Villages & Towns in Chaupal Tehsil Shimla, Himachal Pradesh - Census 2011

List of all villages and towns in Chaupal Tehsil of Shimla district, Himachal Pradesh. As per Census 2011, there are 1 towns and 218 villages within Chaupal Tehsil. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Chaupal Tehsil is 31,118 out of which urban population is 1,851 while rural is 29,267. As per Census 2011, total families in Chaupal were 577. Check out important data about Chaupal Tehsil as per Census 2011.

Chaupal Tehsil data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 31,118 29,267 1,851
Children (0-6 years) 3,609 3,371 238
Literacy 78.36% 77.66% 89.46%
Sex Ratio 944 954 794
Scheduled Caste 27.9% 28.1% 24.4%
Scheduled Tribe 0.3% 0.3% 0%

List of Municipal Towns in Chaupal Tehsil

Below is list of all towns in Chaupal Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Chaupal (Nagar Panchayat) 1,851 89.46% 794

List of Villages in Chaupal Tehsil

Below is list of all villages in Chaupal Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Alashna 290 78.85% 1,086
2 Antraoli 250 65.16% 1,033
3 Anu 57 80.77% 1,478
4 Bag 57 79.59% 1,375
5 Bagah 91 72.5% 936
6 Baghar 521 66.74% 981
7 Bahal Khas 132 81.4% 886
8 Bajroth 228 73.73% 884
9 Bal Pharach 108 70.65% 688
10 Bamnol 272 77.08% 876
11 Bamrar 69 75.86% 1,156
12 Bamta 386 84.2% 1,032
13 Barhich 206 79.56% 890
14 Barkoli 246 68.14% 907
15 Barog 118 81.63% 1,034
16 Batewri 238 75.8% 1,070
17 Batewri-II 320 82.61% 939
18 Belag 34 77.78% 1,000
19 Berag 93 57.33% 938
20 Bhaila 126 80.7% 826
21 Bhanal 146 64.66% 947
22 Bharola 95 75.64% 939
23 Bhatna 109 82.11% 879
24 Bhaulanu 179 83.23% 1,011
25 Bhot 113 79.59% 1,216
26 Bhut Dhokna 44 74.36% 833
27 Bijar Bharal 66 85.48% 833
28 Bodna 374 78.61% 1,055
29 Chaflan 232 68.18% 983
30 Chanjal Pul 131 84.17% 1,015
31 Chanpadli 182 81.76% 1,000
32 Charauli 101 79.35% 772
33 Chaukia 350 80.92% 872
34 Chaupal - I 2 50% 0
35 Chaupal - II 96 83.54% 920
36 Chila 113 82.69% 1,018
37 Chiuna 88 67.11% 760
38 Chiwna Badlawag 242 76.3% 1,180
39 Chohag Pajarli 129 80.17% 1,224
40 Chorwadhar 117 85.11% 1,294
41 Dasholi 420 76.8% 757
42 Deot 189 75% 1,198
43 Deothi 288 79.69% 789
44 Dhabas 275 79.58% 964
45 Dhanewri 114 68.93% 869
46 Dhanout 176 72.96% 978
47 Dharan 333 69.58% 1,148
48 Digun 36 80.65% 636
49 Dilmu 175 82.99% 1,035
50 Dimon 229 77% 974
51 Gadhral 85 77.33% 932
52 Gagna 222 81.5% 790
53 Garhin 533 77.99% 924
54 Ghichna 351 80.77% 908
55 Ghurla 309 83.52% 968
56 Giau 168 77.18% 867
57 Gorli 215 77.84% 822
58 Gorwa 212 71.51% 1,038
59 Gyalat 263 66.81% 801
60 Hanal 120 63.55% 1,034
61 Jabna 79 90% 975
62 Jai Garh 210 87.43% 981
63 Jaili 259 86.19% 992
64 Jangal Churtha 28 84.62% 867
65 Jangal Dhania - - -
66 Jangal Jaili - - -
67 Jangal Jhakar - I - - -
68 Jangal Kangar - - -
69 Jangal Pashan - - -
70 Jangal Suni - - -
71 Jangal Amta - I 6 66.67% 1,000
72 Jangal Amta - II 9 88.89% 800
73 Jangal Amta - III - - -
74 Jangal Bamta - - -
75 Jangal Berag - - -
76 Jangal Bherog - - -
77 Jangal Bhot - - -
78 Jangal Bijai - - -
79 Jangal Chambi - - -
80 Jangal Charbautla - - -
81 Jangal Chaupal - - -
82 Jangal Chiuna - I - - -
83 Jangal Chiuna - II - - -
84 Jangal Chiuna - III - - -
85 Jangal Chiuna - IV - - -
86 Jangal Chohag - - -
87 Jangal Dakron - - -
88 Jangal Deothi 9 66.67% 500
89 Jangal Dharta Suli 1 100% 0
90 Jangal Dilmu - - -
91 Jangal Garhin - - -
92 Jangal Gyalat - - -
93 Jangal Jabna - - -
