Villages & Towns in Kakatpur Block Puri, Odisha - Census 2011

List of all villages and towns in Kakatpur Block of Puri district, Odisha. As per Census 2011, there are 0 towns and 81 villages within Kakatpur Block. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Kakatpur Block is 100,525 out of which urban population is 0 while rural is 100,525. As per Census 2011, total families in Kakatpur were 0. Check out important data about Kakatpur Block as per Census 2011.

Kakatpur Block data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 100,525 100,525 -
Children (0-6 years) 10,199 10,199 -
Literacy 83.5% 83.5% -
Sex Ratio 965 965 -
Scheduled Caste 20.6% 20.6% -
Scheduled Tribe 0.1% 0.1% -

List of Municipal Towns in Kakatpur Block

Below is list of all towns in Kakatpur Block with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio

List of Villages in Kakatpur Block

Below is list of all villages in Kakatpur Block with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Ajamapur 702 87.3% 983
2 Anantapur 459 76.79% 1,022
3 Asaraphipur 253 93.13% 888
4 Badakusti - - -
5 Badaolangar 735 84.24% 944
6 Bagal 180 72.15% 1,022
7 Bajapur 2,805 91.35% 897
8 Balara 2,783 81.22% 958
9 Bangurigram 1,797 80.33% 1,010
10 Bania 714 72.77% 894
11 Belarijhatia 170 72.44% 1,000
12 Bhandagarh 4,681 87.45% 949
13 Bhandisahi 5,487 84.91% 995
14 Bibhutipur 1,093 85.13% 948
15 Bodaraula 442 78.14% 973
16 Chheliberuhan 647 89.02% 854
17 Chhotarapur 770 84.23% 864
18 Deuli 46 86.05% 1,091
19 Furusipada 235 87.14% 911
20 Garanayarchhara 1,557 75.69% 920
21 Gokulpur 338 85.11% 1,024
22 Gopikantapur 686 88.84% 911
23 Haladibasanta 597 91.97% 951
24 Haridaspur 1,010 85.24% 931
25 Hasinipur 141 86.44% 932
26 Itapada 122 78% 968
27 Jaleswarpada 2,367 84.7% 953
28 Jiola 1,952 83.8% 1,004
29 Jiunti 1,147 82.86% 967
30 Kahal 1,010 82.5% 942
31 Kajalpatia 485 85.22% 1,029
32 Kakatpur 3,722 86.88% 953
33 Kandalpur 864 92.53% 955
34 Kania 1,224 77.98% 863
35 Kansilo 562 88.08% 905
36 Kantapada 2,525 73.39% 1,078
37 Karuna 633 85.29% 930
38 Katakana 2,256 86.23% 950
39 Kendrapati 1,080 78.82% 964
40 Kerandiapal 651 79.5% 979
41 Khandasahi 1,984 85.43% 951
42 Kiakani 92 82.56% 840
43 Kuapada 715 84.86% 1,008
44 Kundeswar 1,659 80.78% 980
45 Kundhei 794 83.54% 909
46 Kurujanga 773 79.15% 923
47 Lataharan 7,431 84.24% 979
48 Mahadebbasta 2,577 85.24% 972
49 Mulagarh 2,121 85.57% 913
50 Murudabada - - -
51 Naiguan 2,771 89.54% 947
52 Naranpur 962 76.65% 951
53 Naruasankareswar 1,623 82.57% 965
54 Nasikeswar 1,600 78.36% 980
55 Ostapur 892 78.42% 1,134
56 Othaka 1,904 83.4% 973
57 Patapur 2,389 86.59% 1,003
58 Patasundarpur 756 85.3% 964
59 Pateligaon 481 77.57% 971
60 Phanaphana 220 72.16% 1,095
61 Praharajapur 152 75.74% 1,111
62 Ratagarh - - -
63 Runkei 1,101 80.81% 932
64 Sadansha 617 69.08% 928
65 Sadenga 914 88.86% 1,077
66 Sahubuda 654 75.67% 858
67 Samia 570 95.1% 919
68 Sanaolangar - - -
69 Sankusti - - -
70 Sarangadharpur 570 78.61% 1,043
71 Somanathapur 1,271 82.97% 971
72 Srichandanpur 1,047 89.48% 983
73 Sriramapur 1,167 80.04% 855
74 Suhagpur 4,957 81.21% 959
75 Suhanpur 2,445 83.17% 1,022
76 Tarat 267 85% 880
77 Taya 433 85.64% 907
78 Tentulia 764 78.38% 910
79 Tikarpada 928 82.37% 1,009
80 Tulamal 800 76.82% 1,186
81 Udayapur 1,196 78.88% 990
Villages in Kakatpur Population of Kakatpur Sex Ratio of Kakatpur Literacy Rate in Kakatpur