtan 87 88% 1,175
99 Ground 118 93.58% 1,145
100 Guria Kalan 366 82.79% 1,022
101 Guria Khurd 35 86.67% 750
102 Gutiana 188 83.23% 1,186
103 Har 413 84.47% 986
104 Harma 360 91.02% 1,182
105 Harsaur 355 88.92% 994
106 Jabhal Kheri 239 91.24% 943
107 Jajal 302 86.92% 1,027
108 Jamna 94 85.9% 1,089
109 Jandrana 358 86.21% 1,310
110 Jandroh 96 80.46% 1,400
111 Jangal Mehfuja Mehduda Dhar Ban Hummal - - -
112 Jathunda - - -
113 Jathunda Khas - - -
114 Jawala Nagar - - -
115 Jhanjiani 573 87.05% 916
116 Jharnot 154 90.37% 1,110
117 Jhiralari 107 91.18% 1,098
118 Jindwin Bhajun 18 94.44% 1,250
119 Jindwin Brahmana 42 82.5% 1,625
120 Kakar 29 81.48% 1,231
121 Kallouhan 514 90.06% 1,115
122 Kalwara 221 89.74% 1,376
123 Kannar 145 84.73% 1,417
124 Kanoh 669 89.98% 1,315
125 Karer 695 89.84% 1,068
126 Karsai 540 83.58% 1,177
127 Karwen 179 91.41% 1,057
128 Kasiri 147 87.18% 1,130
129 Kaswar 465 89.05% 1,236
130 Kathla 79 89.39% 837
131 Khajian 638 89.18% 1,051
132 Khangalta 369 88.66% 1,039
133 Khangroo 14 72.73% 1,000
134 Khansara 93 84.27% 1,514
135 Kharota 161 85.21% 1,147
136 Kheri 255 90.27% 1,277
137 Kiara 90 83.72% 1,368
138 Kohdera 128 91.96% 1,000
139 Kohlri 4 100% 333
140 Kohlwin - - -
141 Kothi 207 82.45% 1,226
142 Kotlu 401 85.24% 1,278
143 Kowa 184 91.18% 1,000
144 Kudhar 286 86.92% 1,103
145 Kunwin 145 89.52% 1,266
146 Kusar 175 90.62% 1,108
147 Kuthera 36 96.97% 895
148 Kuthulag 83 88.89% 1,371
149 Labahan 110 91.11% 1,558
150 Lalhani 96 91.76% 959
151 Langheree 41 87.5% 1,050
152 Lohane 68 88.89% 889
153 Loharda 353 99.07% 1,127
154 Loharwin Buhli 194 86.47% 1,064
155 Loharwin Upparli 118 90.74% 967
156 Lohder Khas 153 86.13% 1,155
157 Machlairi 97 84.34% 1,553
158 Makar 513 86.93% 1,036
159 Makteri 162 90.28% 1,348
160 Makteri Parli 14 90.91% 1,333
161 Malehra 284 91.84% 945
162 Mangroli 116 95.33% 966
163 Manhan - - -
164 Mansui Jhikli 185 87.79% 907
165 Mansui Manjhli 140 88.37% 1,222
166 Mansui Upperli 157 87.59% 1,211
167 Marhoh 207 80.53% 899
168 Maslana Kalan 502 85.05% 1,066
169 Maslana Khurd 361 90.53% 930
170 Mattkar 247 89.69% 945
171 Miana - - -
172 Mohlwin 70 90.32% 944
173 Morsu Datialan 154 92.75% 1,081
174 Morsu Garlan 147 91.41% 1,450
175 Morsu Jhira 290 91.35% 933
176 Morsu Patti 125 96.36% 1,119
177 Morsu Rara 34 93.33% 789
178 Morsu Sultani 89 93.67% 1,342
179 Musan 152 84.73% 1,171
180 Nahoul 166 84.77% 1,156
181 Nain 402 85.18% 1,094
182 Nanawan 869 89.72% 1,021
183 Nara 522 85.03% 1,131
184 Narkar 164 84% 1,343
185 Neri 510 85.04% 1,208
186 Neri 97 88.76% 1,156
187 Niuhal 233 82.81% 1,453
188 Oled Bragi 29 88.89% 1,231
189 Oled Sidhu 98 90.59% 1,800
190 Paddar 28 88.89% 2,111
191 Pahlu 930 87.04% 1,031
192 Panjarar 137 88.43% 957
193 Patera 211 91.62% 1,010
194 Pathliar 405 85.24% 957
195 Pathliar Uparla 421 91.51% 1,074
196 Pelehra 220 85.79% 1,075
197 Porla 95 92% 1,262
198 Pundar 358 86.31% 1,034
199 Raein 113 84.38% 982
200 Ragar Padhian 174 85.81% 977
201 Ragar Rajputtan 66 88.14% 941
202 Rahil 38 85.71% 1,235
203 Rapar 230 92.45% 933
204 Romehera 254 82.2% 1,466
205 Ropa Brahmana 68 90.48% 659
206 Ropa Rajputtan 269 84.05% 1,319
207 Ropri 50 84.78% 852
208 Ropri 385 90.99% 1,348
209 Sadoh 36 85.71% 1,769
210 Salan 279 88.19% 1,130
211 Saloni 298 82.29% 1,084
212 Samela 183 91.82% 1,011
213 Samlehara 303 88.59% 1,228
214 Samman 120 86.11% 1,182
215 Samoh 370 89.32% 1,067
216 Sangarl 90 91.67% 1,500
217 Sarla - - -
218 Sasan 40 97.22% 1,000
219 Satrukha 49 81.82% 1,130
220 Seheli 246 81.65% 1,121
221 Seokar 110 88% 1,245
222 Seri 270 91.67% 1,177
223 Sher Hardo 160 88.16% 951
224 Sidhpur 354 89.27% 1,133
225 Singvi 83 84.72% 1,243
226 Sour 408 90.36% 990
227 Sunwin 207 90.86% 1,029
228 Sunwin Brahmana 85 81.94% 1,576
229 Sunwin Rajputtan 217 79.21% 1,028
230 Suphan 69 95.45% 1,091
231 Taradol 35 84.85% 842
232 Techh 175 87.88% 1,035
233 Telkar 214 90.27% 1,162
234 Thamani Chamialan 141 91.6% 1,043
235 Thamani Manjhli 177 86.79% 989
236 Thamani Upperli 147 90.3% 1,014
237 Thana 441 88.27% 1,262
238 Thana Brahmana 209 84.97% 1,297
239 Tikkar Brahmana 400 84.51% 1,235
240 Tikkar Gadhiani 196 87.5% 980
241 Tikkar Rajputtan 495 90.36% 934
242 Tippar Buhla 280 93.41% 783
243 Tippar Upperla 241 96.05% 944
244 Tukhani 297 86.23% 1,267
245 Ujhan 324 92.39% 1,038
246 Up Muhal Jangal Palatu - - -
247 Up Muhal Rakkar - - -
248 Usnar Kalan 243 87.56% 1,189
249 Usnar Khurd 158 89.86% 1,431
Villages in Barsar Population of Barsar Sex Ratio of Barsar Literacy Rate in Barsar