Villages & Towns in Mandi Tehsil Mandi, Himachal Pradesh - Census 2011

List of all villages and towns in Mandi Tehsil of Mandi district, Himachal Pradesh. As per Census 2011, there are 2 towns and 404 villages within Mandi Tehsil. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Mandi Tehsil is 216,051 out of which urban population is 28,243 while rural is 187,808. As per Census 2011, total families in Mandi were 7,091. Check out important data about Mandi Tehsil as per Census 2011.

Mandi Tehsil data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 216,051 187,808 28,243
Children (0-6 years) 23,839 21,448 2,391
Literacy 84.1% 82.69% 93.15%
Sex Ratio 986 989 972
Scheduled Caste 35.2% 37.7% 19%
Scheduled Tribe 1.7% 1.8% 0.8%

List of Municipal Towns in Mandi Tehsil

Below is list of all towns in Mandi Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Mandi (Municipal Council) 26,422 93.67% 981
2 Rawalsar (Nagar Panchayat) 1,821 85.57% 851

List of Villages in Mandi Tehsil

Below is list of all villages in Mandi Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Althu 900 83.94% 1,013
2 Anu 608 83.65% 912
3 Aradha 278 80.65% 931
4 Aran 123 85.45% 952
5 Arnehar 834 68.78% 990
6 Arthi 298 82.26% 874
7 Arthi 595 89.85% 1,038
8 Ayala 220 80.51% 849
9 Badahan 350 85.89% 955
10 Badi Dhar 418 76.82% 917
11 Badoun 264 70.26% 872
12 Badsu 760 84.83% 1,082
13 Bag 300 81.39% 1,000
14 Baggi 1,109 87.5% 939
15 Bagi 454 46.74% 846
16 Bagla 476 90.49% 1,034
17 Bagodh 88 78.21% 1,514
18 Bairi 610 85.66% 1,040
19 Baleran 265 84.26% 1,008
20 Baloh 583 84.26% 1,031
21 Balt 793 81.79% 1,018
22 Bambola 158 76.43% 1,107
23 Banaun 214 79.78% 1,000
24 Banaun Kothi 311 75.18% 981
25 Banaunl 551 75.98% 1,041
26 Bara 161 72.73% 940
27 Bari 516 86.22% 969
28 Barikhmani 287 84.19% 1,007
29 Barnala 41 80% 1,733
30 Barnog 144 80.45% 800
31 Barswan 392 82.57% 970
32 Bassa 480 77.17% 1,051
33 Batahan 834 72.91% 1,014
34 Beer 785 78.6% 1,077
35 Behl 752 89.75% 1,066
36 Behna 2,156 85.39% 985
37 Bhaie 267 70.48% 978
38 Bhalana 237 79.81% 975
39 Bhaled 418 85.18% 935
40 Bhalwali 459 81.64% 1,049
41 Bhangrotu 1,690 88.38% 923
42 Bhanwar 183 79.49% 906
43 Bharaun 745 89.87% 1,069
44 Bhatog 236 85.19% 1,034
45 Bhatwar 479 84.67% 1,004
46 Bhawash 293 72.87% 1,063
47 Bhiarta 1,429 82.27% 968
48 Bhiuli 1,234 87.25% 1,036
49 Bhiura 464 88.22% 778
50 Bhuryal 951 82.05% 1,015
51 Bihan Dhar 702 70.02% 1,083
52 Bijan 1,133 84.24% 1,016
