Villages & Towns in Kandukur Mandal Prakasam, Andhra Pradesh - Census 2011

List of all villages and towns in Kandukur Mandal of Prakasam district, Andhra Pradesh. As per Census 2011, there are 1 towns and 19 villages within Kandukur Mandal. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Kandukur Mandal is 98,769 out of which urban population is 57,246 while rural is 41,523. As per Census 2011, total families in Kandukur were 13,934. Check out important data about Kandukur Mandal as per Census 2011.

Kandukur Mandal data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 98,769 41,523 57,246
Children (0-6 years) 9,973 4,219 5,754
Literacy 67.2% 56.66% 74.84%
Sex Ratio 989 976 999
Scheduled Caste 21.1% 29.2% 15.3%
Scheduled Tribe 4.5% 5.4% 3.9%

List of Municipal Towns in Kandukur Mandal

Below is list of all towns in Kandukur Mandal with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Kandukur (Municipality) 57,246 74.84% 999

List of Villages in Kandukur Mandal

Below is list of all villages in Kandukur Mandal with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Anandapuram 2,547 59.83% 944
2 Anantha Sagaram 1,115 57.72% 1,024
3 Donda Padu 477 73.61% 996
4 G.Meka Padu 1,237 57.53% 951
5 Jillelamudi 1,713 65.88% 978
6 Kancharagunta 805 47.69% 988
7 Kondamudusu Palem 2,886 52.57% 1,013
8 Kondikandukur 1,587 57.28% 962
9 Kovur 2,246 54.13% 950
10 Machavaram 6,415 55.81% 968
11 Madanagopalapuram 409 63.96% 885
12 Mahadevapuram 3,512 56.09% 983
13 Mopadu 3,010 52.14% 1,001
14 Muppalakesaramvarikandrika - - -
15 Ogur 3,319 60.7% 1,014
16 Palukur 5,849 50.72% 951
17 Palur 1,730 64.28% 950
18 Pandalapadu 1,173 71.92% 1,022
19 Vikkiralapeta 1,493 55.06% 983
Villages in Kandukur Population of Kandukur Sex Ratio of Kandukur Literacy Rate in Kandukur