Villages & Towns in Lakhipur Circle Goalpara, Assam - Census 2011

List of all villages and towns in Lakhipur Circle of Goalpara district, Assam. As per Census 2011, there are 2 towns and 267 villages within Lakhipur Circle. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Lakhipur Circle is 279,581 out of which urban population is 23,587 while rural is 255,994. As per Census 2011, total families in Lakhipur were 4,417. Check out important data about Lakhipur Circle as per Census 2011.

Lakhipur Circle data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 279,581 255,994 23,587
Children (0-6 years) 55,273 51,345 3,928
Literacy 57.02% 55.72% 70.52%
Sex Ratio 953 953 949
Scheduled Caste 1.9% 1.1% 10.8%
Scheduled Tribe 9.2% 9.5% 5.5%

List of Municipal Towns in Lakhipur Circle

Below is list of all towns in Lakhipur Circle with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Lakhipur (Town Committee) 15,633 76.43% 943
2 Nidanpur Pt-II (Census Town) 7,954 58.02% 961

List of Villages in Lakhipur Circle

Below is list of all villages in Lakhipur Circle with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Abhirampara 68 73.77% 1,125
2 Aolatoli 12,193 51.46% 962
3 Badbadia 127 31.18% 814
4 Baida Pt-I 321 77.9% 934
5 Baida Pt-II 886 89.74% 831
6 Bakpara Dineralga Pt-I 169 26.62% 1,112
7 Bakpara Dineralga Pt-II 221 5.06% 922
8 Balachari 783 87.5% 1,023
9 Balachari Amguri 447 81.89% 1,004
10 Balaikhamar 785 64.37% 943
11 Balapara - - -
12 Balikashi Muslimpara 68 42.55% 943
13 Bamundoba 735 67.77% 1,003
14 Bamuner Alga Pt-I - - -
15 Bamuner Alga Pt-III 1,033 18.1% 1,029
16 Bamuner Alga Pt-IV 923 6.58% 907
17 Bamuneralga Pt-II 8 0% 600
18 Bamunervita 2,004 52.14% 1,039
19 Banchadoba 58 23.26% 933
20 Bandormatha 1,908 54.35% 1,011
21 Bannyguri 2,601 65.27% 969
22 Bapurvita Pt-I 1,011 57.97% 1,006
23 Bapurvita Pt-II 2,543 53.87% 940
24 Bapurvita Pt-III 2,524 54.74% 901
25 Barotang Vita 235 33.86% 1,026
26 Baroudmari 851 70.67% 1,021
27 Basmura 2,046 49.91% 975
28 Batabari 92 22.54% 917
29 Baurartal - - -
30 Bausatari 1,763 67.64% 908
31 Besarkona 778 63.38% 1,000
32 Bhalukmari 771 57.7% 1,084
33 Bhangbari - - -
34 Bherveri 2,537 39.16% 932
35 Bhimkhaj 2,794 49.93% 922
36 Bhoismari 753 41.55% 951
37 Bhomorarvita - - -
38 Boistompara 1,403 67.11% 968
39 Borar Char Pt-I 630 16.09% 875
40 Borar Char Pt-II 278 32.68% 1,106
41 Bordol 568 43.79% 932
42 Boro Paitari 1,327 59.42% 1,005
43 Borogandua 67 34.69% 971
44 Bowalmari 896 63.83% 987
45 Brahmaputra River Block-N.C. - - -
46 Chaibari 1,704 48.11% 965
47 Chaildhara 310 28.51% 987
48 Chakbabill 735 62.52% 955
49 Charaghar 2,497 51.69% 1,002
50 Chatabari Pt-I 821 92.93% 998
51 Chatabari Pt-II 534 74.53% 935
52 Chataimari 1,493 60.37% 977
53 Chatapara - - -
54 Chatotang Vita 166 65.96% 908
55 Chatoudmari 784 52.65% 898
56 Chergeralga 416 29.51% 1,080
57 Chilarvita 3,011 45.41% 1,017
58 Chitolmari Pt-I 39 17.86% 1,294
59 Chitolmari Pt-II 58 15.91% 933
60 Cholakura Pt-1 591 26.09% 830
61 Cholakura Pt-2 101 47.67% 1,196
62 Cholakura Pt-III 1,267 24.22% 937
63 Chotogandua 5 0% 667
64 Choukatola 992 53.77% 926
65 Chular Char 361 8.99% 796
66 Chulkani 4 50% 1,000
67 Chunari Char - - -
68 Chunarichota River Block - - -
