Villages & Towns in Lad Bharol Tehsil Mandi, Himachal Pradesh - Census 2011

List of all villages and towns in Lad Bharol Tehsil of Mandi district, Himachal Pradesh. As per Census 2011, there are 0 towns and 147 villages within Lad Bharol Tehsil. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Lad Bharol Tehsil is 25,832 out of which urban population is 0 while rural is 25,832. As per Census 2011, total families in Lad Bharol were 0. Check out important data about Lad Bharol Tehsil as per Census 2011.

Lad Bharol Tehsil data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 25,832 25,832 -
Children (0-6 years) 2,927 2,927 -
Literacy 81.59% 81.59% -
Sex Ratio 1,218 1,218 -
Scheduled Caste 21.5% 21.5% -
Scheduled Tribe 0% 0% -

List of Municipal Towns in Lad Bharol Tehsil

Below is list of all towns in Lad Bharol Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio

List of Villages in Lad Bharol Tehsil

Below is list of all villages in Lad Bharol Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Amaher 84 78.95% 1,625
2 Arla 280 79.61% 1,137
3 Bag 305 85.66% 1,383
4 Bagla 101 78.02% 1,020
5 Bagora 88 79.73% 956
6 Bahl -I 133 77.59% 1,463
7 Bahl-II 129 76.32% 1,580
8 Bahru 29 96% 1,636
9 Bajraur 129 86.49% 1,224
10 Balhara 85 79.17% 1,742
11 Balhra 187 83.12% 1,078
12 Banandar 269 88.38% 1,690
13 Banoh 57 84% 1,111
14 Bara Thana 233 89.9% 1,330
15 Barali 94 82.76% 1,686
16 Basalan 319 77.29% 1,312
17 Beru 175 80.62% 1,273
18 Bhagair 321 71.03% 1,450
19 Bhagair 62 81.48% 1,067
20 Bhaila 281 87.75% 1,443
21 Bhalara 218 82.45% 1,370
22 Bharan 341 75.17% 1,385
23 Bhardaon 329 84.25% 1,301
24 Bharol 964 94.02% 1,123
25 Bharon 98 78.05% 1,000
26 Bhatehr 131 75.65% 1,183
27 Biru 236 77.67% 1,034
28 Bohal 35 85.29% 1,692
29 Chakrahan 72 82.54% 756
30 Chakror 90 81.01% 1,500
31 Changehr Bangota 140 79.84% 1,121
32 Chhanchhehr 301 71.97% 1,333
33 Chhir 29 76.92% 1,231
34 Chhir 95 77.78% 1,262
35 Chhuar Khurd 74 91.18% 1,056
36 Chula 597 83.43% 951
37 D.P.F.Chelchatra - - -
38 Dadhon 216 87.11% 1,160
39 Daled 323 83.45% 1,125
40 Dalehar 84 79.22% 826
41 Dhagog 134 80.17% 1,528
42 Dibdyaun 178 85.71% 1,282
43 Draman 106 83.7% 1,255
44 Drob 62 72.73% 824
45 Dughli 154 79.72% 1,139
46 Duwardu 29 92% 2,222
47 Fagla 77 77.78% 1,567
48 Gadiara 84 81.01% 1,333
49 Gadiara 73 72.13% 1,355
50 Gagoti 286 77.46% 1,288
51 Gahra 131 73.45% 1,787
52 Gahru 311 74.55% 1,338
53 Ghamiru 77 79.71% 1,406
54 Gharaunu 2 100% 1,000
55 Ghator 364 85.33% 1,233
56 Golwan 187 80.75% 1,174
57 Gora 409 86.23% 810
