Villages & Towns in Mandvi Taluka Kachchh, Gujarat - Census 2011

List of all villages and towns in Mandvi Taluka of Kachchh district, Gujarat. As per Census 2011, there are 1 towns and 94 villages within Mandvi Taluka. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Mandvi Taluka is 203,373 out of which urban population is 51,376 while rural is 151,997. As per Census 2011, total families in Mandvi were 10,346. Check out important data about Mandvi Taluka as per Census 2011.

Mandvi Taluka data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 203,373 151,997 51,376
Children (0-6 years) 27,256 21,075 6,181
Literacy 75.11% 73.28% 80.38%
Sex Ratio 956 951 970
Scheduled Caste 13.3% 14.7% 9.3%
Scheduled Tribe 2% 2.6% 0.1%

List of Municipal Towns in Mandvi Taluka

Below is list of all towns in Mandvi Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Mandvi (Municipality) 51,376 80.38% 970

List of Villages in Mandvi Taluka

Below is list of all villages in Mandvi Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Ajapar 179 71.52% 884
2 Asambiya Mota 3,118 68.7% 966
3 Asambiya Nana 1,111 70.02% 909
4 Asarani 218 66.86% 879
5 Bada 2,719 63.34% 986
6 Bag 2,956 69.6% 987
7 Bambhadai 765 56.42% 1,003
8 Bayath 1,667 74.3% 957
9 Bhada 802 73.15% 1,179
10 Bhadai Moti 1,171 69.17% 988
11 Bhadai Nani 498 80.73% 1,041
12 Bharapar 1,630 77.17% 1,027
13 Bheraiya 878 73.95% 982
14 Bhinsara 211 64.89% 1,010
15 Bhojay 1,235 67.35% 954
16 Bidada 9,359 79.59% 967
17 Changdai 74 26.56% 850
18 Darashadi 2,695 76.44% 1,016
19 Dedhiya 806 64.33% 901
20 Devpar 2,622 70.15% 1,053
21 Dhokda 434 73.74% 946
22 Dhunai 627 74.73% 978
23 Don 1,636 65.11% 978
24 Dujapar 662 88.89% 936
25 Durgapar 4,179 75.04% 982
26 Faradi 2,318 69.3% 941
27 Filon 188 63.92% 825
28 Gadhsisa 8,970 80.07% 963
29 Gandhigram 420 81.02% 1,234
30 Gangapar 272 81.67% 1,000
31 Godhra 4,415 72.13% 1,066
32 Goniyasar Mota 404 75.82% 924
33 Goniyasar Nana 149 66.96% 935
34 Gundiyali 6,377 63.07% 965
35 Halapar 823 69.82% 978
36 Hamla 524 71.24% 1,047
37 Jakhaniya 1,010 67.97% 1,049
38 Jamthada 890 66.1% 1,094
39 Kathda 2,848 70.95% 1,053
40 Koday 6,819 75.36% 1,016
41 Kojachora 879 70.19% 1,063
42 Kokaliya 590 76.88% 1,027
43 Kotaya 601 62.45% 1,037
44 Kotdi 1,038 60.2% 812
45 Layja Mota 2,947 73.49% 971
46 Layja Nana 960 67% 979
47 Ludva 1,253 79.03% 983
48 Makda 877 67.29% 1,083
49 Mamaymora 1,663 84.84% 1,035
50 Mandvi 1,233 65.5% 1,035
51 Manjal 506 66.02% 1,000
52 Mapar 251 69.63% 1,092
53 Maska 5,617 76.81% 964
54 Mau Moti 3,327 75.08% 1,002
55 Mau Nani 284 74.79% 856
56 Merau 2,131 77.95% 1,051
57 Mod Kuba 562 69.85% 925
58 Mota Bhadiya 3,284 68.31% 968
59 Nabhoi 123 71.03% 922
60 Nagalpar 2,447 81.77% 1,021
61 Nagrecha 565 60.13% 915
62 Nana Bhadiya 4,318 76.11% 135
63 Nani Khakhar 3,412 76.64% 941
64 Padamapar 923 75.06% 1,020
65 Panchatiya 711 73.63% 932
66 Pipari 1,620 65.77% 985
67 Poladiya 570 64.69% 1,073
68 Punadi 893 77.15% 950
69 Pyaka 9 88.89% 1,250
70 Rajda 312 65.7% 803
71 Rajpar 1,151 81.27% 957
72 Rajpar Timbo 233 70% 975
73 Rampar 3,433 75.87% 1,189
74 Ratadiya Mota 1,248 71.07% 1,033
75 Ratadiya Nana 486 64.05% 921
76 Rayan Moti 3,822 77.61% 1,025
77 Rayan Nani 711 78.25% 964
78 Sabhrai Moti 1,381 64.94% 1,019
79 Sabhrai Nani 112 36.54% 931
80 Sherdi 1,766 61.67% 982
81 Shirva 1,847 76.37% 1,082
82 Talvana 3,497 79.25% 979
83 Tragadi 1,238 54.52% 947
84 Traya - - -
85 Undoth Brahmanvali 167 72.08% 777
86 Undoth Moti 780 68.15% 960
87 Undoth Nani 274 79.67% 916
88 Vada 1,355 70.03% 1,124
89 Vandh 1,671 71.67% 1,011
90 Vekra 2,294 78.24% 831
91 Vindh 308 64.2% 987
92 Vindh Timbo - - -
93 Vinganiya 208 75.86% 1,144
94 Virani 1,430 80.8% 1,088
Villages in Mandvi Population of Mandvi Sex Ratio of Mandvi Literacy Rate in Mandvi