Villages & Towns in Berinag Tehsil Pithoragarh, Uttarakhand - Census 2011

List of all villages and towns in Berinag Tehsil of Pithoragarh district, Uttarakhand. As per Census 2011, there are 0 towns and 299 villages within Berinag Tehsil. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Berinag Tehsil is 52,069 out of which urban population is 0 while rural is 52,069. As per Census 2011, total families in Berinag were 0. Check out important data about Berinag Tehsil as per Census 2011.

Berinag Tehsil data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 52,069 52,069 -
Children (0-6 years) 6,773 6,773 -
Literacy 81.76% 81.76% -
Sex Ratio 1,073 1,073 -
Scheduled Caste 32.7% 32.7% -
Scheduled Tribe 0.8% 0.8% -

List of Municipal Towns in Berinag Tehsil

Below is list of all towns in Berinag Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio

List of Villages in Berinag Tehsil

Below is list of all villages in Berinag Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Aamtal 106 83.16% 1,409
2 Adholi 68 79.63% 744
3 Agriya Gara 145 80.92% 1,101
4 Amhat 221 84.62% 1,232
5 Amtar 127 78.22% 1,153
6 Anauli 21 80.95% 1,100
7 Arari 589 78.43% 1,206
8 Asur 161 85.31% 940
9 Asyali 61 84.91% 1,542
10 Badet Talla Senigaon 467 80% 1,066
11 Bagdoli 73 74.19% 1,281
12 Baitholi 244 83.11% 984
13 Bajyar Bhandari - - -
14 Balgari 48 90.91% 920
15 Balyaoo 136 69.75% 1,615
16 Bamret Bhakunda 144 80.33% 1,149
17 Bana 724 84.53% 1,000
18 Banauli 105 81.52% 1,386
19 Banoli 58 88.89% 1,071
20 Bantoli 164 75.56% 907
21 Baphila 236 68.87% 2,278
22 Barar 198 84.8% 941
23 Baret Baphila 378 75.74% 1,032
24 Baret Chonala 126 77.97% 1,100
25 Bartunga Sirtoli 128 74.77% 969
26 Baset 35 77.42% 1,188
27 Baset 14 91.67% 1,333
28 Baset 73 90.91% 1,028
29 Batgal 502 84.95% 1,041
30 Batla Gaon 84 82.05% 1,270
31 Batroli 91 78.57% 784
32 Batula Barola 2 50% 1,000
33 Belda Agar 411 88.48% 1,163
34 Belkot Bhandari 20 95% 667
35 Belkot Pande 752 83.33% 989
36 Beri Gaon 72 75.81% 1,323
37 Beri Nag 5,195 92.36% 945
38 Berinag R.F. 11 100% 375
39 Bhalsiya Udiyar 32 68.97% 1,286
40 Bhanar Kot 34 90.62% 1,429
41 Bhandari Gaon 940 86.35% 1,030
42 Bhanela Gaon 37 81.82% 1,312
43 Bhati Gaon 220 79.69% 1,292
44 Bhati Gaon 608 75.88% 1,082
45 Bhatijar 159 92.03% 1,120
46 Bhulki Adhyali 234 84.42% 950
47 Bhulyudo Panoli 17 73.33% 1,429
48 Bhuni Gaon 122 73.79% 1,179
49 Bhurola 57 80.39% 1,111
50 Bhuvneshwar 680 84.59% 1,237
51 Birtola 12 100% 714
52 Bokal Katiya 125 79.61% 1,155
53 Bora Agar 287 82.81% 926
54 Bora Khet 26 61.9% 2,250
55 Bora Sagar 57 88.68% 781
56 Boungarh 226 78% 1,238
57 Budera 152 75% 900
58 Budera Lagga Baya 68 81.97% 943
59 Byati 262 76.54% 1,183
60 Chacharet 246 90% 952
61 Chama 188 79.5% 1,321
62 Chami Khet 48 80.95% 1,087
63 Chankana 271 72.61% 1,357
64 Chaukhuna 175 90.13% 1,108
65 Chaukori 1,163 76.36% 731
66 Chaukori R.F. - - -
67 Chauri 94 73.49% 918
68 Chausala 390 70.45% 1,042
69 Chayal Bagar 76 79.1% 1,303
70 Chhalori 225 87.63% 1,009
71 Chhana 33 81.48% 1,357
72 Chilkiya 141 71.3% 1,043
73 Chodmanya R.F. - - -
74 Dadal 215 75.39% 1,194
75 Dakshini Koteshwarr.F. - - -
76 Dangi Gaon 437 81.14% 1,253
77 Dantola 262 75% 1,130
78 Darmet 25 64.71% 1,500
79 Darmoli 136 85.71% 889
