Villages & Towns in Bhor Taluka Pune, Maharashtra - Census 2011

List of all villages and towns in Bhor Taluka of Pune district, Maharashtra. As per Census 2011, there are 1 towns and 195 villages within Bhor Taluka. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Bhor Taluka is 186,116 out of which urban population is 18,453 while rural is 167,663. As per Census 2011, total families in Bhor were 4,059. Check out important data about Bhor Taluka as per Census 2011.

Bhor Taluka data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 186,116 167,663 18,453
Children (0-6 years) 20,599 18,745 1,854
Literacy 81.42% 80.33% 91.17%
Sex Ratio 977 975 994
Scheduled Caste 6% 5.8% 7.6%
Scheduled Tribe 2.9% 3% 2.1%

List of Municipal Towns in Bhor Taluka

Below is list of all towns in Bhor Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Bhor (Municipal Council) 18,453 91.17% 994

List of Villages in Bhor Taluka

Below is list of all villages in Bhor Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Abhepuri 134 62.16% 1,094
2 Alande 915 84.65% 964
3 Ambade 1,484 82.05% 1,005
4 Ambavade 1,690 74.6% 1,046
5 Ambeghar 673 84.43% 968
6 Angasule 960 76.88% 928
7 Apati 1,492 71.55% 1,024
8 Ashimpi 114 53.33% 1,850
9 Bajarwadi 1,375 79.9% 1,058
10 Balawadi 890 85.61% 1,027
11 Bare Kh. 727 92.62% 918
12 Bare Bk. 814 73.66% 976
13 Basarapur 406 83.16% 888
14 Bhabavadi 513 99.36% 929
15 Bhairavnathnagar 723 81.76% 959
16 Bhambatmal 163 75.68% 874
17 Bhambavade 701 83.73% 942
18 Bhandravali 60 78.72% 1,308
19 Bhanusdara 346 77.44% 912
20 Bhavekhal 509 74.61% 996
21 Bhilarewadi 547 79.92% 940
22 Bholavade 3,867 88.47% 891
23 Bhongvali 2,539 84.9% 961
24 Bhutonde 272 71.37% 876
25 Bope 205 43.14% 916
26 Brahmanghar 497 82.93% 949
27 Brahmanghar 380 86.19% 979
28 Chandavane 264 74.09% 913
29 Chikhalavade 530 71.4% 1,345
30 Chikhalavade Kh. 403 75.48% 1,144
31 Chikhalgaon 1,779 71.4% 1,149
32 Dapakeghar 728 74.06% 926
33 Degaon 1,035 82.93% 913
34 Dehen 266 60.35% 797
35 Dere 218 63.19% 1,096
36 Devghar 239 69.95% 1,153
37 Dhamunashi - - -
38 Dhangawadi 1,413 88.2% 987
39 Dhanivali 361 69.57% 711
40 Dhavadi 691 86.18% 974
41 Didghar 228 88.89% 966
42 Divale 1,269 82.67% 943
43 Durgadi 402 67.35% 887
44 Gavadi 768 83.48% 892
45 Gokavadi 635 87.66% 1,138
46 Gorad Mhashivali 804 79.14% 961
47 Gudhe 372 77.37% 1,000
48 Guhini 404 56.69% 1,082
49 Gunand 570 90.45% 1,007
50 Harishchandri 904 84.41% 919
51 Harnas 769 78.87% 1,090
52 Hatave Bk. 1,400 81.1% 1,006
53 Hatave Kh. 805 80.73% 842
54 Hatnoshi 807 83.17% 940
55 Hirdoshi 747 67.28% 966
56 Ingavali 1,026 82.44% 914
57 Jambhali 1,120 82.81% 1,022
58 Jayatpad 583 71.51% 930
59 Jogawadi 402 79.31% 1,020
60 Kambare 1,317 75.96% 1,045
61 Kambare Bk. 265 82.05% 853
62 Kambare Kh. 249 68.95% 1,058
63 Kamthadi 2,452 84.46% 904
64 Kanjale 1,185 81.17% 955
65 Kapurhop 1,533 85.78% 919
66 Karandi 1,093 80.95% 908
67 Karandi Bk. 827 71.07% 964
68 Karandi Kh. 575 73.05% 976
69 Karanje 822 80.42% 957
70 Karanjgaon 318 68% 1,239
71 Kari 1,822 70.22% 1,015
72 Karnawad 791 73.81% 1,209
73 Karnvadi 253 71.79% 1,091
74 Karungan 127 64.49% 924
75 Kasurdi 1,512 88.71% 951
76 Kasurdi 852 86.69% 906
77 Kelawade 2,888 85.93% 909
78 Kenjal 1,882 81.08% 954
79 Ketkavane 206 81.61% 962
80 Khadki 429 89.39% 1,005
81 Khanapur 2,047 88.67% 970
82 Khopi 1,351 81.04% 996
