Villages & Towns in Dhanaulti Tehsil Tehri Garhwal, Uttarakhand - Census 2011

List of all villages and towns in Dhanaulti Tehsil of Tehri Garhwal district, Uttarakhand. As per Census 2011, there are 0 towns and 271 villages within Dhanaulti Tehsil. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Dhanaulti Tehsil is 74,083 out of which urban population is 0 while rural is 74,083. As per Census 2011, total families in Dhanaulti were 0. Check out important data about Dhanaulti Tehsil as per Census 2011.

Dhanaulti Tehsil data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 74,083 74,083 -
Children (0-6 years) 11,250 11,250 -
Literacy 75.54% 75.54% -
Sex Ratio 997 997 -
Scheduled Caste 18.5% 18.5% -
Scheduled Tribe 0.4% 0.4% -

List of Municipal Towns in Dhanaulti Tehsil

Below is list of all towns in Dhanaulti Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio

List of Villages in Dhanaulti Tehsil

Below is list of all villages in Dhanaulti Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Aakhali 87 72.97% 1,023
2 Abali 308 69.71% 1,299
3 Agenda 418 71.09% 1,297
4 Agyarana 316 85.04% 1,000
5 Aindi 263 66.09% 1,008
6 Airal Gaon 116 78.64% 966
7 Airi 186 76.62% 842
8 Almas 1,033 68.97% 960
9 Almas Madhe Chek Bamsi 258 80.82% 1,132
10 Anglar Sera 198 87.95% 980
11 Bait 342 77.85% 966
12 Baman Gaon 124 71.7% 1,067
13 Bamendi 43 83.33% 955
14 Banali 1,315 78.5% 1,011
15 Banasari 42 73.68% 1,333
16 Banda Lagga Bait 572 78.69% 913
17 Bandasari 788 78.08% 1,047
18 Bangaon 222 72.19% 866
19 Bangar 242 93.72% 1,086
20 Bangsil 386 76.07% 1,021
21 Banogi 61 56.14% 906
22 Basana Gaon 340 75.42% 988
23 Baurari Chak - - -
24 Beera Gaon 69 79.69% 1,226
25 Bel 330 69.41% 941
26 Bhaim 262 77.73% 941
27 Bhainswari 260 78.6% 985
28 Bhal 566 65.45% 1,255
29 Bharwa Katal 193 87.72% 892
30 Bhatoli 222 75.52% 965
31 Bhatwari 331 72.32% 1,149
32 Bhediyana 170 56.77% 1,179
33 Bhut Gaon 643 73.55% 1,022
34 Bhutsi 392 79.08% 1,031
35 Bhuyasari 319 82.39% 1,170
36 Bichhu 645 60.25% 925
37 Binau 306 82.38% 1,040
38 Birkot Madhe Aluchak 295 76.37% 891
39 Biror 573 74.59% 1,154
40 Bistaunsi 114 75.53% 966
41 Brahm Sari Bhaga Chak 240 91.75% 1,000
42 Burari 124 72.97% 1,033
43 Burkot 141 89.92% 1,104
44 Chadogi 171 73.57% 988
45 Chak Pot 70 84.75% 842
46 Chamasari 197 66.88% 1,074
47 Chamya Gaon 56 52.17% 1,074
48 Chandwan Gaon 16 53.85% 1,000
49 Chaunti 122 54.17% 1,000
50 Chek Lasari - - -
51 Chhanan Gaon Maundar Bhimal Ki 649 70.02% 1,016
52 Chhani Gaon 70 75.44% 1,059
53 Chhap Gaon - - -
54 Chilamu 40 72.97% 1,353
55 Chiphalti Lagga Gawali Danda 71 83.61% 821
56 Dabla Metela 174 61.81% 891
57 Dadak 133 72.97% 1,293
58 Dalasi 112 86.27% 1,036
59 Danda Gaon 58 86.27% 871
60 Danda Ki Beli 994 67.95% 1,199
61 Dangala 196 77.51% 867
62 Dangu 327 76.81% 994
63 Dawali Mhdhe Alu Chak 263 76.17% 1,087
64 Devan 400 70.53% 1,186
65 Dhakrauli 251 67.71% 1,202
66 Dhan Chula 204 79.88% 889
67 Dhanolti 346 91.61% 518
68 Dhanolti Lagga Goth 346 70.61% 1,232
69 Dhar Gaon 36 76.47% 500