80 Dasoli 759 87.69% 1,003
81 Dauja Waliya 431 77.26% 1,177
82 Daula Upreti 240 79.43% 1,286
83 Daunu 464 82.66% 958
84 Dhanoli pant 159 96.6% 1,013
85 Dhari 75 86.36% 1,344
86 Dhol Katiya 74 90.32% 947
87 Dhol Kura 3 100% 2,000
88 Digtoli 50 80.95% 1,381
89 Dudariya Legga Jakh - - -
90 Dugri lagga Jagthali 32 83.87% 1,667
91 Dun Khola 38 85.29% 1,000
92 Dungri 18 82.35% 1,250
93 Dungri Pant 224 74.35% 1,240
94 Dungri lagga Barsayat 63 73.08% 1,032
95 Dwali kholi - - -
96 Ekluwagarh 20 92.86% 1,222
97 Gadera Bist 71 80.95% 1,152
98 Gadera Pant 91 72.15% 896
99 Gadtir 469 81.35% 1,266
100 Ganaura 151 79.39% 1,097
101 Gangora 176 84.62% 1,411
102 Garau 471 93.36% 1,013
103 Garsyari - - -
104 Gartir Lagga Birtola - - -
105 Gelthi Udiyar 18 88.89% 800
106 Ghanghali 58 76% 1,000
107 Ghangholi 109 82.29% 1,319
108 Ghatet 132 89.19% 1,129
109 Gol 704 80.76% 1,017
110 Gola Gaon 70 77.78% 892
111 Gothal Gaon 26 70.83% 1,167
112 Guraina Rajwar 57 85.19% 966
113 Gurburani Upadhaya 41 91.89% 1,733
114 Gurena 211 82.58% 954
115 Gurgurani Dashauni 119 82.69% 1,017
116 Gursunthi 3 100% 500
117 Gwir Lagga Chausala 66 74.19% 941
118 Gwir Panth 288 78.88% 986
119 Hajeti 121 83.18% 1,161
120 Haliya Dob 11 72.73% 1,200
121 Harari 26 78.26% 1,000
122 Hariyat Naghar 225 78.33% 875
123 Hat Bhandar 125 80.17% 1,451
124 Hatwal 138 73.68% 1,339
125 Hawlet 36 96.88% 895
126 Hipa 104 78.16% 1,122
127 Hirmoli - - -
128 Jabuka 48 53.49% 920
129 Jagthali 502 88.63% 1,008
130 Jaikhet Sural Gaon 39 85.71% 1,786
131 Jajar Gunth 60 72.55% 1,143
132 Jajar Khitoli 47 87.5% 958
133 Jajar Mafi 69 70.37% 1,029
134 Jajar Sirtoli 38 84.38% 2,167
135 Jajoli 48 76.6% 846
136 Jakha Rawat 242 81.74% 1,220
137 Jalari 124 71.17% 1,067
138 Jalati 16 69.23% 2,200
139 Jamera 1 0%
140 Jasoli 30 76.67% 1,727
141 Jhalada 18 81.25% 1,000
142 Jhalchauna 88 77.22% 600
143 Jhultar Barkhet 21 70.59% 909
144 Jogyura Kedar 27 91.3% 929
145 Jogyura Narsingh 6 100% 2,000
146 Jogyura Thal 831 93.37% 910
147 Kafalta 120 73.15% 967
148 Kahkot 73 74.55% 1,607
149 Kala Sil 172 81.38% 1,000
150 Kalet 33 83.87% 1,062
151 Kaleti 211 85.26% 1,198
152 Kalinag R.F. - - -
153 Kaluwa Khan 72 96.67% 946
154 Kamdeena 194 68.82% 1,180
155 Kamdoli Mafi 9 87.5% 800
156 Kana Khet 21 80.95% 1,100
157 Kande 510 77.19% 1,161
158 Kanera 168 72.48% 1,154
159 Kaptola 69 59.62% 1,156
160 Karala Mahar 327 76.09% 1,031
161 Karala Pathak 135 77.78% 901
162 Kasari 29 68% 526
163 Khamlekh R.F. 5 100% 0
164 Khanat 69 83.05% 1,556
165 Khandar 132 82.35% 1,164
166 Khantari 48 93.18% 1,667
167 Kheti 62 89.29% 1,067
168 Kheti Jarauli 213 71.05% 919
169 Khitauli 570 94.39% 932
170 Khitoli 11 81.82% 1,750
171 Khola Gad 72 73.77% 1,323
172 Khola Gaon 432 76.39% 1,215
173 Kimkot 38 88.57% 1,375
174 Kir Moliya - - -
175 Kiroli 110 87.37% 1,037
176 Koteshwar 99 91.95% 1,106
177 Kotgari 624 80.25% 1,080
178 Kumalta - - -
179 Kuri 183 71.33% 1,316
180 Kutir 10 80% 667
181 Kwerali 547 76.37% 1,064
182 Lachhima 171 80.38% 1,138
183 Laluka 48 93.02% 655
184 Leg Lagga Chausala 135 68.85% 1,177
185 Lejam 293 69.08% 1,078
186 Ligurani 255 80.26% 1,550
187 Likhatar 11 62.5% 1,750
188 Lohathal 500 77.59% 1,475
189 Lwatar 6 100% 1,000
190 Machhikhet 210 70.74% 1,234