53 Bodan Dhar 217 70.77% 871
54 Bohin 280 84.03% 1,059
55 Brahal 418 84.45% 1,059
56 Brogla 107 86.32% 981
57 Bunga 435 68.33% 951
58 Burhali 435 71.24% 977
59 Bushaihr 1,236 87.72% 934
60 Chaahri 574 82.88% 926
61 Chadyana 274 89.47% 827
62 Chadyara 995 86.91% 917
63 Chahbara 28 70.83% 1,000
64 Chalah 1,068 85.88% 1,027
65 Chambi 450 90.2% 957
66 Chandeh 329 82.07% 880
67 Chandial 506 88.01% 902
68 Chatror 986 85.41% 1,041
69 Chauki Chandrahan 852 84.16% 1,029
70 Chawri 796 83.5% 970
71 Chela 198 84.57% 960
72 Chhajwali 485 82.22% 956
73 Chhajwana - Ra -Khabu 399 81.6% 1,025
74 Chhamiar 366 84.94% 937
75 Chhanwari 486 86.36% 952
76 Chhatrot 372 78.73% 1,055
77 Chhatru 526 82.83% 1,000
78 Chhipnu 783 91.63% 1,008
79 Chokhari 299 81.68% 1,007
80 Chowki Bhaled 200 81.55% 961
81 D.P.F. Bagi - - -
82 D.P.F. Bagi Bayohari - - -
83 D.P.F. Baglu 13 54.55% 2,250
84 D.P.F. Bagodh - - -
85 D.P.F. Bair Kot - - -
86 D.P.F. Bambola - - -
87 D.P.F. Brhal 72 66.67% 1,250
88 D.P.F. Chabhuan 12 77.78% 714
89 D.P.F. Dhalikar 22 83.33% 833
90 D.P.F. Dhua Devi - - -
91 D.P.F. Dyoda - - -
92 D.P.F. Gandheru - - -
93 D.P.F. Gandhrab 13 100% 857
94 D.P.F. Ghatlu - - -
95 D.P.F. Hatgarh - - -
96 D.P.F. Janjohi 36 82.76% 714
97 D.P.F. Kaldu 52 53.85% 5,500
98 D.P.F. Kangni 58 75.93% 1,231
99 D.P.F. Karol - - -
100 D.P.F. Kharnal - - -
101 D.P.F. Khnaorunal - - -
102 D.P.F. Khowa - - -
103 D.P.F. Kummi 229) - - -
104 D.P.F. Kundhakh - - -
105 D.P.F. Lagwar - - -
106 D.P.F. Madhogan - - -
107 D.P.F. Mahan - - -
108 D.P.F. Makora 33 86.21% 833
109 D.P.F. Neri Nishu - - -
110 D.P.F. Nihalag - - -
111 D.P.F. Pandehr - - -
112 D.P.F. Parashar Dhar - - -
113 D.P.F. Patheri - - -
114 D.P.F. Rehru - - -
115 D.P.F. Riunshi - - -
116 D.P.F. Sangrayar 12 90.91% 714
117 D.P.F. Sardhwar - - -
118 D.P.F. Sarki Dhar - - -
119 D.P.F. Shara Mohar - - -
120 D.P.F. Tandi 9 62.5% 800
121 D.P.F. Tarahan 69 66% 1,300
122 D.P.F. Tarapur 11 90.91% 571
123 D.P.F. Tarlaga 12 58.33% 714
124 D.P.F. Tawa 56 79.17% 1,154
125 D.P.F. Thata - - -
126 D.P.F.Bahli Dhar 119 77.14% 889
127 D.P.F.Khalwari - - -
128 D.P.F.Khoti - - -
129 D.P.F.Nanhani - - -
130 D.P.F.Rohaj 47 79.49% 808
131 D.P.F.Sidhkot - - -
132 D.P.F.Tamlot 22 70% 1,000
133 Dadaur 1,637 78.89% 970
134 Dadoh 597 80.99% 990
135 Dahnun 746 83.6% 1,038
136 Dan 574 84.6% 959
137 Dangahar 304 72.45% 1,068
138 Darbathu 961 81.07% 1,049
139 Darbias 538 75.37% 1,118
140 Darlog 263 72.57% 963
141 Dasehra 494 77.75% 1,016
