Villages & Towns in Bharuch Taluka Bharuch, Gujarat - Census 2011

List of all villages and towns in Bharuch Taluka of Bharuch district, Gujarat. As per Census 2011, there are 8 towns and 89 villages within Bharuch Taluka. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Bharuch Taluka is 452,517 out of which urban population is 267,461 while rural is 185,056. As per Census 2011, total families in Bharuch were 58,500. Check out important data about Bharuch Taluka as per Census 2011.

Bharuch Taluka data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 452,517 185,056 267,461
Children (0-6 years) 47,646 20,569 27,077
Literacy 86.18% 82.1% 88.97%
Sex Ratio 944 955 937
Scheduled Caste 5% 4.1% 5.6%
Scheduled Tribe 18% 28.6% 10.6%

List of Municipal Towns in Bharuch Taluka

Below is list of all towns in Bharuch Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Bharuch (Municipality) 169,007 87.27% 947
2 Bharuch (Industrial Notified Area) 3,332 96.16% 872
3 Bholav (Census Town) 24,605 94.22% 911
4 Jhadeshwar (Census Town) 28,148 91.83% 920
5 Maktampur (Census Town) 10,704 88.78% 934
6 Nandelav (Census Town) 13,583 94.38% 923
7 Palej (Census Town) 12,334 85.49% 922
8 Sherpura (Census Town) 5,748 92.87% 937

List of Villages in Bharuch Taluka

Below is list of all villages in Bharuch Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Adol 657 90.86% 1,022
2 Amdada 737 80.21% 945
3 Amleshwar 2,392 75.13% 897
4 Angareshwar 1,846 79.78% 964
5 Asuria 330 84.14% 964
6 Bambusar 777 82.46% 967
7 Bhadbhut 3,835 66.47% 964
8 Bharthana 762 69.53% 984
9 Bhuva 689 82.99% 903
10 Borbhatha Bet 4,121 78.21% 871
11 Bori 838 89.14% 1,085
12 Chavaj 2,860 86.32% 913
13 Cholad 530 80.68% 906
14 Dabhali 1,057 79.9% 987
15 Dahegam 2,557 86.65% 988
16 Dashan 963 72.84% 922
17 Dayadra 4,175 78.12% 989
18 Derol 3,065 84.86% 961
19 Detral 975 82.8% 978
20 Eksal 938 73.87% 1,009
21 Ghodi 561 76.45% 968
22 Haldar 2,043 76.83% 953
23 Haldarwa 1,773 77.98% 966
24 Hingalla 1,933 89.73% 995
25 Hinglot 2,000 86.47% 929
26 Jhanghar 2,730 83.69% 947
27 Jhanor 7,251 80.24% 921
28 Kahan 1,809 82.88% 994
29 Kamboli 2,216 88.87% 965
30 Kanthariya 4,660 81.78% 966
31 Karela 1,357 71.11% 944
32 Kargat 698 83.99% 944
33 Karjan 1,350 72.45% 954
34 Karmad 2,980 87.7% 972
35 Karmali 886 76.52% 982
36 Kasad 1,444 80.77% 941
37 Kasva 1,336 71.98% 962
38 Kavitha 2,310 78.78% 912
39 Kelod 1,783 80.74% 1,006
40 Kesrol 818 77.25% 902
41 Kishnad 1,930 77.83% 973
42 Kothi 2,406 81.58% 943
43 Kukarwada 1,920 76.93% 992
44 Kurala 922 85.59% 979
45 Kuvadar 911 86.95% 951
46 Luwara 1,506 85.64% 880
47 Mahegam 1,235 82.48% 883
48 Mahudhala 1,380 91.75% 941
49 Manad 1,076 83.18% 996
50 Manch 992 82.79% 938
51 Mangleshwar 1,938 83.2% 938
52 Manubar 4,990 86.27% 1,233
53 Nabipur 6,064 82.03% 948
54 Nand 946 70.2% 927
55 Navetha 974 81.13% 1,064
56 Nikora 4,563 75.16% 988
57 Osara 565 85.88% 1,004
58 Padariya 837 73.84% 942
59 Paguthan 2,542 88.85% 929
60 Pariej 3,998 89.12% 925
61 Parkhet 3,062 87.03% 908
62 Pipalia 983 76.7% 916
63 Rahadpor 1,677 88.63% 872
64 Samlod 1,906 82.23% 933
65 Sankhvad 742 89.4% 874
66 Sarnar 1,198 94.01% 890
67 Segva 2,780 86.02% 952
68 Shahpura 1,241 82.42% 903
69 Shuklatirth 7,502 77.21% 927
70 Simalia 907 69.57% 874
71 Sindhot 963 75.23% 973
72 Sitpon 4,162 81.45% 918
73 Tankariya 9,595 90.34% 993
74 Tavara 6,588 76.66% 938
75 Tham 2,453 82.11% 1,236
76 Thikaria 608 85.37% 831
77 Tralsa 2,654 75.75% 929
78 Tralsi 680 67.38% 971
79 Umara 527 88.44% 981
80 Umraj 6,330 93.45% 923
81 Uparali 725 80.47% 918
82 Vadadla 1,576 77.13% 997
83 Vadva 610 78.79% 993
84 Vagusana 638 81.94% 916
85 Vahalu 2,058 87.88% 900
86 Vansi 1,522 83.5% 912
87 Varedia 2,368 93.41% 913
88 Verwada 518 81.64% 1,039
89 Vesdada 746 67.13% 913
Villages in Bharuch Population of Bharuch Sex Ratio of Bharuch Literacy Rate in Bharuch