191 Madkrauga 167 69.68% 1,114
192 Maitoli 173 86.54% 1,035
193 Makar Gaon 67 72.22% 763
194 Makhauli 19 88.24% 1,714
195 Malan 82 78.38% 1,000
196 Manet lagga kaleti 55 80% 1,115
197 Mangarh 207 89.89% 1,156
198 Mani Khet 28 86.96% 867
199 Manipur 119 85.71% 1,088
200 Manoli Daboli 59 80% 1,185
201 Mantoli 104 73.49% 1,080
202 Masuriya 310 79.35% 1,183
203 Mayal 98 72.53% 922
204 Merala 322 75.91% 1,091
205 Moradi 180 66.89% 875
206 Mundouli 120 78% 875
207 Musola Punoli 45 93.02% 1,143
208 Nagaur 464 83.7% 958
209 Nagila Gaon 443 76.84% 1,090
210 Naini 161 79.56% 1,205
211 Nanet - - -
212 Nani Seetala 245 78.14% 1,130
213 Naulara 54 78% 1,077
214 Nautas 118 76.7% 1,107
215 Nayal 43 88.89% 1,048
216 Nayal Saknoli 115 84.04% 1,130
217 Nayal Sapoli 232 86.39% 1,017
218 Odura 267 69.74% 1,070
219 Pabya 251 85.14% 1,057
220 Padiyat 62 73.68% 1,067
221 Pahar Gunth 98 88.31% 1,000
222 Pakhu Sera 397 76.38% 965
223 Panauli 45 90.24% 1,143
224 Pankhu 1 100% 0
225 Papsyari 214 77.11% 1,460
226 Patharari 64 79.31% 641
227 Patiyali Gaon 54 68.75% 929
228 Payra Lagga Chausala 20 47.37% 333
229 Pilkhi 151 78.83% 1,097
230 Pinari 85 89.87% 889
231 Pipali 194 88.76% 1,109
232 Pipali Puna gaon 93 81.4% 938
233 Pipaltar 456 70.26% 1,092
234 Postala 208 81.14% 926
235 Pousa 331 75.99% 1,163
236 Pungar Kholi 191 71.82% 1,122
237 Punoli 15 92.31% 2,750
238 Purana Thal 316 79.36% 1,093
239 Puriyag Maphi 76 86.57% 1,303
240 Putha Gaon 3 66.67% 500
241 Rai Garsyari 347 83.33% 1,103
242 Raitoli 207 82.8% 1,620
243 Rauleda 16 78.57% 1,286
244 Rawal Gaon 98 84.44% 1,042
245 Rawal Khet 270 78.15% 1,077
246 Reetha 219 78.24% 810
247 Rithyat 21 71.43% 1,100
248 Rotan 34 79.31% 1,429
249 Ruina Thal 232 80% 1,035
250 Sagar 315 82.96% 1,188
251 Sahu Garau 250 82.65% 1,358
252 Sainar 262 78.14% 1,047
253 Sainikhet 170 87.05% 868
254 Sakun Kande 70 58.21% 1,121
255 Sala Khet - - -
256 Sali Khet 9 57.14% 2,000
257 Sangor 232 78.34% 1,320
258 Sani Khet - - -
259 Saukiya Thal 114 85.44% 1,192
260 Sela Duth Khola 81 85.92% 884
261 Selavan 82 70.13% 1,103
262 Seli 166 72.22% 1,049
263 Selipakh 488 80.73% 1,131
264 Sera 39 93.33% 696
265 Sigalti 26 88% 1,000
266 Silakhet 21 89.47% 2,000
267 Sildo 85 78.38% 1,297
268 Silkot 56 73.58% 1,435
269 Simal khet 11 90% 1,200
270 Simayal 328 74.18% 1,466
271 Simtola 52 100% 1,000
272 Singauli 107 82.42% 1,184
273 Sirtola 38 73.33% 1,000
274 Suklyari 321 89.12% 1,293
275 Sukunkhet 55 75% 774
276 Suneti 124 81.31% 1,531
277 Sunyura 172 81.17% 1,205
278 Suti Tamta 43 85.37% 955
279 Syoli 191 70.19% 1,329
280 Syuti Agari 67 82.46% 971
281 Tamoli Gwir 284 81.93% 1,058
282 Tana Bairat 98 80.68% 1,042
283 Tana Echalet 126 70% 1,136
284 Tata Patauli 33 82.14% 737
285 Thanga 55 78% 1,500
286 Tharp 273 80.08% 909
287 Thatholi 26 64% 1,000
288 Tora Thal 16 81.25% 1,286
289 Tunera 48 89.19% 548
290 Tusrera 35 77.42% 750
291 Udiyar 68 79.59% 1,519
292 Udiyari 745 82.1% 1,147
293 Ukharani 129 78.15% 1,150
294 Ukhera 68 89.83% 1,125
295 Uprara Pathak 73 73.44% 1,281
296 Uri Sirtoli 141 76% 1,203
297 Uttari Koteshwar R.F. - - -
298 Vadholi 35 82.14% 1,917
299 Varsayat 286 91.46% 1,014
Villages in Berinag Population of Berinag Sex Ratio of Berinag Literacy Rate in Berinag