142 Dayargi 972 84.25% 1,038
143 Dhaban 1,452 80% 954
144 Dhakal Wahan 164 86.39% 885
145 Dhamyana 251 83.41% 902
146 Dhangoo 877 92.21% 971
147 Dhaniari 565 82.7% 1,032
148 Dhanog 230 71.36% 885
149 Dhar 325 66.32% 946
150 Dhar 676 83.47% 1,018
151 Dhar 425 83.55% 1,053
152 Dhar 372 82.39% 898
153 Dharwahan 316 85.56% 939
154 Dharwahan 660 86.33% 930
155 Dharyana 390 86.72% 940
156 Dheun 405 83.04% 966
157 Dhiun 404 78.53% 1,149
158 Dohandi 996 82.84% 808
159 Dolgi 422 88.21% 1,705
160 Doohaki 463 64.51% 945
161 Dudar 688 85.06% 1,066
162 Dusra Khabu 652 80.24% 1,044
163 Dwardu 311 73.94% 981
164 Fagoh 433 85.9% 1,123
165 Fatebahan 321 87.54% 981
166 Gaad 372 77.36% 979
167 Gadel 619 86.15% 1,016
168 Gadwahan 405 84.35% 1,132
169 Galma 233 82% 958
170 Galoo 346 84.07% 1,047
171 Ganehr 321 83.28% 1,006
172 Ganera 370 81.16% 1,033
173 Gararu 303 79.47% 1,075
174 Garlauni 320 80.65% 975
175 Garoru 341 81.88% 938
176 Gehra 140 93.55% 1,090
177 Ghadaitar 529 82.95% 1,177
178 Ghambar Khad 298 82.44% 1,000
179 Gharan 306 72.18% 901
180 Gharbasra - - -
181 Gharbasra 612 74.33% 1,068
182 Ghatlu 83 77.78% 976
183 Ghera 371 91.07% 922
184 Ghoar 422 80.43% 1,029
185 Ghori Dhar 96 86.42% 1,043
186 Giula 451 83.42% 1,041
187 Goal 53 84.31% 828
188 Gora Gagal 1,389 86.15% 948
189 Gumanu 411 87.74% 930
190 Gurkotha 296 82.4% 1,014
191 Gusali 165 83.33% 1,062
192 Guttkar 765 84.98% 1,045
193 Halharh 128 74.34% 882
194 Haliatar 421 73.35% 896
195 Hataun 916 76.57% 1,009
196 Hawani 344 85.52% 977
197 Hawani 266 84.3% 785
198 Hawanu 312 84.89% 950
199 Jabhrahal 60 86.79% 1,143
200 Jagar 566 82.65% 1,021
201 Jajraut 819 86.01% 1,032
202 Janed 1,264 89.25% 997
203 Janjohi 175 77.78% 862
204 Jarlu 9 87.5% 2,000
205 Jaroli 251 83.26% 1,008
206 Jhaal 269 89.43% 1,023
207 Jhamrani 146 81.89% 973
208 Jhandwas 116 84.38% 1,000
209 Jola 260 84.87% 884
210 Kaflon 168 87.16% 1,127
211 Kahra 339 69.57% 1,042
212 Kainhchari 440 84.29% 1,126
213 Kalang 88 72.46% 1,514
214 Kalthwar 91 69.74% 1,068
215 Kamand 29 73.08% 1,071
216 Kangru 509 79.42% 1,020
217 Kanog 138 73.98% 1,300
218 Karehri 465 85.55% 929
219 Karnehra 486 79.63% 1,059
220 Kasarla 917 87.5% 998
221 Kashala 197 79.66% 858
222 Kataula 1,126 75% 965
223 Kathachi 431 74.93% 977
224 Kathalag 856 90.84% 1,078
225 Kathayana 268 77.22% 1,078
226 Kathwari 393 81.21% 1,047
227 Kathyahun 541 80.13% 1,065
228 Katindi 210 83.16% 1,079
229 Kehad 1,229 87.79% 1,005
230 Kevli 108 87.5% 1,160
