Villages & Towns in Jajapur Road Block Jajapur, Odisha - Census 2011

List of all villages and towns in Jajapur Road Block of Jajapur district, Odisha. As per Census 2011, there are 2 towns and 44 villages within Jajapur Road Block. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Jajapur Road Block is 98,293 out of which urban population is 56,946 while rural is 41,347. As per Census 2011, total families in Jajapur Road were 12,271. Check out important data about Jajapur Road Block as per Census 2011.

Jajapur Road Block data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 98,293 41,347 56,946
Children (0-6 years) 12,685 5,382 7,303
Literacy 83.35% 78.51% 86.86%
Sex Ratio 940 952 931
Scheduled Caste 22.8% 34.5% 14.3%
Scheduled Tribe 10.4% 9.2% 11.3%

List of Municipal Towns in Jajapur Road Block

Below is list of all towns in Jajapur Road Block with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Byasanagar (Municipality + Outgrowth) 56,946 86.86% 931
2 Byasanagar (Municipality) 48,911 87.33% 928

List of Villages in Jajapur Road Block

Below is list of all villages in Jajapur Road Block with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Balia Pasi 299 81.68% 1,020
2 Barighodha 1,048 78.17% 1,059
3 Bhiki Pur 718 80.44% 989
4 Brahmangan 184 86.75% 1,022
5 Chakua 522 90.02% 898
6 Chhatra Kana 555 75.7% 1,033
7 Dania Bar 1,701 72.57% 916
8 Dhapanki 390 83.94% 970
9 Dhuligarh 2,542 59.03% 1,003
10 Gahira Patuli 388 81.82% 970
11 Galiachhanda 612 90.84% 962
12 Godigotha 1,145 70.93% 1,034
13 Gotutha 12 90% 1,400
14 Hetagadia 178 86.25% 1,000
15 Jagadiha 1,200 86.02% 926
16 Jalaka 766 92.17% 954
17 Jokadia 793 82% 915
18 Kaliapal 380 68.86% 990
19 Kankadajhar 571 75.75% 897
20 Kantipur 649 75.51% 932
21 Khaira dihi 1,078 85.83% 911
22 Khapuria Pada 1,339 77.1% 941
23 Krushnanagar Patna 383 88.22% 925
24 Krushnnagar 658 90.97% 958
25 Kumbhirigadia 1,664 81.84% 915
26 Labanga - - -
27 Laxmi Nagar 2,587 84.55% 972
28 Mangobindapur 2,285 75.35% 899
29 Marihapur 875 89.56% 971
30 Marutikar 2,004 56.26% 949
31 Mulasar 993 79.15% 928
32 Nandakishore Pur 548 85.48% 964
33 Nuagan 950 76.99% 889
34 Ollala 1,073 64.46% 940
35 Pahanga 2,593 81.05% 972
36 Rachhi Pur 2,574 88.04% 953
37 Radhanagar 46 74.36% 917
38 Radhanagar 791 85.96% 943
39 Rampilo 1,197 70.09% 953
40 Ranipada 761 88.11% 888
41 Rautra Pur 1,395 83.93% 965
42 Solagadia - - -
43 Sorisapata - - -
44 Tara Pur 900 74.46% 965
Villages in Jajapur Road Population of Jajapur Road Sex Ratio of Jajapur Road Literacy Rate in Jajapur Road