70 Dharara 164 77.93% 1,187
71 Dhaula Giri 489 84.49% 972
72 Domasi 168 79.14% 1,211
73 Dubara 104 79.55% 825
74 Dubri 23 80% 1,556
75 Dunda 168 86.62% 1,154
76 Dwargarh 575 74.39% 949
77 Gaind 494 65.32% 850
78 Gaonkhet 163 66.18% 988
79 Gawali Danda 109 80.23% 912
80 Gawana 232 76.88% 950
81 Gereth 173 86% 880
82 Ghandiyala 286 73.75% 946
83 Ghansi 276 79.3% 865
84 Ghatudhar 41 65.71% 952
85 Ghena 484 75.78% 936
86 Ghera 30 79.31% 1,308
87 Ghildi Chak 272 87.55% 929
88 Ghiya Koti 200 81.46% 905
89 Ghorakhuri 135 78.15% 985
90 Ghursal Gaon 231 86.08% 805
91 Goran 578 73% 993
92 Goth 126 69.9% 1,423
93 Habeli 322 86.46% 952
94 Hadiya Gaon 126 62.11% 969
95 Hatwal Gaon 825 62.44% 1,062
96 Jaidwar Malla 254 83.18% 924
97 Jaidwar Talla 193 65.38% 1,144
98 Jaintwan Gaon - - -
99 Jaintwari 102 85.54% 789
100 Jamthiyal Gaon 121 80.19% 1,017
101 Jar Gaon 833 81.75% 955
102 Jaunpur Range - - -
103 Jaunpur Range - - -
104 Jaunpur Range - - -
105 Jhangeri 117 73.2% 1,208
106 Jhoti Urph Koti Lagga Jaintwar 137 26.85% 779
107 Jinsi 110 65.56% 1,245
108 Kainth 205 58.99% 990
109 Kakaru 97 69.88% 980
110 Kalawan Tegana 366 80.5% 1,103
111 Kanda Jakh 350 72.66% 1,121
112 Kanda Lagga Timliyal Gaon 101 82.22% 906
113 Kandi Baglon Ki 815 78.99% 865
114 Kandi Jethuki 123 67.65% 1,050
115 Kandi Malli 165 63.64% 1,292
116 Kandi Talli 231 65.09% 991
117 Kandriyana 51 72.34% 759
118 Kaphalta 257 76.35% 1,073
119 Kaphulti 115 76.7% 855
120 Kasaun Gaon 55 58.54% 833
121 Kason 188 76.19% 790
122 Kelwan Gaon 130 82.5% 912
123 Kempty Range 11 90.91% 222
124 Kempty Range - - -
125 Khairada 347 64.38% 856
126 Khandanu 194 69.59% 1,086
127 Khaneri Madhe Batwaldhar 460 75.07% 1,130
128 Kharaksari 74 50% 1,176
129 Khark 87 73.53% 1,071
130 Kharson 385 80.42% 808
131 Khas Kudaun 172 74.32% 1,072
132 Khas Kudaun Lagga Sweel - - -
133 Khaskoti 275 85.06% 1,115
134 Khasonsi 339 71.64% 1,067
135 Khatt 526 67.61% 1,156
136 Kheda Malla 207 82.76% 1,070
137 Kheda Talla 160 76.55% 951
138 Khyarsi 893 64.88% 954
139 Kimoi 282 76.86% 945
140 Kinsu 211 71.69% 1,069
141 Kith 196 89.08% 1,021
142 Kodi 226 83.18% 1,112
143 Kokliyal Gaon 171 72.48% 819
144 Kolti 332 77.11% 1,012
145 Kona Urph Kuwan Gaon 60 78.95% 935
146 Kot Shrikot 636 83% 988
147 Kothyur 51 68.89% 889
148 Koti 191 71.86% 1,301
149 Kund 498 79.81% 865
150 Kund 309 72.01% 884
151 Kuwa Lagga Mundani 187 73.75% 1,200
152 Kyari 781 59.58% 1,083
153 Lagrasu 475 70.74% 987
154 Lagwal Gaon 129 78.63% 654
155 Lalotana 395 67.96% 1,068
156 Lam Kande 364 72% 1,034
157 Lwarkha 149 82.84% 733
158 Magara 34 75.86% 700
159 Magdiya Chak Koti Madhe 44 62.16% 1,000
160 Mahendra Pur 80 80.88% 905
161 Maid 440 78.51% 1,167
162 Mailgar 115 63.64% 1,170
163 Mair 217 68.56% 1,149
164 Maitoli Sera 154 96.12% 730
165 Majepur 105 74.19% 1,100
166 Makhret 477 73.71% 1,004
167 Manj Gaon 1,300 78.04% 1,145
168 Marara 671 67.63% 917
169 Marora 224 80.81% 1,055
170 Marora 549 74.78% 1,049
171 Mason 195 59.3% 1,074
172 Masras 184 69.05% 1,000
