Villages & Towns in Chhatrapur Block Ganjam, Odisha - Census 2011

List of all villages and towns in Chhatrapur Block of Ganjam district, Odisha. As per Census 2011, there are 1 towns and 46 villages within Chhatrapur Block. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Chhatrapur Block is 94,683 out of which urban population is 22,027 while rural is 72,656. As per Census 2011, total families in Chhatrapur were 4,841. Check out important data about Chhatrapur Block as per Census 2011.

Chhatrapur Block data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 94,683 72,656 22,027
Children (0-6 years) 10,207 8,174 2,033
Literacy 73.57% 68.52% 89.84%
Sex Ratio 995 998 984
Scheduled Caste 23.9% 27.3% 12.9%
Scheduled Tribe 0.5% 0.3% 1.4%

List of Municipal Towns in Chhatrapur Block

Below is list of all towns in Chhatrapur Block with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Chhatrapur (Notified Area Committee) 22,027 89.84% 984

List of Villages in Chhatrapur Block

Below is list of all villages in Chhatrapur Block with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Badamadhapur 4,950 63.92% 933
2 Bahulagam 1,597 68.19% 917
3 Baranga 1,086 71.5% 932
4 Bhagirathipur 339 62.84% 948
5 Bhikaripalli 789 58.8% 939
6 Bipilingi 3,168 75.84% 960
7 Biripur 216 54.14% 1,097
8 Brahamanipalli 830 67.36% 1,034
9 Chhatrapur 2,845 77.97% 984
10 Chikalakhandi 7,152 70.92% 1,014
11 Danaiberhampur 1,524 53.01% 995
12 Dibyasingapur 516 76.25% 849
13 Ganganapur 3,811 68.5% 1,047
14 Gedalanaidupalam 1,954 84.46% 944
15 Goba 1,610 63.72% 971
16 Hansapur 886 69.07% 939
17 Humuribana - - -
18 Humuritampara - - -
19 Jaganathapur 155 94.7% 890
20 Jharapokhari 394 59.54% 1,021
21 Kanchara 837 66.18% 1,146
22 Karatali 2,689 61.72% 1,219
23 Katuru 2,035 57.65% 1,144
24 Khurigam 1,660 73.35% 1,054
25 Kumarabegapalli 1,522 78.27% 1,000
26 Landabaunasa 1,218 62.48% 1,040
27 Lokanathapur 401 56.11% 1,156
28 Mahanadapur 1,720 64.04% 915
29 Majhidiha 403 72.09% 1,015
30 Munishipentha 1,310 75.98% 947
31 Nandapandapalli 642 64.05% 951
32 Nurmahamadapalli - - -
33 Padmabati 1,051 58.62% 961
34 Paitari 2,593 64.75% 998
35 Patapur 475 78.81% 931
36 Patlampur 1,589 73.62% 991
37 Polasara 307 65.93% 1,103
38 Rajapur 2,285 77.08% 1,017
39 Rangamatia Nalinakhyapur 298 91.51% 910
40 Rukunigam 1,378 71.16% 1,117
41 Sanajaganathapur - - -
42 Santarapur 407 89.97% 947
43 Sarabhimpur 1,167 69.69% 1,044
44 Singipur 845 58.74% 1,022
45 Sriramapur 2,603 64.52% 993
46 Sundarpur 9,399 65.95% 964
Villages in Chhatrapur Population of Chhatrapur Sex Ratio of Chhatrapur Literacy Rate in Chhatrapur