69 Dakhin Satvendi 680 55.06% 937
70 Dambari 140 37.14% 1,090
71 Damribhasa 2,976 53.08% 976
72 Dapkarvita 2,173 40.38% 1,044
73 Deonapara Pt-I 164 71.52% 885
74 Deonapara Pt-II 253 89.04% 902
75 Depalchang 1,032 82.82% 1,028
76 Dhamar Bill 542 43.82% 950
77 Dhamar Reserve 2,861 68.62% 968
78 Dharai 2,602 56.6% 887
79 Dhobakura 3,694 50.66% 934
80 Dhokapara 320 85.82% 850
81 Dipkai Pt-I 482 93.04% 967
82 Dipkai Pt-II 216 91.28% 1,000
83 Doloni 263 47.87% 906
84 Eklasalbari 1,119 59.36% 970
85 Fakirmara Pt-I 194 75.45% 1,109
86 Fakirmara Pt-II 49 86.05% 960
87 Faringapara 3,413 64.37% 953
88 Fashartari 175 68.75% 882
89 Feshartari - - -
90 Fetangapara 380 34.4% 949
91 Fulkakata 406 66.13% 933
92 Garojan 2,736 56.99% 950
93 Geramari 141 10.31% 958
94 Geramari Pt-I - - -
95 Geramari Pt-II - - -
96 Gerapara 40 44% 818
97 Gerapuri 357 38.55% 1,006
98 Ghugudoba 2,472 56.64% 942
99 Ghunghunivita 211 71.15% 867
100 Ghunghunivita 379 69.79% 849
101 Ghunimari Part-II - - -
102 Ghunimari Pt-I 67 36.96% 634
103 Ghunimari Rever Block N.C-I - - -
104 Ghunimari River Block No.2 - - -
105 Gobal 176 63.46% 833
106 Goilvita - - -
107 Golokerpam 544 60.09% 929
108 Gosaidubi Hindupara 3,333 58.26% 958
109 Gosaidubi Muslimpara 927 56.97% 964
110 Goyram Kushi 537 81.43% 898
111 Gumaijhar 3,263 65.9% 914
112 Haguripara 41 84.85% 519
113 Haruaphuta 790 55.96% 970
114 Hatimura 942 59.75% 979
115 Hatisila Muslimpara 1,369 55.56% 945
116 Hatisila Ravapara 269 94.19% 830
117 Hatogaon Pt-I 777 76.38% 1,023
118 Hatogaon Pt-II 894 61.26% 1,050
119 Holdibari No.1 1,087 63.74% 887
120 Holdibari Pt-II 570 68.46% 1,043
121 Hosdoba 2,220 53.33% 968
122 Hostani - - -
123 Jaleswar Bill 2,165 54.19% 961
124 Jamira Bari Algarchar Pt-IV - - -
125 Jamirabari Algachar Pt-I - - -
126 Jamirabari Algachar Pt-II - - -
127 Jamirabari Alger Char Pt-III - - -
128 Jamirabari Pt-I 60 63.83% 1,000
129 Jamirabari Pt-II - - -
130 Janjipara Pt-I 164 69.5% 929
131 Janjipara Pt-II 223 83.17% 1,230
132 Jaybhum 4,775 66.54% 875
133 Jurigaon 3,238 62.48% 988
134 Kaimari 416 55.35% 944
135 Kaji Pata - - -
136 Kalir Alga - - -
137 Kaltapur 3,266 47.52% 929
138 Kaminirvita 414 9.06% 1,020
139 Karirbari 85 28.36% 977
140 Kasima 1,331 35.21% 943
141 Katarihara 5,290 51.13% 923
142 Kathuri 3,775 56.56% 976
143 Katlamari 1,261 65.61% 919
144 Kesarapara 1,786 62.91% 1,034
145 Khakopara - - -
146 Khalisamari No-2 - - -
147 Khalisamari No-I 181 11.11% 1,057
148 Khalisavita Hindupara 1,621 61.97% 970
149 Khalisavita Muslimpara 2,816 59.53% 862
150 Kharuvas 4,411 56.3% 993
151 Kherdoba - - -
152 Khoksarvita 57 25.71% 966
153 Khonar Pubpar 2,273 61.39% 923
154 Khudra Paitori 1,557 54.68% 932
155 Khurshapakhiri Pt-II 3,798 52.45% 964
156 Khurshapakhiri Pt-III 2,383 48.4% 916
157 Killahara Pt-I 23 8.33% 1,875
158 Killahara Pt-II 249 49.75% 754
159 Killahara Pt-III 144 26.61% 895
160 Killahara Pt-IV 92 33.82% 957
161 Killahara Pt-V 119 57% 725
162 Kistomoni - - -
163 Kistomoni Pt-I 222 49.4% 982
164 Kistomoni Pt-II 640 29.55% 1,025
165 Kodalkati - - -
166 Kodamtola 430 42.72% 972
167 Kodamtola River Block-N.C. - - -
168 Kolabari 1,348 54.78% 1,009
169 Koreya - - -
170 Krishapur 373 85.98% 913
