Villages & Towns in Kapadvanj Taluka Kheda, Gujarat - Census 2011

List of all villages and towns in Kapadvanj Taluka of Kheda district, Gujarat. As per Census 2011, there are 1 towns and 106 villages within Kapadvanj Taluka. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Kapadvanj Taluka is 273,168 out of which urban population is 49,308 while rural is 223,860. As per Census 2011, total families in Kapadvanj were 9,973. Check out important data about Kapadvanj Taluka as per Census 2011.

Kapadvanj Taluka data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 273,168 223,860 49,308
Children (0-6 years) 33,882 28,376 5,506
Literacy 82.27% 81.07% 87.59%
Sex Ratio 947 949 939
Scheduled Caste 5.5% 5.5% 5.5%
Scheduled Tribe 1.8% 1.2% 4.2%

List of Municipal Towns in Kapadvanj Taluka

Below is list of all towns in Kapadvanj Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Kapadvanj (Municipality) 49,308 87.59% 939

List of Villages in Kapadvanj Taluka

Below is list of all villages in Kapadvanj Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Aboch 2,151 72.27% 950
2 Abvel 2,226 89.35% 996
3 Aghatna Muvada 94 91.76% 918
4 Alampur 1,145 80.39% 961
5 Alawa 5,741 76.99% 975
6 Ambaliyara 4,668 87.1% 924
7 Antisar 8,611 81.29% 954
8 Antroli 8,922 79.48% 961
9 Atarsumba 3,091 85.56% 1,016
10 Bavano Math 130 82.46% 884
11 Betawada 7,261 83.08% 944
12 Bhailakui 1,059 93.38% 912
13 Bhoja Na Muvada 1,048 92.73% 1,000
14 Bhungaliya 3,466 78.39% 967
15 Bhutiya 5,790 75.56% 928
16 Bobha 1,220 78.58% 965
17 Chikhlod 3,142 75.69% 898
18 Dadana Muvada 739 78.09% 981
19 Dahiyap 3,674 87.16% 941
20 Dana 1,283 81.58% 968
21 Danadra 2,743 79.43% 894
22 Dandiyapur 1,036 70.96% 919
23 Dantali 2,519 80.63% 885
24 Dasalvada 3,052 82.14% 974
25 Deradi Pavathi 156 52% 1,026
26 Dhuliya Vasna 959 83.41% 949
27 Dudhathal 2,167 75.43% 983
28 Fatiyabad 2,162 78.78% 993
29 Fuljina Muvada 1,216 77.25% 924
30 Garod 4,401 87.45% 978
31 Ghadiya 2,254 85.94% 923
32 Ghauva 3,653 80.13% 943
33 Gocharna Muvada 983 94.82% 958
34 Hamirpura 701 90.15% 921
35 Jagdupur 1,364 77.35% 940
36 Jaloya 1,134 85.1% 969
37 Jambudi 704 67.69% 903
38 Kabhaina Muvada 656 86.93% 958
39 Kalaji 1,919 77.34% 952
40 Kamboya 630 93.05% 938
41 Karkariya 1,117 87.71% 929
42 Kashipura 1,510 78.39% 855
43 Kavath 1,789 84.59% 975
44 Kevadiya 1,860 88.73% 948
45 Khadol 2,620 80.52% 955
46 Khanpur 1,023 74.77% 956
47 Kosam 3,476 81.94% 948
48 Kotwalna Muvada 468 77.43% 918
49 Ladujina Muvada 881 81.21% 899
50 Lal Mandva 2,469 88.57% 963
51 Lalpur 1,298 86.84% 967
52 Lalpur 294 71.37% 922
53 Letar 4,927 80.04% 945
54 Mahamadpura 1,158 79.46% 949
55 Mal Itadi Baraiya Bhag 3,289 71.49% 909
56 Mal Itadi Pagi Bhag 4,453 73.52% 980
57 Malana Muvada 988 88.98% 960
58 Mirapur 1,066 78.95% 1,074
59 Moti Zer 4,177 78.53% 942
60 Nani Zer 1,457 89.06% 1,010
61 Narshipur 2,954 86.23% 927
62 Nathana Muvada 255 75.45% 903
63 Navagam 3,159 82.21% 991
64 Nikol 1,748 75.53% 919
65 Nirmali 4,702 81.47% 971
66 Palaiya 659 83.22% 916
67 Pathoda 1,308 78.26% 946
68 Pirojpur 911 81.92% 993
69 Punadra 2,670 76.22% 929
70 Ramosadi 876 79.82% 856
71 Rampura 100 48.81% 923
72 Rampura 2,291 82.2% 917
73 Reliya 1,149 81.14% 1,026
74 Rozavada 276 93.53% 816
75 Salod 1,725 92.94% 904
76 Savali 2,661 85.93% 992
77 Shihora 1,592 89% 958
78 Singali 2,274 81.85% 947
79 Singpur 265 77.88% 1,023
80 Sorna 2,605 80.06% 1,013
81 Suki 710 81.82% 924
82 Sultanpur 1,238 71.5% 943
83 Sultanpur 612 79.25% 937
84 Sunda 2,550 75.22% 919
85 Taiyabpur 3,834 73.48% 950
86 Talpoda 650 90.24% 1,044
87 Telnar 3,019 81.4% 912
88 Thavad 2,125 86.74% 918
89 Thunchal 1,979 77.97% 921
90 Torna 7,325 82.23% 961
91 Ukardina Muvada 1,189 90.57% 975
92 Vadadhara 1,690 84.08% 920
93 Vadali 2,725 83.33% 910
94 Vadol 5,716 74.98% 928
95 Vaghajipur 1,381 88.55% 964
96 Vaghana Muvada 375 81.55% 984
97 Vaghas 2,690 81% 959
98 Vaghavat 901 76.68% 976
99 Valva Mahuda 412 77.1% 981
100 Vanta 941 82.42% 909
101 Vasna 828 85.34% 899
102 Vavna Muvada 407 89.14% 884
103 Vejalpur 830 68.46% 962
104 Vyas Vasna 1,578 83.89% 960
105 Vyasjina Muvada 1,389 73.89% 932
106 Zanda 2,396 85.01% 992
Villages in Kapadvanj Population of Kapadvanj Sex Ratio of Kapadvanj Literacy Rate in Kapadvanj