Villages & Towns in Dharampur Taluka Valsad, Gujarat - Census 2011

List of all villages and towns in Dharampur Taluka of Valsad district, Gujarat. As per Census 2011, there are 1 towns and 107 villages within Dharampur Taluka. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Dharampur Taluka is 215,872 out of which urban population is 24,178 while rural is 191,694. As per Census 2011, total families in Dharampur were 4,977. Check out important data about Dharampur Taluka as per Census 2011.

Dharampur Taluka data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 215,872 191,694 24,178
Children (0-6 years) 32,137 29,528 2,609
Literacy 62.97% 60.08% 84.76%
Sex Ratio 1,000 1,001 996
Scheduled Caste 0.4% 0.1% 2.1%
Scheduled Tribe 91.9% 97.5% 47.9%

List of Municipal Towns in Dharampur Taluka

Below is list of all towns in Dharampur Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Dharampur (Municipality) 24,178 84.76% 996

List of Villages in Dharampur Taluka

Below is list of all villages in Dharampur Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Amba Talat 5,679 58.27% 1,012
2 Asura 3,938 75% 988
3 Avalkhandi 709 39.89% 1,020
4 Avdha 3,503 44.11% 1,028
5 Bamti 4,787 80.54% 1,034
6 Baroliya 4,088 72.82% 1,006
7 Barsol 2,381 79.61% 1,016
8 Barumal 3,508 74.61% 1,396
9 Bhambha 1,538 81.35% 947
10 Bhanval 1,106 46.84% 979
11 Bhavada 1,891 57.14% 997
12 Bhavthan Ambosi 2,647 46.76% 987
13 Bhavthan Jungle 199 35.26% 951
14 Bhensdara 4,470 65.78% 958
15 Bhutrun 227 34.71% 940
16 Bildha 1,079 49.49% 930
17 Bilpudi 8,934 74.43% 1,029
18 Bokaddhara 446 42.57% 1,000
19 Bopi 3,119 54.5% 992
20 Chasmandva 618 51.26% 974
21 Chavra 652 34.77% 1,057
22 Chichozar 1,329 59.52% 969
23 Dandval 839 52.86% 979
24 Dhakval 1,267 39.32% 970
25 Dhamni 3,330 43.77% 1,024
26 Fulwadi 2,985 72.6% 955
27 Gadi 1,256 56.71% 1,046
28 Ganva 788 36.44% 1,010
29 Gorakhada 973 41.26% 1,019
30 Gundiya 1,817 46.25% 935
31 Hanmatmal 4,628 42.97% 991
32 Hathanbari 715 61.36% 1,037
33 Hedri 996 41.83% 972
34 Jagiri 1,611 36.98% 1,024
35 Jamaliya 2,273 58.01% 934
36 Kakadkuva 3,499 72.25% 1,020
37 Kangvi 3,184 71.73% 1,009
38 Karanjveri 3,734 67.96% 991
39 Kelvani 2,600 58.29% 1,005
40 Khadki 822 49.62% 943
41 Khamdahad 558 59.65% 972
42 Khanda 2,573 62.35% 982
43 Khapatiya 442 57.31% 1,046
44 Kharvel 2,599 83.99% 942
45 Khatana 2,662 76.13% 994
46 Khoba 368 41.83% 1,056
47 Kosimpada 431 64.74% 1,092
48 Kurgam 2,542 68.59% 989
49 Lakadmal 1,639 69.6% 979
50 Luheri 2,574 64.33% 1,079
51 Madhuri 495 45.34% 934
52 Makadban 4,727 51.25% 1,026
53 Mama Bhacha 1,449 43.92% 996
54 Manaichondi 1,027 46.04% 971
55 Maragmal 1,627 80.88% 977
56 Mohna Kavchali 1,742 44.47% 1,016
57 Mohpada 773 40.56% 918
58 Molveri 483 38.06% 844
59 Mordahad 581 59.82% 950
60 Moti Dhol Dungari 1,905 79.04% 997
61 Moti Korval 2,079 35.6% 988
62 Moti Kosbadi 913 47.99% 976
63 Murdad 1,458 39.47% 1,068
64 Nadagdhari Jungle 1,962 36.8% 1,083
65 Nani Dhol Dungari 2,074 78.98% 996
66 Nani Korval 1,206 39.51% 933
67 Nani Kosbadi 853 32.47% 939
68 Nani Vahiyal 4,278 75.25% 1,005
69 Paikhed 954 58.04% 963
70 Pandav Khadak 1,451 54.47% 982
71 Pangarbari 1,738 38.87% 1,028
72 Panva 1,776 44.04% 1,063
73 Pendha 1,875 51.09% 1,016
74 Pindval 2,378 57.64% 902
75 Pipalpada 1,140 45.65% 966
76 Piprol 1,401 44.38% 1,007
77 Pirmal 662 52.65% 919
78 Pondha Jungle 545 42.24% 933
79 Rajpuri Jungle 1,511 50.78% 1,050
80 Rajpuri Talat 2,048 82.37% 1,006
81 Ranpada 657 82.65% 944
82 Ranveri 880 62.32% 1,051
83 Sadadvera 1,369 46.45% 888
84 Sajani Barada 1,373 33.82% 1,049
85 Samarsingi 513 65.81% 981
86 Santvankal 295 67.08% 993
87 Sidumber 2,523 62.34% 1,046
88 Singarmal 930 33.14% 1,017
89 Sisumal 739 39.26% 955
90 Sondar 1,372 50.27% 1,048
91 Tamachhadi 2,486 53.32% 967
92 Tanachhiya 272 54.7% 813
93 Tanki 729 69.66% 939
94 Tiskari Talat 5,848 70.37% 1,003
95 Titu Khadak 730 35.44% 973
96 Tumbi 1,704 76.33% 1,002
97 Tutarkhed 1,187 40.5% 985
98 Ukta 3,570 40.68% 975
99 Ulaspendi 801 44.98% 968
100 Upalpada 286 48.07% 1,000
101 Vaghval 991 51.08% 917
102 Vanjhalat 648 34.27% 1,000
103 Vankhas 466 51.81% 887
104 Vansda Jungle 443 29.34% 786
105 Vathoda 193 53.7% 990
106 Virval 1,309 88.98% 977
107 Zariya 1,716 62.56% 963
Villages in Dharampur Population of Dharampur Sex Ratio of Dharampur Literacy Rate in Dharampur