231 Khakhriana 341 83.83% 960
232 Khanahr 523 77.17% 974
233 Khandla 943 83.07% 1,006
234 Khani 347 64.92% 907
235 Kharsi 370 80.66% 1,033
236 Kheta - - -
237 Khetri 354 85.22% 945
238 Khiuri Abbal 548 83.65% 896
239 Khiuri Dom 513 84.21% 973
240 Khudi 449 85.85% 1,041
241 Kot 289 86.09% 901
242 Kot 981 80.95% 986
243 Kot 189 88.1% 969
244 Kothi 500 82.67% 1,033
245 Kothi Gaihri 556 74.85% 1,155
246 Kotlu 671 84.82% 1,015
247 Kummi 3,938 80.49% 1,009
248 Kundhakh 564 73.91% 905
249 Kutahach 251 83.86% 1,024
250 Kutahar 423 69.83% 914
251 Kuthahad 373 85.09% 893
252 Kwal Kot 342 96.6% 911
253 Lahardi 290 76.36% 1,057
254 Lajhukhar 117 84.54% 1,053
255 Lakhwan 165 91.33% 1,037
256 Lakhwan 302 85.34% 1,157
257 Lanhjnu 197 75.14% 913
258 Leda 1,225 83.38% 1,028
259 Lehra 384 80.64% 939
260 Lihana 48 75.56% 1,182
261 Lohakhar 712 79.65% 1,034
262 Lohara 958 85.86% 1,000
263 Luhardi 258 84.38% 1,115
264 Madwahan 234 91.35% 1,127
265 Magar 337 90.44% 971
266 Mairajit Pur 1,007 83.48% 940
267 Majhethal 1,599 86.22% 933
268 Malahanu 1,287 82.98% 980
269 Maltehr 885 80.93% 1,068
270 Malwana 585 87.45% 957
271 Mandal 1,497 88.8% 1,012
272 Mandar 1,430 75.59% 981
273 Manthala 435 85.38% 1,101
274 Manyana 1,077 89.73% 1,009
275 Marathu 1,037 81.72% 1,002
276 Masar 979 77% 998
277 Masheran 168 86.3% 976
278 Matha Neeul 460 68.86% 983
279 Mathidhar 143 84.21% 833
280 Mawari 229 81.55% 877
281 Mazhawar 244 95.07% 952
282 Megal 766 76.16% 1,005
283 Mehan 500 78.27% 845
284 Mehar 733 83.21% 1,125
285 Mouhari 346 84.11% 1,136
286 Nagain 177 66.67% 1,034
287 Nagchala 1,803 87.98% 986
288 Nagdhar 711 76.1% 937
289 Naitala 435 80.78% 1,042
290 Nalsar 421 88% 855
291 Nalwari 487 87.7% 1,145
292 Namlay 231 76.92% 991
293 Nandal 441 74.74% 1,023
294 Nasloh 828 67.41% 967
295 Nasyahan 113 82.57% 1,354
296 Naura 123 80.36% 922
297 Neeyul 380 78.61% 990
298 Nela 651 93.25% 961
299 Ner 3,053 90.17% 845
300 Netned 470 80.76% 1,127
301 Nichla Lot 136 86.4% 971
302 Nisu 139 66.38% 1,106
303 Ota 265 91.98% 1,008
304 Padharu 496 80% 908
305 Pairri 278 87.65% 1,106
306 Pakhari 351 78.25% 1,102
307 Palayani 84 84.72% 787
308 Panayali 327 81.47% 1,137
309 Pandhiun 360 86.28% 925
310 Pandoh 2,010 88.74% 886
311 Panjheti 678 96.47% 1,024
312 Panolu 341 75.97% 1,018
313 Paprahal 352 88.64% 1,058
314 Paprahal 263 78.39% 1,121
315 Pargi 182 87.95% 1,167
316 Parnu 168 65.47% 1,024
317 Pasta 366 84.71% 957
318 Patha 328 79.05% 1,158
