Villages & Towns in Dwarahat Tehsil Almora, Uttarakhand - Census 2011

List of all villages and towns in Dwarahat Tehsil of Almora district, Uttarakhand. As per Census 2011, there are 1 towns and 220 villages within Dwarahat Tehsil. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Dwarahat Tehsil is 55,068 out of which urban population is 2,749 while rural is 52,319. As per Census 2011, total families in Dwarahat were 668. Check out important data about Dwarahat Tehsil as per Census 2011.

Dwarahat Tehsil data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 55,068 52,319 2,749
Children (0-6 years) 6,790 6,480 310
Literacy 79.5% 78.79% 92.82%
Sex Ratio 1,259 1,275 995
Scheduled Caste 25.3% 25.5% 20.5%
Scheduled Tribe 0.1% 0.1% 1%

List of Municipal Towns in Dwarahat Tehsil

Below is list of all towns in Dwarahat Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Dwarahat (Nagar Panchayat) 2,749 92.82% 995

List of Villages in Dwarahat Tehsil

Below is list of all villages in Dwarahat Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Agar 189 79.11% 1,250
2 Agina - - -
3 Almiya Gaon 449 60.37% 1,118
4 Arari 332 73.13% 1,322
5 Aru Bagar 57 85.42% 1,280
6 Ashgoli Avam Chakpatal Raun 1,059 74.76% 1,188
7 Baban 103 74.71% 1,784
8 Bagargaon 7 85.71% 750
9 Baidhuli 281 79.44% 1,402
10 Bainali 474 67.85% 1,548
11 Bajina 27 56.52% 1,455
12 Bajoli 13 61.54% 1,600
13 Bamanpuri 383 86.13% 1,253
14 Banoli 80 69.01% 1,424
15 Baret 282 71.37% 1,153
16 Bargal 124 68.14% 1,431
17 Bari 92 88.1% 1,000
18 Bari 126 84.21% 1,571
19 Basakana 24 95.65% 2,000
20 Basera 526 78.34% 1,338
21 Basulisera 644 82.52% 1,252
22 Batkote Guth Nagarjun 222 84.29% 1,075
23 Bawas 96 80% 1,043
24 Bayela 223 68.72% 1,323
25 Belakkalaso - - -
26 Bhandar Gaon 833 77.51% 1,169
27 Bhanti 285 73.12% 1,794
28 Bhat Kote 234 94.98% 857
29 Bhatora 706 78.84% 1,644
30 Bhet 350 74.22% 1,431
31 Bhetikama 120 73.27% 1,667
32 Bhukmiya 337 92.73% 1,308
33 Bhura 95 85.71% 979
34 Bhuwali 43 82.5% 1,263
35 Bijepur 925 87.17% 1,197
36 Binta 634 79.45% 1,546
37 Budali 186 67.48% 1,188
38 Budha Surna 127 78.38% 1,442
39 Budhina 73 68.42% 1,808
40 Budhina 50 73.81% 1,174
41 Bunga 328 77.46% 1,485
42 Chamini Malli - - -
43 Chamini Talli 276 75.86% 1,244
44 Chamola - - -
45 Chanoli 85 72.73% 1,429
46 Chari 267 85.36% 921
47 Chatgula 444 73.71% 1,387
48 Chayli 578 79.8% 1,481
49 Chhabisa 342 76.24% 1,250
50 Chhana 261 81.36% 1,289
51 Chhatena 346 84.36% 1,218
52 Chilal Gaon 95 70.24% 1,568
53 Chora 57 98.11% 781
