Villages & Towns in Jhanduta Tehsil Bilaspur, Himachal Pradesh - Census 2011

List of all villages and towns in Jhanduta Tehsil of Bilaspur district, Himachal Pradesh. As per Census 2011, there are 1 towns and 277 villages within Jhanduta Tehsil. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Jhanduta Tehsil is 91,562 out of which urban population is 2,372 while rural is 89,190. As per Census 2011, total families in Jhanduta were 484. Check out important data about Jhanduta Tehsil as per Census 2011.

Jhanduta Tehsil data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 91,562 89,190 2,372
Children (0-6 years) 10,294 10,061 233
Literacy 85.28% 85.2% 88.22%
Sex Ratio 983 986 896
Scheduled Caste 28.8% 28.8% 25.9%
Scheduled Tribe 2.9% 2.8% 6.4%

List of Municipal Towns in Jhanduta Tehsil

Below is list of all towns in Jhanduta Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Talai (Nagar Panchayat) 2,372 88.22% 896

List of Villages in Jhanduta Tehsil

Below is list of all villages in Jhanduta Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Amroha 319 86.48% 1,127
2 Arloh 98 79.55% 885
3 Badgaon 1,852 86.83% 974
4 Badgoan 609 80.99% 1,051
5 Badhu 58 78.18% 1,000
6 Badol 248 84.72% 893
7 Bagla 29 76.92% 1,231
8 Bahl 106 77.42% 893
9 Bahnan Brahmana 792 85.11% 1,020
10 Baihna Jatan 1,489 84.93% 909
11 Bairimiyan 237 92.99% 1,257
12 Baithrin 152 85.71% 1,000
13 Bakain 532 88.89% 993
14 Bala 970 93.49% 1,127
15 Balghar 662 87.98% 1,088
16 Balh Chalog 555 77.36% 934
17 Balh Fatu 15 83.33% 875
18 Balh Seena 1,089 86.32% 1,020
19 Balhi Mreta 355 81.58% 1,017
20 Baloh 370 87.23% 1,151
21 Baongri 237 79.9% 1,008
22 Bard 681 85.05% 1,009
23 Baroha 194 86.93% 940
24 Baroti 305 77.15% 1,007
25 Barsandh 341 87.42% 960
26 Barthin 1,414 92.22% 921
27 Basandwari 88 83.12% 913
28 Behlag 131 93.6% 926
29 Behran 2,010 85.3% 1,064
30 Beri Darola 798 89.62% 946
31 Berla - - -
32 Bhadol 171 78.95% 1,111
33 Bhadol 100 84.04% 887
34 Bhagatpur 715 88.58% 1,200
35 Bhaliar 117 77.23% 950
36 Bhalu 257 86.7% 1,142
37 Bharoli Kalan 1,040 81.35% 940
38 Bharoli Khurd 688 84.5% 938
39 Bhatauli 277 88.33% 884
40 Bhater 333 82.94% 903
41 Bhater Kalan 352 86.08% 1,035
42 Bhater Kundo 47 78.57% 1,043
43 Bijepur 687 90.35% 1,015
44 Bohar 384 76.36% 990
45 Bohrwin 144 84.3% 1,028
46 Brammani Kalan - - -
47 Brammani Khurd - - -
48 Bukhar 343 80% 960
49 Chajoti 336 82.3% 846
50 Chalawa 26 100% 1,364
51 Changar Misran - - -
52 Chauki - - -
53 Chaunta 194 70.66% 1,064
54 Chhat 434 83.95% 991
55 Chohal - - -
56 D.P.F. Johr Sundri 63 67.27% 800
57 D.P.F.Bahl - - -
58 D.P.F.Gadyana 109 75.56% 1,019
59 D.P.F.Johr Dhyani 12 72.73% 1,000
60 D.P.F.Kozar 31 83.33% 722
61 D.P.F.Malraon 18 94.44% 1,250
62 D.P.F.Sarak Ki Johr 106 78.95% 963
63 Dafer 210 92.39% 927
64 Dahad 738 85.33% 1,056
65 Damhara 369 81.42% 995
66 Daroh 196 84.09% 1,000
67 Daslehra 151 92.59% 1,097
