Villages & Towns in Bhuj Taluka Kachchh, Gujarat - Census 2011

List of all villages and towns in Bhuj Taluka of Kachchh district, Gujarat. As per Census 2011, there are 6 towns and 159 villages within Bhuj Taluka. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Bhuj Taluka is 443,269 out of which urban population is 213,514 while rural is 229,755. As per Census 2011, total families in Bhuj were 48,078. Check out important data about Bhuj Taluka as per Census 2011.

Bhuj Taluka data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 443,269 229,755 213,514
Children (0-6 years) 65,968 40,492 25,476
Literacy 73.18% 61.01% 85.43%
Sex Ratio 943 964 921
Scheduled Caste 9.8% 12.7% 6.7%
Scheduled Tribe 1% 0.6% 1.5%

List of Municipal Towns in Bhuj Taluka

Below is list of all towns in Bhuj Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Bhuj (Municipality + Outgrowth) 148,834 86.44% 888
2 Bhuj (Municipality) 143,286 86.59% 887
3 Madhapar (Census Town) 32,293 85.52% 984
4 Mankuva (Census Town) 11,975 79.7% 999
5 Mirjhapar (Census Town) 7,109 79.91% 961
6 Sukhpar (Census Town) 13,303 81.72% 1,065

List of Villages in Bhuj Taluka

Below is list of all villages in Bhuj Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Anandsar 1,340 82.05% 968
2 Andhau 1,148 19.13% 956
3 Baladiya 5,470 74.82% 948
4 Bandhara Mota 669 71.99% 973
5 Bandhara Nana 320 74.91% 1,092
6 Baukho 560 22.38% 1,000
7 Baukho 445 59.11% 969
8 Berdo 803 38.89% 1,080
9 Bhagadio 1,032 35.58% 833
10 Bharapar 5,454 70.87% 1,013
11 Bharasar 2,973 63.5% 1,089
12 Bhirandiyara 3,257 33.25% 1,001
13 Bhitara Mota 1,346 35.1% 1,000
14 Bhojardo 530 13.35% 934
15 Bhujodi 3,484 80.48% 857
16 Boladi 264 53.85% 970
17 Chakar 1,078 56.14% 939
18 Chapreli 1,793 67.56% 1,010
19 Chubdak 432 53.41% 1,038
20 Chunadi 692 67.13% 1,000
21 Daddhar Moti 541 43.03% 912
22 Daddhar Nani 461 42.36% 1,058
23 Dagala 2,452 55.79% 1,011
24 Dahinsara 4,331 74.34% 1,011
25 Dedhiya Nana-Mota 669 24.62% 1,021
26 Deshalpar 3,306 84.18% 933
27 Dhaneti 4,183 62.84% 946
28 Dharampur 1,670 59.59% 920
29 Dhonsa 81 50% 1,077
30 Dhoravar 2,076 35.99% 968
31 Dhori 4,480 57.15% 997
32 Dhrang 845 62.15% 895
33 Dhrobana 8,098 32.47% 958
34 Dinara 7,319 45.02% 947
35 Fotdi 724 77.38% 1,074
36 Fulay 62 2.7% 1,385
37 Fulra Timbo - - -
38 Gado 820 80.17% 907
39 Gajod 1,002 67.6% 972
40 Galpadar 396 73.77% 1,020
41 Gandher 537 62.82% 1,026
42 Godpar 499 25.44% 905
43 Godpar 1,771 73.7% 1,006
44 Godsar - - -
45 Gorewali 2,104 63.42% 927
46 Habay 1,293 65.04% 941
47 Hajapar 625 67.37% 855
48 Harudi 407 30.68% 957
49 Hodka 2,132 39.04% 985
50 Jadura 643 37.45% 1,074
51 Jambudi 1,187 66.57% 978
52 Jawaharnagar 1,410 53.91% 950
53 Jhumkha 190 75% 863
54 Jikadi 1,468 65.48% 889
55 Juna 3,144 45.18% 991
56 Juriya 5,267 61.02% 955
57 Kali Talavdi 2,345 64.69% 966
58 Kalyanpar 349 66.91% 1,006
59 Kamaguna 477 36.62% 885