58 Gulanna 111 78.35% 850
59 Gusainka 72 86.15% 1,323
60 Gwaila 323 81.66% 1,111
61 Hardi 166 80.27% 1,677
62 Hatann 118 77% 1,314
63 Jahno 26 78.26% 1,364
64 Jalari 120 87.85% 1,143
65 Jamthala 232 85.79% 1,392
66 Jatehr 359 76.45% 1,258
67 Jhulgan 204 78.69% 1,345
68 Jol 223 80.83% 1,323
69 Junhan 4 50% 333
70 Kaflaun 167 81.08% 1,197
71 Kala Amb 136 78.69% 1,125
72 Kalehru 29 92.31% 1,636
73 Kalehru 70 78.46% 1,121
74 Kalehru 99 79.07% 1,605
75 Kanharg 130 72.81% 1,364
76 Karal 92 90.48% 1,190
77 Karkohi 93 81.18% 979
78 Karsal 441 82.26% 1,384
79 Kathaun 260 73.18% 1,453
80 Kaur 145 79.34% 1,788
81 Khaddar 606 81.97% 1,027
82 Khajur 160 83.92% 1,051
83 Khalanu 43 84.21% 792
84 Kholu 205 78.86% 1,278
85 Khuddi 115 72.38% 1,300
86 Kochhu 72 84.85% 1,769
87 Kolang 133 71.43% 1,714
88 Kothi 359 84.92% 1,040
89 Kunaihan 22 68.42% 1,444
90 Kuni 6 66.67% 1,000
91 Lag 105 82.42% 1,100
92 Lahla 272 84.84% 1,267
93 Lahri 48 80.95% 1,526
94 Langeser 47 86.05% 880
95 Larhana 54 78.72% 1,700
96 Maha Thana 178 85.62% 1,282
97 Makan Kalan 262 81.2% 1,015
98 Makan Khurd 51 67.35% 1,125
99 Maman 414 83.29% 1,190
100 Mangrol 81 72.46% 1,382
101 Mangyal 63 84.75% 1,100
102 Manola 56 80% 1,545
103 Matehr 248 83.04% 1,102
104 Mortan 106 80% 1,163
105 Nagan 96 84.42% 1,133
106 Nagaun 65 66.1% 1,500
107 Namelri 170 78.52% 1,099
108 Naunna 10 77.78% 1,500
109 Nichli Gagal 44 75% 1,000
110 Nihar Kalan 124 73.28% 1,431
111 Nirohli 147 80.74% 1,070
112 Paniru 255 81.53% 1,277
113 Pantehr 109 79.17% 1,725
114 Panyartu 30 85.19% 1,308
115 Paroh 43 84.62% 1,263
116 Pasar 108 83.67% 1,118
117 Patta 131 85.37% 1,113
118 Phatren 271 68.38% 1,277
119 Pirh Behdlu 326 79.73% 1,329
120 Rahar 82 78.95% 1,216
121 Rains 132 80.17% 1,400
122 Raktal 245 77.48% 828
123 Ras 95 74.71% 1,159
124 Rihru 75 86.57% 1,586
125 Ropari 154 84.96% 1,081
126 Ropru 92 85.88% 1,000
127 Salahan 105 85.42% 981
128 Samaur 73 77.94% 825
129 Sandha 511 87.96% 1,271
130 Sanerh 79 80.88% 1,633
131 Sanhali 163 90.07% 598
132 Saproh 138 79.34% 1,156
133 Sarhon Rangra 137 79.34% 1,141
134 Saun 308 83.21% 1,567
135 Shanan Khera 75 83.58% 1,500
136 Siharal 181 75.97% 1,181
137 Sihl 174 67.11% 1,852
138 Simas 891 82.58% 1,205
139 Siun 113 89.36% 1,457
140 Tain 61 82.69% 1,103
141 Tansal 183 75.3% 947
142 Tariambali 283 79.75% 1,160
143 Tarind 17 86.67% 1,125
144 Tor 189 81.05% 1,487
145 Tulah 550 79.84% 1,148
146 Uperli Gagal 192 80.81% 1,313
147 Utpur 881 85.36% 1,123
Villages in Lad Bharol Population of Lad Bharol Sex Ratio of Lad Bharol Literacy Rate in Lad Bharol