319 Pipli 443 85.68% 978
320 Pukhar 104 83.7% 1,122
321 Rahhoa 1,100 80.55% 1,060
322 Rajwari 410 75.42% 775
323 Rakhun 192 80.61% 1,233
324 Randhara 1,198 85.26% 1,037
325 Rao 120 81.74% 1,034
326 Rao 933 79.18% 904
327 Rathol 497 83.57% 1,199
328 Ratti 1,406 88.48% 953
329 Rawalsar 591 83.27% 938
330 Refal 219 83.15% 1,126
331 Rigar 930 84.07% 845
332 Ringh 587 83.27% 912
333 Riur 1,285 85.14% 1,120
334 Ropari 377 82.54% 1,016
335 Runjha 518 72.49% 977
336 Sadayana 505 88.2% 1,045
337 Sadhala 285 74.7% 1,050
338 Sadhyani 586 84.39% 878
339 Sain 180 85.44% 978
340 Saithal 310 85.14% 1,095
341 Sakaryar 297 75.33% 929
342 Sakroha 1,856 81.16% 966
343 Sali 248 82.88% 984
344 Salwahan 761 78.33% 956
345 Salyandhi 356 80.25% 1,034
346 Samahani 252 80.19% 1,032
347 Sambal 774 85.38% 959
348 Samlehar 279 84.43% 993
349 Samlon 457 82.79% 1,116
350 Sandoa 429 71.47% 865
351 Sangrayar 218 74.87% 1,037
352 Sanyahrad 1,541 90.04% 941
353 Sarai 227 85.43% 1,045
354 Sarandha 350 72.99% 1,023
355 Sarari Dhar 571 86.52% 949
356 Sardhwar 509 80.4% 1,052
357 Sari 334 87.9% 1,049
358 Sarogi 105 84.38% 1,100
359 Sarua 220 77.6% 964
360 Satoh 793 82.74% 944
361 Sawan 83 74.67% 804
362 Sayanh 816 85.18% 1,055
363 Sayog 2,885 89.51% 908
364 Sayoli 707 82.26% 942
365 Sayonsi 163 84.06% 874
366 Sayora 532 82.45% 1,000
367 Segli 426 77.72% 936
368 Sehl 587 89.83% 1,142
369 Serla Khabu 695 81.74% 1,026
370 Shila Kippar 461 87.96% 1,067
371 Shiva 1,242 75.76% 956
372 Sihan 811 82.74% 1,017
373 Solang 112 73.79% 1,154
374 Suhara 328 65.65% 853
375 Suma 230 55.84% 855
376 Sundehra 599 85.96% 964
377 Suran 251 73.3% 946
378 Tabela Sakor 352 73.77% 923
379 Taliahr 717 89.75% 1,084
380 Tamroh 269 85.78% 894
381 Tamroh Chauntra 794 81.79% 1,031
382 Tanda 517 82.64% 966
383 Tandi 627 84.96% 1,003
384 Tandoo 412 77.32% 934
385 Tarayasal 172 84.71% 1,072
386 Tariambli 524 83.01% 899
387 Taryambali 306 77.86% 1,096
388 Taryambla 636 79.68% 1,052
389 Tawan 790 82.66% 894
390 Thalehr 556 84.83% 1,007
391 Thana 207 81.42% 917
392 Thata 388 71.47% 822
393 Thinha 122 81.31% 1,000
394 Tihri 1,324 72.65% 916
395 Tikar Kalan 966 87.53% 948
396 Tili 536 90.42% 1,015
397 Trawai 932 79.16% 1,039
398 Troh 721 88.58% 965
399 Tundhala 484 73.7% 1,025
400 Tung 103 62.11% 873
401 Uba 406 75.52% 1,010
402 Uparla Lot 144 87.39% 1,215
403 Wah 535 84.41% 1,066
404 Wayar 392 89.02% 1,096
Villages in Mandi Population of Mandi Sex Ratio of Mandi Literacy Rate in Mandi