Villages & Towns in Kumharsain Tehsil Shimla, Himachal Pradesh - Census 2011

List of all villages and towns in Kumharsain Tehsil of Shimla district, Himachal Pradesh. As per Census 2011, there are 1 towns and 186 villages within Kumharsain Tehsil. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Kumharsain Tehsil is 43,062 out of which urban population is 901 while rural is 42,161. As per Census 2011, total families in Kumharsain were 229. Check out important data about Kumharsain Tehsil as per Census 2011.

Kumharsain Tehsil data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 43,062 42,161 901
Children (0-6 years) 3,779 3,680 99
Literacy 84.31% 84.3% 84.41%
Sex Ratio 967 974 687
Scheduled Caste 30.1% 30.5% 12.2%
Scheduled Tribe 0.5% 0.4% 2.4%

List of Municipal Towns in Kumharsain Tehsil

Below is list of all towns in Kumharsain Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Narkanda (Nagar Panchayat) 901 84.41% 687

List of Villages in Kumharsain Tehsil

Below is list of all villages in Kumharsain Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Ahar 234 88.64% 934
2 Arot 274 84.65% 1,060
3 Aur 298 81.08% 1,084
4 Bagain 78 66.15% 814
5 Bagthal 103 86.17% 981
6 Bahli 442 84.17% 913
7 Bai 431 86.73% 1,005
8 Bakhlain 158 87.5% 904
9 Balinda 41 92.11% 864
10 Banahar 458 81.18% 1,009
11 Banot 108 88.89% 1,038
12 Bara Gaon 842 86.87% 1,069
13 Barara 467 89.93% 868
14 Bargal 258 75.85% 1,224
15 Barogi 461 93.02% 996
16 Barori 66 72.41% 1,062
17 Barubagh 122 89.29% 694
18 Batara 136 82.79% 943
19 Batari 716 95.26% 1,000
20 Baza 117 75.73% 983
21 Bhalari 222 82.32% 1,114
22 Bhanana 67 96.92% 1,233
23 Bharari 144 90.23% 1,118
24 Bharasa 350 85.11% 1,083
25 Bhareri 355 86.36% 1,052
26 Bhargaon 500 83.97% 901
27 Bhuna 242 80% 1,086
28 Bhuth 107 82.98% 1,098
29 Bhutti 907 85.07% 946
30 Chajol 174 79.87% 1,122
31 Chala Nal 27 65.22% 929
32 Chalan 250 86.09% 1,083
33 Chamor 43 75% 955
34 Chamyala 102 80.43% 1,040
35 Charonta 31 86.67% 824
36 Chekul 54 84.78% 800
37 Chohan 11 88.89% 375
38 Chopala 127 72.48% 1,268
39 Churath 114 82.41% 932
40 D.P.F. Nag kelo Saroga 6 50% 500
41 D.P.F. Nagkelo 51 77.27% 759
42 Dagrot 144 79.53% 1,286
43 Dakolu 227 74.37% 991
44 Dakoon 278 66.93% 944
45 Dalan 467 88.71% 1,132
46 Damaur 227 80.3% 1,083
47 Daro 116 82.08% 871
48 Dawala 71 75.76% 1,290
49 Deeb 389 91.62% 985
50 Deoridhar 169 72.44% 798
51 Dethal 303 80.8% 1,164
52 Devali Dhar 79 80% 1,026
53 Dhala 142 74.44% 945
54 Dhali 340 80.94% 1,000
55 Dhanal 435 85.28% 968
56 Dharuri 63 70.91% 969
57 Dheongli 93 90.8% 755
58 Dogri 78 86.3% 814
59 Doja 392 83.05% 876
60 Ganeog 107 77.42% 1,488
61 Gharal 78 88.73% 1,294
62 Ghareawat 269 82.86% 1,007
63 Ghughvi 62 76.47% 632
64 Gonthla 160 85.91% 1,000
65 Halyana 98 82.42% 1,279
66 Hathiya 137 85.25% 1,015
67 Jadoon 229 91.55% 957
68 Jal 181 85.14% 1,034
69 Jalti 418 80.64% 810
70 Jangal Ahar 15 86.67% 667
71 Jangal Chalah - - -
72 Jangal Charotinal - - -
73 Jangal Chhichhar - - -
74 Jangal Dawala 4 100% 3,000
75 Jangal Deveri Garh - - -