68 Dehan 165 86.58% 1,062
69 Dehlwin 291 94.4% 980
70 Dhamli 87 95.18% 891
71 Dhanar 339 77.05% 1,067
72 Dhangu Baongri 84 68.83% 867
73 Dhani 538 83.33% 1,023
74 Dhanola 140 87.69% 842
75 Dhanthar 131 85.71% 926
76 Dharar 271 85.41% 1,053
77 Dhari Bhari 412 79.83% 864
78 Dharoti 218 86.22% 1,057
79 Dhiungli - - -
80 Dholag Chaknar 615 76.27% 952
81 Dhrasani 800 88.35% 914
82 Dibru - - -
83 Dohak 365 86.56% 921
84 Dohg 377 83.14% 885
85 Dokru 310 85.56% 824
86 Dol 38 78.79% 1,000
87 Dol Lasawa 311 91.93% 1,006
88 Dudhian 168 91.33% 1,024
89 Duhak 590 88.49% 873
90 Durghat 174 79.38% 955
91 Fagog 436 90.39% 879
92 Gadiana 94 77.91% 958
93 Gah 790 75.21% 854
94 Gahral - - -
95 Galian 175 88.08% 1,160
96 Gangloh 902 82.52% 1,004
97 Gehrwin 1,899 87.56% 924
98 Ghandhir 1,305 83.38% 1,075
99 Ghaniar 219 92.23% 991
100 Gharahan 262 84.62% 955
101 Gharann 366 83.13% 989
102 Gharwasra 263 82.91% 814
103 Ghumarpur 325 85.02% 879
104 Gochar 702 90.45% 918
105 Goind 77 76.06% 750
106 Guaon 576 89.2% 979
107 Gujrera 538 87.69% 993
108 Guloli - - -
109 Hirapur 508 88.84% 1,099
110 Jadu 359 80.76% 951
111 Jajjar 550 97.48% 1,107
112 Jamli 166 87.67% 1,101
113 Jamoi 220 92.18% 1,075
114 Jangal Bagra 8 100% 600
115 Jangal Balhi Mreta - - -
116 Jangal Baroti - - -
117 Jangal Bhagphal - - -
118 Jangal Bhaliar - - -
119 Jangal Bharoli Kalan - - -
120 Jangal Chalailee - - -
121 Jangal Chalawa - - -
122 Jangal Chatarwasan - - -
123 Jangal Dhingu 53 79.07% 963
124 Jangal Dholag Chaknar - - -
125 Jangal Dholi Khala 164 81.51% 1,025
126 Jangal Durghat - - -
127 Jangal Gangloh - - -
128 Jangal Ghaniri - - -
129 Jangal Gharwasra - - -
130 Jangal Ghrann 8 50% 600
131 Jangal Gochar - - -
132 Jangal Jai Shri Devi 619 76.85% 821
133 Jangal Jamothi 11 70% 571
134 Jangal Jhangwan - - -
135 Jangal Jhareri - - -
136 Jangal Jhaula - - -
137 Jangal Jhunjnu - - -
138 Jangal Kakrehar - - -
139 Jangal Kalol - - -
140 Jangal Khairiyan Bharari - - -
141 Jangal Khamera Khurd - - -
142 Jangal Khurjal 31 82.14% 938
143 Jangal Kot Malhot - - -
144 Jangal Ladeh - - -
145 Jangal Majher - - -
146 Jangal Marotan - - -
147 Jangal Materi 67 77.05% 675
148 Jangal Mehfuja Mehduda Anti - - -
149 Jangal Mehfuja Mehduda Baongri 13 66.67% 625
150 Jangal Mehfuja Mehduda Piaungli 147 85.61% 750
151 Jangal Rahan - - -
152 Jangal Sanira - - -
153 Jangal Sasota Dhanola - - -
154 Jangal Seru Salasi - - -
155 Jangal Tahara - - -
156 Jangal Tarkhola - - -
157 Jangal Thathal Chaunta 261 77.35% 864
158 Jangal Tihri 5 100% 1,500
159 Jangal Tungleri - - -
160 Jangal Tungri 112 86.87% 836
161 Jangla 1,073 87.76% 1,108
162 Jarot 99 77.91% 768
163 Jejwin 239 88.99% 838
164 Jeora 284 85.99% 1,104
165 Jhabola 2,634 86.4% 1,039
166 Jhamrariarn 398 88.73% 1,073
167 Jhanduta Awal 1,302 88.06% 906
168 Jhanduta Doam 725 89.56% 1,031
169 Jhanduta Soam 1,046 92.27% 1,027
170 Jhareri 197 84.21% 1,239
171 Jhareri 250 82.08% 1,066