171 Kulamuwa 418 60.86% 962
172 Kursakati 973 55.2% 864
173 Kursapakhri Pt-I 1,207 52.34% 901
174 Kurung 557 80.17% 982
175 Lahapara 313 71.85% 768
176 Lambupara 600 78.83% 1,062
177 Lejam 3,019 63.18% 1,011
178 Lemakona 571 66.46% 1,018
179 Likiri Para 1,659 54.02% 956
180 Lotibari River Block N.C.Pt-I 405 10.74% 884
181 Lotibari River N.C. Pt-II 343 1.28% 895
182 Magho Pt-I 663 87.03% 1,078
183 Magho Pt-II 189 95.78% 1,032
184 Maladhara Pt-I 953 86.22% 965
185 Maladhara Pt-II 216 95.19% 1,000
186 Manaspara - - -
187 Manaspara Reserve 2,859 47.21% 965
188 Medhipara Pt-I 1,114 74.51% 934
189 Medhipara Pt-II 231 80.1% 991
190 Moamari 311 42.98% 819
191 Moamari - - -
192 Mogho Hatisila 399 90.59% 900
193 Mogho Pt-III 533 83.78% 917
194 Monkala 145 36.7% 1,132
195 Morichbari Reserve 6,046 53.95% 966
196 Mothabari 1,457 67.5% 907
197 Nahalirvita 357 78.33% 951
198 Nalbari 297 77.11% 1,137
199 Nankurvita - - -
200 Nayapara 138 86.29% 944
201 Nidanpur Part 69 60% 971
202 Niz Bahadurtari - - -
203 Niz Balikashi 15 90.91% 875
204 Niz Bogribari 47 41.03% 1,043
205 Niz Sharo Khowa - - -
206 Nizkusakati 2,069 53.03% 1,009
207 Paikartol - - -
208 Panikamritari 136 47.06% 915
209 Panisali 719 59.22% 902
210 Patantipi River Block - - -
211 Pathakata Pt-I 877 11.76% 858
212 Pathakata Pt-II 383 28.67% 964
213 Puthimari 1,222 65.39% 955
214 Raichander Char 425 16.99% 1,024
215 Rajmitapantai 2,606 55.48% 933
216 Rakhalkillah 2,726 62.43% 916
217 River Block N.C. - - -
218 Rongadoba 94 68.67% 958
219 Rowarvita 181 22.14% 905
220 Rowkhowa Bolla Puri 132 25.49% 859
221 Rowkhowa Cholakura 424 23.61% 1,019
222 Rowkhowa Pt-I 593 47.06% 907
223 Rowkhowa Pt-II 823 26.81% 914
224 Rowkhowa Pt-III 677 32.32% 968
225 Rowkhowa Pt-IV - - -
226 Rowkhowa River N.C. Pt-I 11 0% 1,200
227 Rowkhowa River N.C. Pt-II - - -
228 Rowkhowa River N.C. Pt-IV 273 31.9% 964
229 Saktola 3,306 55.14% 942
230 Salbari Pt-I 3,813 58.61% 989
231 Saldhowa 1,741 69.72% 961
232 Salmara 914 31.82% 885
233 Salpara 437 97.14% 900
234 Saptibari 62 33.33% 1,480
235 Sardarvita 780 33.17% 995
236 Satsia Khamar 1,472 65.24% 870
237 Satsimla - - -
238 Shialkanda 2,146 49.28% 965
239 Sigri Part 400 72.46% 942
240 Sigri Pt-II 843 75.9% 960
241 Silapani 3,544 59.99% 953
242 Simlabari 5,516 61.71% 971
243 Simulkandi 720 70.16% 905
244 Singulipara Killahara Pt-I 179 41.27% 967
245 Singulipara Killahara Pt-II - - -
246 Singulipara Killahara Pt-III - - -
247 Singulipara Pt -III 1,355 39.03% 984
248 Singulipara Pt-I 82 15% 1,050
249 Singulipara Pt-II 105 33.33% 875
250 Sonalurtol - - -
251 Superivita 2,577 51.07% 870
252 Swari Paitari 1,267 70.88% 926
253 Takimari 1,660 60.2% 912
254 Takimari Reserve 6,185 48.26% 917
255 Tanganmari 366 19.08% 1,068
256 Tarangapur 6,372 42.36% 966
257 Tariar Vita 473 21.9% 915
258 Tekona 1,722 49.7% 986
259 Thailapara Pt-I 203 24.32% 862
260 Thailapara Pt-II 271 40.1% 936
261 Tharka 1,006 70.92% 1,122
262 Therthuridoba 211 16.87% 901
263 Thongpara 18 31.25% 800
264 Trichimkali Pandoba Pt-I 541 87.33% 946
265 Trichimkalipandoba Pt-II 236 75.59% 761
266 Tulsibari - - -
267 Uttar Satvendi 640 43.83% 994
Villages in Lakhipur Population of Lakhipur Sex Ratio of Lakhipur Literacy Rate in Lakhipur