76 Jangal Hatu 7 100% 750
77 Jangal Havan 13 41.67% 1,167
78 Jangal Jhamunda - - -
79 Jangal Jogsha 129 93.16% 843
80 Jangal Kalari - - -
81 Jangal Kandyali - - -
82 Jangal Kelonal - - -
83 Jangal Khudlu - - -
84 Jangal Madhawan 4 66.67% 3,000
85 Jangal Marni 3 66.67% 500
86 Jangal Nehri - - -
87 Jangal Nun -I - - -
88 Jangal Nun-II 6 100% 200
89 Jangal Saidpur - - -
90 Jangal Shiwan - - -
91 Jangal Thah - - -
92 Jangal Thalgor - - -
93 Janjeli 240 84.47% 1,000
94 Jar 246 79.74% 1,158
95 Jarol 951 85.45% 961
96 Jhamol 141 78.46% 1,104
97 Jhunjan 94 83.53% 1,000
98 Jimu 209 85.19% 802
99 Kacheri 621 87.74% 971
100 Kalmu 188 80.7% 1,022
101 Kanahr 392 75.71% 980
102 Kanda 212 80.1% 1,058
103 Kanda 265 86.4% 1,120
104 Kandyali 490 74.53% 1,042
105 Kangal 353 87.5% 1,052
106 Karewati 202 78.19% 1,000
107 Katheen 203 82.11% 1,115
108 Kaunthru 183 80.12% 1,056
109 Kehri 33 67.86% 1,357
110 Kepu 245 79.37% 842
111 Khaner 165 83.89% 988
112 Khaneti 482 84.28% 920
113 Khatkar 170 70% 910
114 Khekhar 217 49.44% 736
115 Kholwi 157 78.36% 915
116 Khuhan 167 62.16% 590
117 Kingal 384 81.23% 770
118 Kirti 275 82.95% 1,236
119 Kopri 288 84.88% 1,000
120 Kot 93 87.34% 1,657
121 Kotgarh 608 89.77% 1,097
122 Koti 373 82.01% 963
123 Kotla 163 77.48% 1,012
124 Kowahra 186 82.82% 1,067
125 Kufri 166 83.33% 1,075
126 Kui 194 81.61% 883
127 Kumharsain 1,545 90.66% 853
128 Lathi 276 91.57% 1,091
129 Lauga 179 87.65% 904
130 Luan 124 69.81% 908
131 Madhawani 292 84.07% 1,071
132 Madhuban 12 91.67% 500
133 Mahawari 194 89.94% 902
134 Maholi 183 76.33% 1,153
135 Majrog 79 73.53% 881
136 Malendi 284 79.18% 1,000
137 Manan 57 92.86% 900
138 Manan 27 88.89% 1,250
139 Mandholi 622 92.55% 532
140 Mangsu 562 87.41% 1,059
141 Manu 140 79.07% 1,222
142 Melan 835 84.75% 1,037
143 Mogra 527 84.31% 1,067
144 Mohan 71 79.03% 919
145 Nag 167 83.87% 898
146 Nagali 29 86.96% 706
147 Nagraon 63 81.82% 1,333
148 Nahal 252 87.55% 924
149 Nahana 57 77.78% 727
150 Nanjha 54 86.27% 1,250
151 Naula 93 83.95% 979
152 Nehri 275 72.73% 833
153 Nun 429 72.41% 890
154 Pamlai 1,134 90.96% 903
155 Parashan 179 72.78% 989
156 Pauchi 365 88.69% 995
157 Pharal 475 88.19% 1,004
158 Pharnal 169 78.77% 1,086
159 Phirnu 262 81.82% 871
160 Rahu 185 82.63% 1,102
161 Reog 205 97.31% 864
162 Rewali 181 83.93% 1,057
163 Ropa 101 75.27% 1,061
164 Sainj Paranu 176 94.3% 872
165 Sakundi Chimla 228 97.18% 949
166 Sapela 142 84.13% 1,058
167 Sarahan 305 84.03% 1,089
168 Saroga 122 88.79% 1,179
169 Ser Dhar 60 87.72% 1,222
170 Shalota 486 83.41% 855
171 Shamthla 258 87.24% 1,031
172 Shanad 162 81.76% 952
173 Shathla 621 90.92% 984
174 Shawat 330 96.74% 1,102
175 Shehdari 151 88.72% 987
176 Shela 245 82.96% 1,042
177 Shelag 520 81.76% 912
178 Shiwan 1,039 78.78% 946
179 Talha 292 76% 1,056
180 Tepri 217 85.57% 1,149
181 Teshan 202 83.05% 1,126
182 Thah 123 90.43% 922
183 Thanu 140 86.72% 972
184 Thinu 453 89.98% 919
185 Tramli 109 84.47% 1,224
186 Urshu 113 72.53% 1,093
Villages in Kumharsain Population of Kumharsain Sex Ratio of Kumharsain Literacy Rate in Kumharsain