Villages & Towns in Kaprada Taluka Valsad, Gujarat - Census 2011

List of all villages and towns in Kaprada Taluka of Valsad district, Gujarat. As per Census 2011, there are 0 towns and 128 villages within Kaprada Taluka. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Kaprada Taluka is 258,888 out of which urban population is 0 while rural is 258,888. As per Census 2011, total families in Kaprada were 0. Check out important data about Kaprada Taluka as per Census 2011.

Kaprada Taluka data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 258,888 258,888 -
Children (0-6 years) 47,149 47,149 -
Literacy 52.36% 52.36% -
Sex Ratio 993 993 -
Scheduled Caste 0.5% 0.5% -
Scheduled Tribe 96.2% 96.2% -

List of Municipal Towns in Kaprada Taluka

Below is list of all towns in Kaprada Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio

List of Villages in Kaprada Taluka

Below is list of all villages in Kaprada Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Amba Jungle 4,156 50.69% 1,006
2 Ambheti 7,484 81.17% 956
3 Amdha 2,660 64.73% 1,006
4 Andharpada 1,182 53.62% 1,063
5 Arnai 2,716 60.9% 972
6 Asalkanti 890 51.39% 947
7 Aslona 5,501 32.03% 1,040
8 Astol 2,440 33.32% 1,061
9 Babarkhadak 2,690 72.07% 964
10 Balchondhi 2,219 79.36% 1,058
11 Bamanvel 1,217 38.41% 966
12 Barpuda 2,239 46.43% 990
13 Bhandar Kutch 1,709 57.36% 1,062
14 Bhatheri 920 26.82% 1,035
15 Bhavada Jagiri 1,806 44.56% 1,022
16 Bhurval 1,118 40.7% 898
17 Bilaniya 470 43.45% 1,000
18 Biliya 363 30.29% 1,017
19 Borpada 922 44.78% 1,031
20 Burla 1,648 44.88% 964
21 Burvad 2,239 37.62% 1,039
22 Chandvegan 2,874 46.96% 973
23 Chavshala 3,110 47.23% 1,046
24 Chepa 1,743 29.79% 969
25 Chichpada 338 59.58% 931
26 Dabhadi 583 61.34% 990
27 Dabkhal 2,230 47.4% 1,016
28 Dahikhed 2,256 43.99% 996
29 Dhaman Vegan 372 59.52% 1,022
30 Dharanmal 352 35.61% 934
31 Dhodhad kuva 2,356 78.99% 960
32 Dighi 673 32.91% 1,150
33 Divsi 1,460 39.85% 1,017
34 Dixal 1,348 57.37% 982
35 Eklera 1,102 38% 1,056
36 Fali 1,368 48.31% 943
37 Fatepur 1,450 26.64% 946
38 Ghadvi 1,016 44.1% 932
39 Ghanveri 1,197 48.1% 894
40 Ghotan 1,900 46.33% 994
41 Ghotval 940 47.14% 950
42 Girnara 3,082 39.34% 1,013
43 Hedalbari 1,062 58.85% 1,046
44 Huda 2,344 49.25% 980
45 Jam Gabhan 1,180 59.36% 1,031
46 Jirval 2,737 53.57% 993
47 Jogvel 3,252 65.24% 996
48 Kajli 1,923 65.75% 1,024
49 Kakadkopar 3,780 65.88% 1,043
50 Kaprada 5,460 49.32% 1,001
51 Karchond 2,707 50.22% 999
52 Karjun 2,321 51.19% 979
53 Kasatveri 949 31.08% 1,015
54 Kastoniya 874 35.34% 1,033
55 Keldha 540 49.26% 935
56 Ketki 564 53.3% 861
57 Khadakval 3,462 49.49% 986
58 Kharedi 1,172 76.6% 940
59 Khatuniya 591 32.59% 1,230
60 Khuntli 2,074 70.91% 1,010
61 Kolvera 1,080 39.7% 1,007
62 Kotalgam 441 46.91% 1,090
63 Kothar 2,282 73.64% 1,045
64 Kumbhset 384 46.18% 969
65 Kunda 1,385 46.92% 1,004
66 Lavkar 1,231 43.87% 982
67 Likhavad 1,601 40.55% 941
68 Madhuban 580 60.36% 1,021
69 Malghar 3,255 43.01% 1,017
70 Malungi 895 36.34% 921
71 Manala 889 46% 958
72 Mandva 6,238 55.98% 989
73 Mani 1,455 37.17% 996
74 Matuniya 2,070 56.56% 990
75 Meghval 2,960 60.95% 951
76 Mendha 3,387 45.46% 987
77 Mota Pondha 9,942 78.33% 977
78 Moti Palsan 4,545 31.94% 986
79 Moti Vahiyal 2,918 63.82% 965
80 Nagar 1,037 49.59% 1,021
81 Nali Madhani 1,396 69.55% 1,012
82 Nana Pondha 4,146 80.2% 933
83 Nandgam 2,830 44.84% 1,064
84 Nani Palsan 1,722 35.23% 1,026
85 Narvad 2,309 38.5% 977
86 Niloshi 2,135 48.5% 970
87 Nirval 283 25.79% 993
88 Ozar 2,896 68.3% 992
89 Ozarda 3,656 40.23% 1,000
90 Panas 2,354 66.91% 1,045
91 Panchvera 593 38.55% 970
92 Pendhardevi 1,974 52.41% 1,014
93 Pipalset 1,816 39.8% 953
94 Piproni 1,169 42.67% 1,080
95 Piproti 474 49.56% 951
96 Rahor 779 50% 919
97 Raymal 999 37.03% 1,030
98 Rohiyal Jungle 1,953 35.54% 981
99 Rohiyal Talat 1,272 56.07% 951
100 Sarvartati 1,228 40.4% 959
101 Shahuda 1,484 47.11% 960
102 Sildha 5,066 39.52% 1,006
103 Singartati 812 36.72% 893
104 Sukalbari 589 49.06% 944
105 Sukhala 4,722 83.88% 990
106 Suliya 1,943 46.76% 985
107 Sutharpada 1,234 62.35% 1,010
108 Teri Chikhli 2,585 25.75% 960
109 Tiskari Jungle 2,355 31.16% 976
110 Titumal 777 31.77% 928
111 Tokarpada 1,066 41.04% 989
112 Tukvada 1,720 34.94% 1,014
113 Umarpada 228 38.89% 1,151
114 Umli 497 54.71% 1,199
115 Vaddha 1,064 53.39% 914
116 Vadi 2,593 27.7% 1,019
117 Vadkhambha 1,499 64.05% 993
118 Vadoli 4,761 40.29% 1,000
119 Vadset 388 45.79% 1,097
120 Vajvad 1,684 83.94% 1,026
121 Valveri 1,184 40.91% 1,027
122 Varna 1,520 64.52% 982
123 Varoli Jungle 2,534 33.23% 989
124 Varoli Talat 2,776 68.33% 1,010
125 Varvath 3,863 39.52% 994
126 Vavar 2,910 39.17% 973
127 Veri Bhavada 2,779 45.71% 950
128 Viraxet 4,365 39.8% 950
Villages in Kaprada Population of Kaprada Sex Ratio of Kaprada Literacy Rate in Kaprada