Villages & Towns in Bhavnagar Taluka Bhavnagar, Gujarat - Census 2011

List of all villages and towns in Bhavnagar Taluka of Bhavnagar district, Gujarat. As per Census 2011, there are 6 towns and 56 villages within Bhavnagar Taluka. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Bhavnagar Taluka is 787,319 out of which urban population is 643,263 while rural is 144,056. As per Census 2011, total families in Bhavnagar were 132,998. Check out important data about Bhavnagar Taluka as per Census 2011.

Bhavnagar Taluka data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 787,319 144,056 643,263
Children (0-6 years) 93,191 21,210 71,981
Literacy 82.72% 74.23% 84.55%
Sex Ratio 920 917 921
Scheduled Caste 5.5% 3% 6.1%
Scheduled Tribe 0.6% 0.5% 0.6%

List of Municipal Towns in Bhavnagar Taluka

Below is list of all towns in Bhavnagar Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Bhavnagar (Munciple Corporation + Outgrowth) 605,882 84.86% 921
2 Bhavnagar (Munciple Corporation) 593,368 84.7% 921
3 Malanka (Census Town) 4,765 76.19% 963
4 Nari (Census Town) 9,467 78.58% 904
5 Sidsar (Census Town) 11,795 74.54% 920
6 Vartej (Census Town) 11,354 85.97% 932

List of Villages in Bhavnagar Taluka

Below is list of all villages in Bhavnagar Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Adhelai 960 81.74% 992
2 Adhewada 8,082 81.38% 924
3 Akwada 6,879 77.01% 975
4 Alapar 245 84.65% 944
5 Bhadbhediya 1,614 88.49% 1,018
6 Bhadbhid 1,131 66.24% 882
7 Bhadi 1,921 71.59% 956
8 Bhandariya 6,036 76.31% 947
9 Bhojpura 1,756 88.17% 962
10 Bhumbhali 4,436 74.66% 977
11 Bhuteshwar 3,041 68.47% 1,007
12 Budhel 7,760 75.89% 953
13 Devaliya 815 57.98% 969
14 Fariyadka 3,029 72.39% 928
15 Ganeshgadh 920 52.89% 905
16 Gundala - - -
17 Gundi 2,900 72.02% 981
18 Hathab 7,930 69.08% 946
19 Jashavantpar 597 50.85% 926
20 Juna Madhiya - - -
21 Juna Ratanpar 806 68.6% 1,051
22 Kalatalav 3,854 68.18% 692
23 Kamlej 4,047 69.36% 875
24 Kanatalav 711 67.46% 876
25 Kardej 7,764 75.32% 918
26 Khadsaliya 5,486 79.38% 911
27 Khetakhatli 220 47.89% 1,018
28 Kobdi 2,366 80.92% 887
29 Koliyak 4,740 79.56% 919
30 Kotda 639 48.16% 954
31 Lakhanka 3,540 85.08% 941
32 Mithapar 364 81.58% 978
33 Nagdhaniba 3,050 68.65% 984
34 Narbad 624 48.19% 968
35 Nava Madhiya 1,949 51.53% 911
36 Nava Ratanpar 3,446 71.96% 1,000
37 Paliyad 997 65.6% 874
38 Pithalpar 2,025 83.2% 999
39 Rajgadh 1,302 77.61% 887
40 Rampar 1,504 77.98% 926
41 Ruva 3,337 69.23% 919
42 Sanes 1,357 60.51% 941
43 Sartanpar 2,656 84.08% 929
44 Savaikot 54 25% 800
45 Savainagar 1,060 51.65% 956
46 Shampara 2,032 77.59% 846
47 Shampura 1,828 77.78% 910
48 Shedhavadar 1,134 74.06% 929
49 Sodvadra 4,087 66.68% 929
50 Surka 921 81.56% 998
51 Tarsimiya 5,605 88.29% 640
52 Thalsar 2,799 73.53% 895
53 Thordi 2,826 77.1% 953
54 Undevi 2,333 63.75% 884
55 Vavdi 1,266 66.05% 912
56 Velavadar 1,275 57.58% 971
Villages in Bhavnagar Population of Bhavnagar Sex Ratio of Bhavnagar Literacy Rate in Bhavnagar