54 Chouniya 88 85.33% 1,514
55 Chura 137 82.5% 1,283
56 Chura And Chak Gaja 202 80.43% 1,623
57 Dabhar 17 73.33% 1,429
58 Dadholi 310 90.21% 558
59 Dahal 256 71.49% 1,415
60 Dairi 426 75.98% 1,219
61 Dangar Khola 274 74.69% 1,192
62 Dank 11 62.5% 2,667
63 Darhamar 311 85.37% 1,304
64 Daula 302 83.4% 1,027
65 Daularh Gunth 208 74.73% 1,667
66 Dhamera 356 77.74% 1,239
67 Dhamkot 137 81.45% 1,246
68 Dhamoli 91 72.62% 1,167
69 Dhankhal Gaon 318 84.45% 1,446
70 Dhanyari 207 84.39% 1,179
71 Dhar Gaon Gunth 52 61.7% 1,167
72 Dharam Gaon 342 92.28% 1,000
73 Dhniya Kande - - -
74 Dhyari 107 74.49% 1,277
75 Dotal Gaon 724 67.32% 1,313
76 Dudholi 427 83.78% 1,157
77 Dugiyari 30 51.72% 1,727
78 Dulgarhi 67 57.41% 2,941
79 Dwarahat Range 13 100% 0
80 Dwarahat Range 9 100% 0
81 Eda Sera 258 83.49% 1,688
82 Egyara 90 72.09% 1,647
83 Faldwari 220 83.59% 1,683
84 Ganoli 437 70.05% 1,455
85 Ghaglori 845 87.9% 1,012
86 Ghogia 6 60% 2,000
87 Ghugti 214 80.21% 1,518
88 Ghusela 252 78.64% 1,355
89 Guptali 78 65.71% 1,438
90 Gwar 487 76.63% 1,423
91 Hatela Talla 15 84.62% 875
92 Hatela chak Barna 59 79.63% 1,269
93 Hulank Lagga Malli Mirai 38 85.29% 1,714
94 Hulank Talli Mirai - - -
95 Irha Avam Chak Malla Bayera,Ta 1,655 80.93% 1,210
96 Jaitoli 133 68.7% 1,509
97 Jakh 343 69.18% 1,318
98 Jalali 308 81.25% 1,369
99 Jamar 133 75.22% 1,333
100 Jaminipar 92 80% 1,486
101 Jaminiwar 200 77.9% 1,740
102 Jhola 6 50% 1,000
103 Jhuria 93 73.81% 1,583
104 Kafalani chak Masi 152 68.89% 1,303
105 Kama 568 79.59% 1,236
106 Kanal Gaon 227 85.19% 1,768
107 Kande 346 74.05% 1,276
108 Kaphara 454 62.07% 1,009
109 Kaula 538 88.21% 1,102
110 Kauna 36 46.67% 1,250
111 Khalna 293 67.98% 1,442
112 Khanari 39 65.71% 1,600
113 Kharak 110 64% 1,340
114 Khari 21 95.24% 1,333
115 Kholiya Baj 156 83.82% 814
116 Khunapant 87 92.21% 891
117 Khurudgad 103 81.61% 1,020
118 Kina Lagga Majra Kiroli - - -
119 Kiroli Talli 112 76.29% 1,732
120 KololaVagad - - -
121 Kotila 381 69.49% 1,396
122 Kotyura 283 77.96% 1,378
123 Kui 160 80.71% 1,712
124 Kumalt 500 80.28% 1,222
125 Kuna 156 77.37% 1,229
126 Kunthari 210 86.1% 1,727
127 Kusnyaari 370 81.95% 1,270
128 Kwaradi 43 79.49% 1,263
129 Mainoli 170 72.48% 1,464
130 Malla Surana 203 72.22% 1,207
131 Malli Bitholi 467 70.05% 1,383
132 Malli Kahali 110 70.65% 1,500
133 Malli Kiroli Avam Chakseldhaya 389 67.69% 1,542
134 Malli Mayoli 118 76.64% 1,622
135 Malli Mirai 2,219 83.74% 1,533
136 Malli Suwali 13 92.31% 1,167
137 Malonj - - -
138 Manela 443 73.96% 1,332
139 Masar 151 82.95% 841