173 Matali 416 62.43% 1,000
174 Mathet 108 82.11% 895
175 Mathiyan Gaon 217 70.59% 1,009
176 Matholi 100 59.76% 1,041
177 Matlau Malla Talla 590 80.8% 1,007
178 Mawana 153 75.97% 1,013
179 Miriya Gaon 96 70.59% 745
180 Mogi 563 78.38% 948
181 Moldhar 535 84.15% 1,193
182 Muhobat Khil 36 82.76% 1,400
183 Mundani 313 85.88% 1,046
184 Munglauri 597 78.54% 1,087
185 Munogi 280 56.71% 958
186 Myani 641 68.9% 1,035
187 Nain Gaon 308 77.74% 1,053
188 Nakot 201 70.79% 1,010
189 Nakot may bhadrisera 5 60% 1,500
190 Nakurchi 245 78.89% 842
191 Naughar 469 75.68% 1,004
192 Nautha 181 66.44% 946
193 Nawa Gaon 149 87.6% 1,129
194 Nawaridhar 116 82.86% 933
195 Naya Digon 142 79.65% 1,000
196 Nihal Danda 50 84.62% 515
197 Odars 73 79.69% 1,147
198 Ontana 367 77.96% 1,185
199 Pab 213 76.19% 1,009
200 Pali 246 76.7% 673
201 Pantwari 545 75.74% 906
202 Papara 378 95.28% 881
203 Parogi 269 63.32% 894
204 Parogi 343 75.33% 1,349
205 Pasani 228 73.4% 966
206 Paweth 210 73.84% 909
207 Phaprog 21 80.95% 500
208 Pheri Ki Mora 450 75.95% 948
209 Phidogi 378 74.1% 1,077
210 Phidogi Madhe Alli Chak 231 76.04% 974
211 Pujaldi 107 80.85% 1,229
212 Pujar Gaon 205 84.95% 1,135
213 Purana Digon 155 74.8% 1,013
214 Ragar Gaon 324 78.85% 820
215 Rampur Negiyana 409 72.17% 1,005
216 Ran Gaon 114 72.16% 1,000
217 Ranogi 75 69.7% 923
218 Rautu Ki Beli 1,116 81.36% 1,114
219 Rawali 99 82.93% 1,250
220 Rayat Gaon 190 54.32% 827
221 Ringalgarh 652 76.94% 1,025
222 Sabali 248 69.35% 1,455
223 Sadav Malla Talla 385 70.4% 915
224 Sainji 283 60.78% 912
225 Saklana Range - - -
226 Saltwari 143 75% 907
227 Sanab Malla 250 71% 866
228 Sartali 238 75.12% 831
229 Satengal 899 77.68% 901
230 Saudan Lagga Gawali Dand 68 75.93% 1,000
231 Sauntiyal Gaon 99 81.01% 833
232 Sauri Lagga Kyari 182 70.29% 1,275
233 Semawal Gaon Walla 393 83.78% 1,079
234 Semwal Gaon Palla 208 86.01% 1,039
235 Sendul 625 80.84% 1,070
236 Sera 225 78.92% 844
237 Shripur 171 82.05% 781
238 Silla 280 81.78% 972
239 Sinjal 394 60% 1,251
240 Sirs 305 83.33% 894
241 Siya Kempti 940 85.93% 815
242 Sour kakhoun 116 70.87% 1,000
243 Sunau 106 85.86% 1,163
244 Suransu 71 78.26% 972
245 Syalsi 618 87.59% 873
246 Tachhila 166 72.73% 886
247 Takarana 275 72.96% 923
248 Tal 259 78.1% 1,023
249 Talogi 143 65.32% 788
250 Tandwar Gaon 58 71.7% 1,000
251 Tangri 117 65.62% 887
252 Tator 1,341 85.36% 897
253 Tehri Range - - -
254 Teva 474 82.52% 975
255 Thakkar Dudaun 112 76.04% 723
256 Thal 217 73.2% 1,009
257 Thalwal Gaon 86 79.75% 1,529
258 Than 571 76.25% 1,061
259 Than Madhe Banthali Chak 7 60% 2,500
260 Thapla 424 74.03% 1,019
261 Thapla Pujaldi 171 70.39% 1,165
262 Thatyur 499 79.62% 890
263 Thikmal Duguda 306 68.34% 949
264 Thureti 119 72.07% 889
265 Tikari 310 72.48% 1,013
266 Tikari 209 73.12% 1,133
267 Timliyal Gaon 108 77.66% 1,160
268 Tingari - - -
269 Toliya Katal 95 71.91% 792
270 Tuneta 235 71.86% 975
271 Uniyal Gaon 996 86.35% 897
Villages in Dhanaulti Population of Dhanaulti Sex Ratio of Dhanaulti Literacy Rate in Dhanaulti