Villages & Towns in Bhadrota Tehsil Mandi, Himachal Pradesh - Census 2011

List of all villages and towns in Bhadrota Tehsil of Mandi district, Himachal Pradesh. As per Census 2011, there are 0 towns and 94 villages within Bhadrota Tehsil. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Bhadrota Tehsil is 21,542 out of which urban population is 0 while rural is 21,542. As per Census 2011, total families in Bhadrota were 0. Check out important data about Bhadrota Tehsil as per Census 2011.

Bhadrota Tehsil data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 21,542 21,542 -
Children (0-6 years) 2,295 2,295 -
Literacy 82.94% 82.94% -
Sex Ratio 1,012 1,012 -
Scheduled Caste 27.4% 27.4% -
Scheduled Tribe 1.9% 1.9% -

List of Municipal Towns in Bhadrota Tehsil

Below is list of all towns in Bhadrota Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio

List of Villages in Bhadrota Tehsil

Below is list of all villages in Bhadrota Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Ambi 93 86.9% 722
2 Bada Samahal 327 83.56% 1,209
3 Badresa 469 85.27% 854
4 Baggi 216 82.72% 895
5 Bah 233 78.74% 1,044
6 Baira 321 83.45% 1,058
7 Balh Lalihan 176 81.46% 1,071
8 Bandropa 127 74.07% 1,016
9 Beri 364 79.75% 1,045
10 Beru 200 79.89% 961
11 Bhadarwar 507 86.18% 958
12 Bhadroi 216 83.08% 1,139
13 Bhalara 232 79.63% 1,053
14 Bhanwar 240 85.32% 983
15 Bharyana 127 87.83% 984
16 Bid 110 76.77% 930
17 Chalhog 315 85.37% 1,045
18 Chamyola 26 85.71% 1,167
19 Chanauhli 358 84.1% 946
20 Chandes 288 83.46% 1,014
21 Chanehar 337 79.93% 937
22 Chhatar 358 83.86% 1,118
23 Chhehr 151 83.58% 1,097
24 Chhimbe Ra Balh 454 75.43% 983
25 Chhir 75 68.66% 1,143
26 Chhota Samahal 92 86.75% 1,359
27 Chori 251 86.64% 819
28 D.P.F Kaldoo - - -
29 Dabrog 108 79.59% 1,204
30 Dangar 200 83.43% 961
31 Darbiahni 232 81.68% 1,053
32 Dhalyat 258 77.73% 1,000
33 Dhangor 136 81.6% 1,092
34 Dharyala 2 50% 1,000
35 Dolan 117 90.48% 746
36 Fatehari 49 78.26% 815
37 Gadyaru 434 84.01% 871
38 Gahar 377 85.29% 1,154
39 Gaihra 180 82.47% 1,143
40 Ghamdaul 261 85% 992
41 Gorouru 417 81.62% 995
42 Handkali 149 85.07% 987
43 Hansal 119 86.79% 1,245
44 Hawani 260 87.07% 1,016
45 Hawani 127 84.55% 1,190
46 Jamni 240 81.82% 1,143
47 Jangal 43 80% 1,150
48 Janihan 213 76.72% 1,088
49 Jhir 172 81.94% 1,150
50 Kakwan 98 85.88% 1,042
51 Kalar 226 75.88% 899
52 Kalar 151 88.15% 1,188
53 Kalehri 150 80.14% 948
54 Kaloh Dhar 197 84.3% 807
55 Kals 280 86.67% 728
56 Kanyana 347 83.07% 939
57 Karnal 251 84.55% 793
58 Kash 114 90.43% 1,111
59 Kathogan 346 84.01% 1,072
60 Khadohar 212 78.57% 1,000
61 Khahan 135 87.39% 957
62 Khalanoo 87 82.5% 1,900
63 Khil 78 74.29% 1,294
64 Khuban 7 100% 750
65 Khudi 551 86.43% 968
66 Kothi 211 79.79% 1,153
67 Kuphri 79 80.56% 975
68 Lohakhr 497 82.69% 972
69 Nagan 153 85.92% 1,040
70 Nalhog 127 80.34% 1,048
71 Naloh 241 83.03% 1,152
72 Padasla 239 90% 882
73 Palwan Buhla 77 84.51% 878
74 Palwan Uperla 129 79.46% 1,304
75 Paniali 203 86.49% 1,010
76 Parnoh 260 86.36% 1,031
77 Patta 370 80.18% 1,176
78 Pingla 386 78.21% 1,098
79 Rakhota 336 86.51% 988
80 Raserh 358 87.34% 1,069
81 Rissa 392 80.4% 867
82 Rohan 406 86.07% 933
83 Ropri 117 82.35% 1,053
84 Ropri 196 78.98% 1,021
85 Salyani 216 79.79% 895
86 Samsauh 477 79.95% 1,111
87 Sandoh 252 84.16% 895
88 Sarnota 206 84.49% 1,452
89 Shailag 231 85.65% 925
90 Sihal 180 84.94% 1,118
91 Thankar 142 88.37% 1,058
92 Thona 432 82.19% 1,149
93 Thurd 378 79.48% 948
94 Tikkar 264 82.99% 1,095
Villages in Bhadrota Population of Bhadrota Sex Ratio of Bhadrota Literacy Rate in Bhadrota