83 Khulshi 335 50.71% 1,030
84 Kikavi 1,859 87.67% 1,018
85 Kiwat 999 79.69% 998
86 Kolavadi 332 83.39% 964
87 Kondgaon 338 57.97% 1,561
88 Kondhari 524 74.29% 977
89 Korle 1,070 72.71% 1,004
90 Kudali Bk. 317 63.12% 1,058
91 Kudali Kh. 274 67.8% 916
92 Kudpanewadi 674 77.54% 1,126
93 Kumbale 283 68.77% 862
94 Kund 180 66.67% 818
95 Kurungvadi 1,414 75.58% 969
96 Kurunji 564 65.01% 979
97 Kusagaon 1,780 81.67% 969
98 Lavheri 347 84.98% 866
99 Mahude Bk. 1,478 76.54% 1,164
100 Mahude Kh. 936 80.69% 926
101 Majgaon 656 78.16% 890
102 Male 1,034 62.98% 860
103 Malegaon 936 77.63% 1,009
104 Mazari 191 67.5% 990
105 Mhakoshi 497 85.62% 912
106 Mhalavadi 776 75.69% 1,092
107 Mhasar Bk. 587 53.89% 1,150
108 Mhasar Kh. 524 60.04% 1,211
109 Mohari Bk. 1,530 75.33% 952
110 Mohari Kh. 684 86.94% 1,024
111 Morwadi 1,037 87.78% 942
112 Nanavale 82 47.69% 1,733
113 Nand 786 77.34% 960
114 Nandagaon 1,259 79.27% 995
115 Nandghur 354 70% 914
116 Narhe 1,354 80.59% 1,067
117 Nasrapur 3,812 87.08% 908
118 Natambi 829 74.06% 993
119 Naygaon 402 84.84% 951
120 Nazare 1,255 73.57% 1,031
121 Nere 1,251 78.44% 1,113
122 Nhavi 2,090 89.76% 989
123 Nidhan 273 80.65% 883
124 Nigade 1,470 86.65% 917
125 Nigudaghar 636 71.22% 1,085
126 Nilakanth 321 79.31% 1,058
127 Nivangan 370 60% 1,189
128 Pale 659 83.62% 1,034
129 Palsoshi 760 81.48% 1,054
130 Pande 937 87.53% 940
131 Pangari 420 77.06% 810
132 Panjalwadi 854 91.91% 857
133 Panvhal 597 77.3% 997
134 Parwadi 1,130 73.26% 932
135 Pasure 790 78.44% 1,047
136 Pavhar Bk. 267 63.06% 1,023
137 Pavhar Kh. 25 64% 1,083
138 Pisavare 1,397 77.66% 976
139 Pombardi 730 85.06% 1,022
140 Rajaghar 323 70.92% 1,084
141 Rajapur 897 73.99% 1,025
142 Rajivadi 101 63.41% 870
143 Ranje 1,386 83.61% 860
144 Ravadi 556 77.17% 993
145 Rayari 1,140 67.32% 966
146 Salav 357 68.81% 1,064
147 Salavade 750 83.61% 989
148 Salungan 203 61.4% 1,417
149 Sangamner 1,959 82.86% 1,001
150 Sangvi 321 60.56% 1,184
151 Sangvi 901 87.38% 929
152 Sangvi Bk. 432 79.7% 895
153 Sangvi Kh. 456 85.68% 940
154 Sangvi Tarf Bhor 290 75% 946
155 Sarole 2,470 83.61% 907
156 Sasewadi 1,198 84.15% 881
157 Savardare 725 84.07% 898
158 Shilimb 369 63.54% 1,278
159 Shind 1,687 80.28% 906
160 Shindewadi 2,054 89.23% 940
161 Shirgaon 322 79.34% 988
162 Shirvali 408 72.46% 1,040
163 Shirvali Tarf Bhor 500 76.96% 1,033
164 Shivare 2,412 84.43% 942
165 Shivnagari 705 74.92% 926
166 Sonavadi 391 77.46% 1,069
167 Tale Mhashivali 438 74.67% 955
168 Taljainagar 571 77.76% 955
169 Tambhad 1,493 79.35% 959
170 Taprewadi 702 85.14% 961
171 Telavadi 376 87.28% 918
172 Titeghar 1,368 77.75% 1,048
173 Umbarde 133 69.57% 1,111
174 Umbare 1,176 86.43% 903
175 Utroli 3,175 83.79% 908
176 Vadgaon Dal 1,573 81.84% 956
177 Vadhane 439 72.24% 1,042
178 Vadtumbi 858 71.96% 1,156
179 Vakambe 313 80.94% 863
180 Varavand 174 59.46% 871
181 Varodi Bk. 428 73.96% 1,140
182 Varodi Daymukh 432 75.96% 1,097
183 Varodi Kh. 536 77.24% 1,330
184 Varve Bk. 926 87.55% 1,035
185 Varve Kh. 2,230 78.43% 929
186 Vathar 924 75.71% 1,009
187 Vatharhinge 719 84.38% 1,008
188 Vaveghar 73 78.46% 780
189 Velu 4,256 84.4% 955
190 Velvand 410 76.44% 1,040
191 Venavadi 1,373 85.47% 950
192 Venupuri 195 76.61% 1,074
193 Virwadi 347 87.46% 939
194 Wagajwadi 840 85.27% 972
195 Yevali 872 86.55% 960
Villages in Bhor Population of Bhor Sex Ratio of Bhor Literacy Rate in Bhor