60 Kanaiyabe 1,496 55.24% 930
61 Kanderai 712 66.33% 1,052
62 Kanpar 124 75.79% 1,067
63 Kera 8,063 77.86% 1,017
64 Khari 1,787 25.33% 990
65 Kharod 204 26.17% 774
66 Khavda 4,062 52.45% 931
67 Khilna - - -
68 Kodki 3,107 72.95% 1,021
69 Kotay 1,005 62.41% 990
70 Kotda Athamana 2,592 78.38% 961
71 Kotda Ugamana 3,196 85.15% 940
72 Kukma 7,216 78.91% 933
73 Kunaria Nana-Mota 1,662 57.49% 1,032
74 Kunariya 2,533 43.73% 968
75 Kuran 1,437 56.7% 921
76 Kurbai 1,239 75.18% 979
77 Kuvathada 333 54.09% 1,006
78 Lakhond 3,136 68.61% 1,010
79 Ler 405 50.97% 966
80 Lodai 4,087 54.86% 855
81 Loria 2,084 61.98% 905
82 Lothia 23 7.14% 438
83 Ludiya 2,009 39.35% 960
84 Luna 1,512 63.05% 984
85 Makanpar 194 62.5% 1,042
86 Makhna 840 68.28% 1,039
87 Mamuara 1,726 65.25% 982
88 Meghpar 2,146 76.59% 1,086
89 Misariyado 1,385 20.38% 1,049
90 Mithdi 2,241 31.92% 929
91 Mod Bhakhari - - -
92 Modsar 514 66.44% 876
93 Mokhana 2,065 63.69% 864
94 Nabhoi 4 25% 3,000
95 Nadapa 1,651 58.64% 1,009
96 Nagiyari 1,385 65.63% 1,004
97 Nagor 2,082 79.83% 990
98 Naliyeri Timbo 66 10.64% 1,129
99 Naranpar Pasayati 5,307 74.66% 960
100 Naranpar Ravli 4,164 73.51% 1,006
101 Natharkui 624 62.3% 975
102 Nava Vas - - -
103 Nokhaniya 755 55.91% 902
104 Notiyar Bhakhari 132 37.62% 1,000
105 Padhar 3,726 69.67% 1,006
106 Paiya 629 48.38% 906
107 Palara 457 72.1% 172
108 Payarko 141 86.09% 1,203
109 Pirvadi 86 70% 720
110 Purasar 284 60.19% 868
111 Raiyada 560 36.46% 892
112 Ratadiya 4,182 45.5% 954
113 Ratiya 1,019 50.38% 1,026
114 Raydhanpar 1,114 69.49% 958
115 Reha Mota 1,398 65.71% 899
116 Reha Nana 1,447 71.12% 979
117 Reldi Moti 250 41.35% 953
118 Reldi Nani 388 68.06% 883
119 Rudramata 1,104 43.28% 834
120 Sadau Rakhal - - -
121 Sadhara 478 28.49% 882
122 Saiyedpar 65 30% 912
123 Sakrai Timbo 105 30% 641
124 Samatra 3,108 73.39% 1,053
125 Sangada Timbo - - -
126 Sanosara 821 56.68% 964
127 Sapar Timbo 206 55.49% 943
128 Sarli 1,650 76.16% 1,012
129 Sarspar 715 64.62% 917
130 Sedata 1,588 57.12% 927
131 Shervo 616 40.53% 981
132 Soyla 452 39.01% 948
133 Sumarasar 805 46.52% 949
134 Sumarasar -Shekhvali 6,236 51.92% 992
135 Tankanasar 401 82.47% 1,056
136 Tharavada Mota 566 49.25% 965
137 Tharavada Nana 1,349 71.72% 922
138 Trambau 465 61.33% 970
139 Traya 672 73.02% 1,043
140 Traya Bhakhari - - -
141 Udhmo 194 46.97% 1,000
142 Ukhad Mora 391 75.08% 880
143 Vadasar 947 81.9% 949
144 Vadva 464 73.02% 991
145 Vadvara 237 68.06% 975
146 Vadzar 425 49.29% 986
147 Vandh Sim 46 44.12% 533
148 Vandhay 274 80.67% 803
149 Vantra 256 32.14% 882
150 Varli 2,483 64.47% 955
151 Varnora Mota 996 53.72% 1,092
152 Varnora Nana 1,729 51.56% 853
153 Vatachhad 171 47.29% 921
154 Vavdi 21 14.29% 615
155 Vehro - - -
156 Vinchhiya 171 59.44% 1,111
157 Virai 31 54.55% 938
158 Vyara 77 45.45% 878
159 Zizu Timbo - - -
Villages in Bhuj Population of Bhuj Sex Ratio of Bhuj Literacy Rate in Bhuj