94 Jangal Jhakar - - -
95 Jangal Jhina 9 100% 500
96 Jangal Jubbar 6 66.67% 1,000
97 Jangal Kashah - - -
98 Jangal Khadar - I - - -
99 Jangal Khadar - II - - -
100 Jangal Khadar - III - - -
101 Jangal Khadrali 4 100% 333
102 Jangal Khagna - I - - -
103 Jangal Khagna - II - - -
104 Jangal Kharu - - -
105 Jangal Kiari - - -
106 Jangal Kuhal - I - - -
107 Jangal Kuhal - II - - -
108 Jangal Kungu Nali-I - - -
109 Jangal Kungu Nali-II - - -
110 Jangal Kurarhi 1 0% 0
111 Jangal Lihat - - -
112 Jangal Mamvi - - -
113 Jangal Maroug - - -
114 Jangal Naoni - - -
115 Jangal Naurathalan - - -
116 Jangal Oielan - - -
117 Jangal Pabas 2 0% 0
118 Jangal Paliana - - -
119 Jangal Pihach - - -
120 Jangal Rapari - - -
121 Jangal Rawag - - -
122 Jangal Sarahan - I - - -
123 Jangal Sarahan - II - - -
124 Jangal Sarahan - III - - -
125 Jangal Sari - - -
126 Jangal Shila Badlawag - - -
127 Jangal Shilan - I - - -
128 Jangal Shilan - II - - -
129 Jangal Shili Kayan - - -
130 Jangal Shilla Sarau - - -
131 Jangal Shirgul 34 56.67% 789
132 Jangal Thundal - - -
133 Jangal Tipra - - -
134 Jangal sangroli - - -
135 Jawag Chhamrog 160 78.47% 860
136 Jhikni Pul 165 80.58% 875
137 Jhina 314 80.07% 1,079
138 Jorna 416 86.13% 908
139 Jubbar 512 85.08% 992
140 Kalun 190 85.37% 959
141 Kande 144 72.66% 920
142 Kashah 285 83.27% 913
143 Kateika 231 71% 863
144 Kathiyana 76 71.01% 727
145 Katont 99 79.01% 941
146 Katoti 125 77.78% 923
147 Kauhrala 38 67.65% 727
148 Kelwi Laona 217 70.83% 920
149 Khadar 691 78.07% 974
150 Khagna 296 77.9% 987
151 Khaprona 217 75% 1,009
152 Kharog 110 62.5% 964
153 Kharu 96 87.78% 778
154 Kiari 312 75.97% 1,013
155 Kiari Shilan 349 78.14% 918
156 Kot 168 76.32% 1,211
157 Koti 143 75% 1,167
158 Kuhal 159 78.72% 1,092
159 Kujwi 90 66.23% 1,045
160 Kulandli 60 70.37% 622
161 Kumra 542 74.46% 1,007
162 Kurag 83 78.08% 930
163 Kutanda 55 84.78% 964
164 Lagaut 69 84.62% 971
165 Lajonth 126 85.32% 881
166 Lakha Wati 167 77.85% 920
167 Lal Pani 234 77% 1,017
168 Lihat 317 84.67% 1,006
169 Lingzar 92 78.31% 804
170 Majhotli 342 85.95% 879
171 Makraug 120 81.31% 935
172 Mamvi 159 64.89% 1,065
173 Mandholi 81 70.27% 761
174 Maraug 397 82.63% 965
175 Mashraon 87 85.33% 1,122
176 Matal 268 76.89% 823
177 Mishliuna 35 62.07% 1,059
178 Mohan Jotla 90 72.37% 957
179 Nanahar 182 73.42% 857
180 Naoni 754 71.43% 958
181 Nar 124 80.91% 851
182 Naura 182 80.25% 1,022
183 Nauran 182 83.12% 1,000
184 Pabas 154 85.12% 949
185 Pajarli 344 81.79% 966
186 Phalauna 30 72.73% 765
187 Pharach 86 68.06% 792
188 Pujari 114 77.45% 1,111
189 Rapari 128 68.22% 684
190 Rarth 79 73.24% 837
191 Rawtan 205 81.08% 1,092
192 Sangroli 195 75.29% 893
193 Sarahan 361 74.07% 1,040
194 Saralda 190 74.27% 845
195 Sari 298 83.21% 886
196 Sarkali 318 78.37% 1,013
197 Satka 201 85.88% 951
198 Shagair 107 81.05% 1,058
199 Shantha 459 71.67% 1,004
200 Shapra 110 70.1% 803
201 Shawala 122 61.21% 1,103
202 Shihali 282 74.23% 831
203 Shila Badlawag 150 80.3% 1,055
204 Shili 57 74.47% 966
205 Shili Kayan 222 77.39% 1,075
206 Shithna 42 78.38% 615
207 Sihana 127 80.67% 1,268
208 Tapri 35 82.76% 1,333
209 Thalog 203 83.52% 933
210 Thana 313 85.02% 956
211 Thana Jalona 279 71.83% 1,067
212 Thundal 620 80.55% 981
213 Thundna 126 78.07% 1,032
214 Thuth 110 82.83% 746
215 Tiari 132 83.76% 1,031
216 Tikri 336 78.23% 942
217 Tipra 68 81.67% 1,000
218 Tuiel 192 82.08% 794
Villages in Chaupal Population of Chaupal Sex Ratio of Chaupal Literacy Rate in Chaupal