140 Mason 231 71.36% 1,655
141 Matela 280 73.2% 1,373
142 Matela 547 76.36% 1,348
143 Matela Malla 99 73.91% 1,152
144 Matela Talla 5 100% 667
145 Melta 200 76.67% 1,439
146 Mishan Dwarahat 53 100% 767
147 Mohani 54 58.33% 1,250
148 Muniya Chura 353 73.05% 1,434
149 Nahra Gunth 16 86.67% 1,000
150 Nai Khola 135 79.66% 1,250
151 Nairi 151 72.66% 1,475
152 Naithanaguth 60 80.36% 1,500
153 Nar Singh 131 73.04% 1,519
154 Narh 84 76% 1,154
155 Nataguli 185 80.86% 989
156 Nati Korari 46 81.08% 1,190
157 Naula Kote Chak Deodhar Nadiyaseem 649 80.42% 1,343
158 Nausar 280 72.73% 1,333
159 Nayal 347 71.58% 1,182
160 Nayl 302 79.09% 1,097
161 Nirkote 194 81.14% 1,337
162 Noabara 499 87.11% 1,332
163 Orhchiya 233 83.58% 991
164 Padhuala 163 77.62% 1,362
165 Paithani 364 76.65% 1,092
166 Pali 146 83.58% 947
167 Paner Gaon Avam Chak Aliyagarh 424 87.27% 945
168 Parkote 389 77.26% 1,091
169 Patash 101 65% 1,971
170 Petasal 75 63.38% 1,778
171 Pinoli 152 75.59% 1,203
172 Pokhari 54 74.42% 1,842
173 Ponali 40 75.68% 1,000
174 Pujakhet 281 90.2% 825
175 Purdiya 43 88.57% 1,389
176 Rana 224 65.09% 1,545
177 Ratkhal 266 82.57% 914
178 Rawal Sera 562 86.79% 972
179 Rawari 891 81.28% 1,142
180 Reserve Forest Range Ranikhet - - -
181 Rupanoula 171 70% 1,085
182 Sagnate 68 81.25% 838
183 Sakuni 326 78.23% 1,470
184 Salal Khola 205 82.58% 1,412
185 Salna 1,046 87.41% 955
186 Sanetha 327 77.62% 1,440
187 Sayotali - - -
188 Selisar - - -
189 Selisunoli 244 70.87% 1,624
190 Seti naugaon 405 84.06% 1,382
191 Shilangh 140 68.25% 1,500
192 Silang Sera 83 80.82% 804
193 Simal Gaon Avam Chak Ghune 414 77.62% 1,464
194 Simlti 69 93.85% 769
195 Someshwar Range - - -
196 Sunoli Talli 233 76.59% 1,138
197 Sure 393 75.51% 1,298
198 Syal Suna 128 90.83% 1,370
199 Tail Mainari 112 79.21% 1,000
200 Takulty 513 82.05% 1,342
201 Tali Mayoli And Chak Kular 32 82.14% 1,462
202 Talla Surana 398 69.12% 1,584
203 Talli Bitholi 90 83.91% 1,368
204 Talli Kahali 212 72.83% 1,524
205 Talli Mirai 423 75.35% 1,363
206 Talli Suwali 32 66.67% 1,133
207 Tamakhani 67 68.97% 2,190
208 Tarigaon 58 79.59% 1,320
209 Tatak Batolia - - -
210 Tergaon 43 85% 1,048
211 Tipola 292 87.11% 1,147
212 Tiwari Gaon 40 78.38% 1,000
213 Todhara 482 89.7% 1,051
214 Tumari 75 63.24% 1,273
215 Ubhayari 308 87.36% 987
216 Udagal 124 83.81% 1,431
217 Uleni 88 86.84% 1,256
218 Uncha Kote 110 72.28% 1,500
219 Vaigad 143 88.52% 1,306
220 Walna 214 72.11% 1,642
Villages in Dwarahat Population of Dwarahat Sex Ratio of Dwarahat Literacy Rate in Dwarahat