172 Jhunjnu 163 86.58% 918
173 Joaha 207 83.51% 1,010
174 Johar Dhyani 63 75.93% 1,172
175 Johar Kalsan 131 77.31% 926
176 Jol 982 80.4% 1,072
177 Kakrehar 266 72.65% 900
178 Kalar 497 86.12% 934
179 Kallar 461 84.14% 874
180 Kalol 963 84.66% 949
181 Karlata 43 94.59% 654
182 Karoh 220 74.07% 849
183 Kaseh 424 83.24% 919
184 Kashniur - - -
185 Katheran 88 81.01% 1,146
186 Kathiun 564 87.84% 958
187 Kathyun - - -
188 Khairiyan Bharari 389 88.2% 1,026
189 Khalsai 433 83.29% 1,033
190 Khamera Kalan 368 87.19% 989
191 Khamera Khurd 122 83.65% 848
192 Kharli 387 71.39% 935
193 Kharohl - - -
194 Kharota 702 89.61% 989
195 Kharwin 92 78.05% 1,190
196 Kheri 144 84.21% 823
197 Khirsi 146 93.18% 1,056
198 Khudai 68 84.13% 659
199 Kohna 171 78.38% 900
200 Kosrian 662 83.48% 913
201 Kot 381 73.72% 1,005
202 Kothi 380 80.98% 939
203 Kothi 399 85.8% 1,036
204 Kujel 399 84.89% 1,145
205 Kulahan 79 87.5% 1,079
206 Kuljiar 305 81.23% 930
207 Kuthera 1,001 84.43% 970
208 Kuthera 16 84.62% 2,200
209 Ladhera 179 88.68% 1,011
210 Lag 270 82.26% 862
211 Laihad 172 86.67% 1,150
212 Lurhar 308 83.94% 1,081
213 Majher 232 87.32% 902
214 Makri 288 78.26% 1,000
215 Malangan 722 82.77% 1,006
216 Malari 409 84.35% 1,119
217 Malhot 410 80.82% 881
218 Malraun 473 77.43% 1,030
219 Marohian 136 87.72% 838
220 Marotan 241 82.81% 734
221 Matla 54 85.42% 862
222 Mauhin 366 88.69% 887
223 Mekhwin 311 88.51% 1,060
224 Moa - - -
225 Musahan 195 84.83% 857
226 Naghiar 1,778 86.83% 1,063
227 Nagraon 239 81.6% 838
228 Nahral 347 85.71% 1,053
229 Nakhlera 152 86.33% 974
230 Nand 135 75% 957
231 Neras 584 84% 1,021
232 Nihan 222 84.31% 1,037
233 Pakhar 177 75.47% 967
234 Paploa 191 70.95% 785
235 Parahu 514 88.5% 992
236 Parli 153 79.41% 719
237 Pasol 120 82.69% 967
238 Patta 44 91.67% 1,316
239 Phatoh 388 81.57% 1,053
240 Phupli Jhalwana 435 82.79% 942
241 Piaungli 202 78.49% 853
242 Poli 703 81.65% 1,068
243 Rachhera 740 83.54% 1,056
244 Raroh 132 92.98% 833
245 Reli 529 86.92% 1,058
246 Reti - - -
247 Ri 162 83.45% 976
248 Riana 199 90.66% 1,073
249 Rohal 603 86.48% 984
250 Salasi 402 90.37% 1,041
251 Salwar 356 83.54% 945
252 Samleta 291 86.22% 1,094
253 Samletu 123 75.7% 809
254 Samoh 1,978 86.51% 1,033
255 Sandru 205 85.71% 990
256 Sangh 217 88.08% 1,028
257 Sanira 153 75.91% 1,040
258 Sargal 417 88.35% 887
259 Sasota 109 75% 1,057
260 Ser 843 85.79% 988
261 Seri 33 64.29% 833
262 Silh 181 68.59% 989
263 Sillvin 349 81.13% 994
264 Singasiwin 599 89.98% 997
265 Soh 229 89.85% 817
266 Sopta 86 93.24% 1,150
267 Sunhani 2,134 87.94% 1,013
268 Tanior 330 86.64% 908
269 Thappar 376 83.49% 1,077
270 Thorahan 200 77.78% 835
271 Tihra 256 89.27% 954
272 Tihri 427 90.36% 898
273 Tihri 465 75.18% 987
274 Tihri 230 82.99% 885
275 Tikri 374 93.77% 1,187
276 Tungri 274 82.79% 1,030
277 Uljyar 36 83.87% 895
Villages in Jhanduta Population of Jhanduta Sex Ratio of Jhanduta Literacy Rate in Jhanduta