Villages & Towns in Jamnagar Taluka Jamnagar, Gujarat - Census 2011

List of all villages and towns in Jamnagar Taluka of Jamnagar district, Gujarat. As per Census 2011, there are 6 towns and 100 villages within Jamnagar Taluka. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Jamnagar Taluka is 851,948 out of which urban population is 649,181 while rural is 202,767. As per Census 2011, total families in Jamnagar were 136,425. Check out important data about Jamnagar Taluka as per Census 2011.

Jamnagar Taluka data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 851,948 202,767 649,181
Children (0-6 years) 96,173 25,401 70,772
Literacy 79.52% 71.99% 81.82%
Sex Ratio 920 935 915
Scheduled Caste 7.7% 9% 7.3%
Scheduled Tribe 0.7% 0.3% 0.8%

List of Municipal Towns in Jamnagar Taluka

Below is list of all towns in Jamnagar Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Digvijaygram (Census Town) 6,161 80.57% 912
2 GSFC Motikhavdi Sikka (Industrial Notified Area) 467 99.54% 831
3 Jamnagar (Munciple Corporation + Outgrowth) 600,943 82.18% 919
4 Jamnagar (Munciple Corporation) 479,920 82.14% 928
5 Reliance Complex (Industrial Notified Area) 12,796 98.51% 751
6 Sikka (Municipality) 28,814 66.49% 928

List of Villages in Jamnagar Taluka

Below is list of all villages in Jamnagar Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Alia 6,535 81.09% 853
2 Amra 4,597 70.08% 951
3 Bada 1,268 79.88% 933
4 Balambhdi 449 75.62% 848
5 Bavariya 188 72.99% 958
6 Bed 8,229 67.44% 949
7 Beraja 1,521 71.83% 953
8 Champa Beraja 998 74.26% 923
9 Chandraga 518 72.18% 897
10 Chandragadh 1,231 80.53% 920
11 Changa 1,692 72.7% 998
12 Chavda 855 75.8% 943
13 Chela 7,035 54.53% 937
14 Dadiya 3,156 73% 939
15 Dared 5,666 62.03% 804
16 Dhandha 377 76.13% 933
17 Dhinchda 3,759 74.8% 915
18 Dhrangda 1,935 70.4% 941
19 Dhudasiya 2,829 74.21% 906
20 Dhunvav 6,249 74.26% 946
21 Dhutarpar 3,366 72.37% 958
22 Dodhiya 1,398 76.56% 942
23 Fachariya 344 66.67% 1,048
24 Fala 3,806 77.51% 946
25 Gaduka 305 71.48% 993
26 Gagva 901 58.04% 1,086
27 Gangajala 401 63.55% 883
28 Gordhanpar 945 76.67% 1,002
29 Hadmatiya 1,243 71.1% 930
30 Hapa 1,538 70.42% 915
31 Harshadpar 1,856 73.04% 960
32 Jaga 1,230 76.51% 949
33 Jambuda 3,507 74.69% 938
34 Jamvanathali 2,148 77.59% 978
35 Jivapar 2,841 72.33% 958
36 Juna Nagna 3,329 74.63% 902
37 Kansumara 2,546 68.12% 949
38 Khambhalida Motovas 1,442 77.73% 1,022
39 Khambhalida Nanovas 581 68.26% 1,053
40 Khara Beraja 569 61.01% 922
41 Khara Vedha 755 76.69% 1,019
42 Khijadiya 2,246 73.21% 926
43 Khijadiya Ravani 347 71.99% 896
44 Khilos 1,962 70.6% 984
45 Khimaliya 3,067 84.24% 957
46 Khimrana 5,444 72.6% 963
47 Khoja Beraja 791 69.79% 920
48 Konza 565 70.93% 896
49 Lakha Baval 4,373 68.47% 896
50 Lakhani Motovas 1,146 68.66% 891
51 Lakhani Nanovas 755 78.36% 850
52 Lavadiya 1,294 72.29% 923
53 Lonthiya 856 66.84% 932
54 Makvana 314 68.38% 962
55 Masitiya 4,241 54.76% 928
56 Matva 1,314 83.37% 952
57 Medi 973 68.2% 962
58 Miyatra 1,146 70.29% 1,043
59 Moda 1,302 77.61% 904
60 Modpar 690 87.75% 890
61 Mokhana 1,698 77.79% 988
62 Morkanda 4,459 83.73% 916
63 Mota Thavariya 2,259 79.18% 931
64 Moti Banugar 3,836 76.03% 922
65 Moti Bhalsan 1,769 66.84% 890
66 Moti Khavdi 5,928 68.18% 928
67 Mungani 3,163 75.5% 936
68 Naghedi 3,758 62.18% 892
69 Naghuna 1,250 69.2% 868
70 Nana Thavariya 819 75.31% 955
71 Nani Banugar 399 75.87% 830
72 Nani Khavdi 2,178 76.55% 927
73 Nani Matli 1,175 65.34% 926
74 Naranpar 1,995 77.31% 933
75 Nava Nagna 4,371 80.17% 923
76 Pasaya 1,490 71.57% 933
77 Pirotan 4 25% 1,000
78 Rampar 1,971 71.58% 1,051
79 Ranjitpar 678 75.16% 971
80 Ravalsar 1,179 74.85% 679
81 Rozibet - - -
82 Sachana 5,416 66.08% 974
83 Sapar 2,364 74.76% 1,010
84 Sapda 1,027 56.45% 895
85 Sarmat 1,837 74.7% 934
86 Shekhpat 2,832 74.15% 990
87 Sumri 342 71.1% 977
88 Sumri 369 62.2% 873
89 Suryapara 1,329 75.62% 949
90 Suvarda 686 77.78% 1,018
91 Tamachan 769 59.37% 967
92 Theba 3,534 77.58% 925
93 Vagadiya 1,021 67.62% 1,034
94 Vaniyagam 399 67.47% 937
95 Varna 1,113 69% 1,042
96 Vasai 2,071 77.25% 1,013
97 Vav Beraja 821 70.83% 988
98 Veratiya 1,562 71.92% 950
99 Vijarkhi 1,625 70.46% 896
100 Virpar 2,307 70.67% 1,020
Villages in Jamnagar Population of Jamnagar Sex Ratio of Jamnagar Literacy Rate in Jamnagar