Villages & Towns in Lalpur Taluka Jamnagar, Gujarat - Census 2011

List of all villages and towns in Lalpur Taluka of Jamnagar district, Gujarat. As per Census 2011, there are 0 towns and 73 villages within Lalpur Taluka. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Lalpur Taluka is 118,187 out of which urban population is 0 while rural is 118,187. As per Census 2011, total families in Lalpur were 0. Check out important data about Lalpur Taluka as per Census 2011.

Lalpur Taluka data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 118,187 118,187 -
Children (0-6 years) 15,462 15,462 -
Literacy 68.17% 68.17% -
Sex Ratio 953 953 -
Scheduled Caste 10.4% 10.4% -
Scheduled Tribe 0.3% 0.3% -

List of Municipal Towns in Lalpur Taluka

Below is list of all towns in Lalpur Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio

List of Villages in Lalpur Taluka

Below is list of all villages in Lalpur Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Apia 1,549 59.13% 994
2 Arablus 1,649 66.92% 900
3 Arikhana 781 60.5% 962
4 Babariya 524 34.81% 1,000
5 Babarzar 1,758 71.4% 951
6 Badhla 1,003 65.44% 936
7 Bharudiya Mota 794 69.49% 890
8 Charantungi 911 68.31% 922
9 Chorbedi 1,258 63.69% 912
10 Dabasang 1,334 65.38% 1,000
11 Daltungi 838 69.86% 995
12 Dantiyo - - -
13 Dera Chhikari 702 65.7% 1,083
14 Dharampur 692 58.17% 1,012
15 Dhuniya Nava 605 62.85% 990
16 Gajana 1,380 67.81% 955
17 Gala 374 71.05% 958
18 Godavari 1,382 66.78% 917
19 Govana 2,185 58.18% 915
20 Haripar 2,501 70.61% 979
21 Jasapar 1,534 65.21% 1,056
22 Jogvad 1,706 38.27% 934
23 Kana chhikari 985 52.69% 986
24 Kanalus 2,342 75.5% 952
25 Kanvirdi 518 75% 926
26 Karana 1,064 66.42% 1,054
27 Kathitad 599 67% 1,017
28 Khad Khambhaliya 1,267 62.39% 949
29 Khadba Mota 2,192 59.35% 973
30 Khadba Nana 2,045 60.56% 953
31 Khatiya 1,060 63.29% 873
32 Khatiya Beraja 450 66.85% 957
33 Khengarpar 218 74.75% 817
34 Khirsara 621 76.47% 1,029
35 Lakhiya Mota 1,215 69.81% 1,018
36 Lakhiya Nana 656 81.01% 929
37 Lalpur 17,109 78.64% 919
38 Machhu Beraja 1,677 66.4% 1,115
39 Meghavadar 764 60.88% 1,000
40 Meghnugam 318 68.59% 963
41 Meghpar 1,170 76.71% 944
42 Memana 1,762 68.31% 917
43 Mithoi 1,395 56.83% 935
44 Modpar 3,967 69.71% 878
45 Mulila 1,460 67.63% 1,028
46 Nanduri 2,823 67.42% 991
47 Navagam 1,509 74.34% 957
48 Padana 4,541 68.04% 962
49 Panchsara Mota 312 82.82% 835
50 Pipar Navi 1,589 68.83% 981
51 Pipartoda 2,815 66.9% 1,002
52 Pipli 1,837 68.83% 871
53 Rafudad Moti 1,855 67.47% 973
54 Rafudad Nani 2,057 71.77% 921
55 Rakka 992 59.05% 934
56 Rangpar 1,034 73.4% 970
57 Rasangpar 1,208 57.28% 939
58 Rinzpur 2,443 64.42% 1,011
59 Sajadiyali 706 61.38% 1,040
60 Sanosri 2,383 65.74% 973
61 Sansara 1,739 63.68% 924
62 Setalus 892 66.84% 1,009
63 Sevak Bharudiya 593 71.83% 1,010
64 Sevak Bhatiya 379 66.38% 1,049
65 Sevak Dhuniya 1,020 74.23% 1,000
66 Singach 4,681 63.76% 957
67 Tebhada 1,650 67.46% 937
68 Vadpanchasara 822 72.82% 971
69 Vavdi 764 62.65% 959
70 Veraval Moti 1,557 72.66% 913
71 Veraval Navi 1,199 66.48% 921
72 Vijaypur 601 68.84% 951
73 Zankhar 3,872 72.23% 937
Villages in Lalpur Population of Lalpur Sex Ratio of Lalpur Literacy Rate in Lalpur