Villages & Towns in Nakhatrana Taluka Kachchh, Gujarat - Census 2011

List of all villages and towns in Nakhatrana Taluka of Kachchh district, Gujarat. As per Census 2011, there are 0 towns and 132 villages within Nakhatrana Taluka. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Nakhatrana Taluka is 146,367 out of which urban population is 0 while rural is 146,367. As per Census 2011, total families in Nakhatrana were 0. Check out important data about Nakhatrana Taluka as per Census 2011.

Nakhatrana Taluka data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 146,367 146,367 -
Children (0-6 years) 21,786 21,786 -
Literacy 71.12% 71.12% -
Sex Ratio 968 968 -
Scheduled Caste 17.3% 17.3% -
Scheduled Tribe 1% 1% -

List of Municipal Towns in Nakhatrana Taluka

Below is list of all towns in Nakhatrana Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio

List of Villages in Nakhatrana Taluka

Below is list of all villages in Nakhatrana Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Adhochhani 114 61.29% 1,000
2 Aiyar 437 59.19% 1,052
3 Akadna - - -
4 Ambara 1,637 52.69% 1,029
5 Anandpar 676 86.68% 1,000
6 Anandsar 392 82.87% 941
7 Angiya Mota 1,227 60.54% 970
8 Angiya Nana 2,249 85.23% 996
9 Aral Nani 1,140 66.84% 932
10 Aral Moti 277 52.63% 1,022
11 Badi 447 66.15% 870
12 Bagpat - - -
13 Bandiyara 249 46.43% 901
14 Beru 926 75.07% 1,017
15 Bhadali 1,298 74.58% 982
16 Bharapar 102 57.61% 889
17 Bharapar 52 50% 793
18 Bhimsar 219 43.35% 1,009
19 Bhitara 404 67.87% 1,000
20 Bhojraj Vandh 165 51.11% 964
21 Bhunjay Moti - - -
22 Bhunjay Nani - - -
23 Bibar 1,860 62.68% 788
24 Charakhada 381 38.31% 1,016
25 Chavadka 654 63.93% 912
26 Dador 725 55.52% 1,003
27 Danana 274 79.74% 943
28 Deshalpar 1,733 64.68% 974
29 Devisar 1,364 76.07% 887
30 Devpar 3,005 82.98% 1,011
31 Devsar 174 55.94% 1,023
32 Dhamay 535 64.69% 801
33 Dhavda Nana 419 78.65% 1,005
34 Dhavda Mota 1,220 75.38% 1,068
35 Dhoro 620 21.99% 975
36 Fulay 1,839 51.02% 973
37 Gadani 1,903 64.68% 1,003
38 Gajansar - - -
39 Gangon Ugamani 898 67.95% 961
40 Haripar 861 60.34% 860
41 Jaday 323 56.51% 856
42 Jadodar 1,250 65.68% 891
43 Jalu 406 38.72% 888
44 Jarjok 227 76.56% 1,248
45 Jatavira 357 51.34% 785
46 Jesarvandh 209 69.94% 900
47 Jinday 229 76.32% 1,009
48 Jinjay 508 64.64% 881
49 Jiyapar 1,559 80.25% 996
50 Kadiya Mota 979 62.44% 901
51 Kadiya Nana 1,011 73.94% 918
52 Kakadbhit 381 74.16% 1,140
53 Kalyanpar 1,111 84.38% 916
54 Khambhla 351 62.19% 961
55 Kharadiya 943 65.23% 886
56 Khirsara 650 67.39% 988
57 Khirsara 341 90.58% 983
58 Khombhdi Moti 2,357 72.01% 1,006
59 Khombhdi Nani 483 75.31% 963
60 Kotda 220 58.43% 897
61 Kotda 2,201 72.3% 946
62 Kotda Jadodar 5,467 75.36% 987
63 Lakhadi 59 82.98% 788
64 Lakhiyarvira 368 76.85% 1,022
65 Lakshmipur 1,076 69.2% 1,000
66 Lakshmipur 920 75.95% 1,013
67 Lifri 232 54.64% 917
68 Ludbay 1,292 22.12% 870
69 Mangvana 1,522 74.81% 964
70 Manjal 3,007 71.12% 1,003
71 Maru 1,138 59.85% 909
72 Mathal 2,933 68.72% 966
73 Mathalapadar - - -
74 Medisar 88 72.73% 1,095
75 Moray 127 63.64% 1,016
76 Morgar 567 77.36% 969
77 Morjar 535 79.42% 960
78 Mosuna 438 60.16% 947
79 Nadapa 19 0% 727
80 Nagalpar 602 77.48% 1,034
81 Nagviri 587 66.18% 1,010
82 Nakhatrana 17,478 82.59% 983
83 Nakhatrana Nana 2,077 65.84% 954
84 Naranpar 308 82.92% 1,169
85 Netra 5,511 72.29% 985
86 Nirona 5,710 63.23% 958
87 Olangiya - - -
88 Oriro 504 62.15% 846
89 Palivad 822 82.2% 916
90 Paneli 445 67.01% 996
91 Rajday - - -
92 Rampar 1,124 71.69% 931
93 Rampar 861 77.78% 993
94 Ranara Mota 19 23.08% 1,375
95 Ranara Nana - - -
96 Rangaypadar - - -
97 Rasaliya 2,419 68.02% 986
98 Ratadiya 1,029 62.03% 1,022
99 Ratamiya 12 75% 1,000
100 Ravapar 4,584 70.57% 949
101 Roha 1,260 63.43% 837
102 Sangnara 1,303 73.87% 989
103 Sanyra 1,454 79.95% 978
104 Sukhpar 173 81.29% 1,035
105 Sukhpar 2,174 78.07% 1,074
106 Sukhsan 179 69.7% 946
107 Tal 2,350 31.2% 952
108 Tara 679 74.32% 845
109 Than 659 68.21% 950
110 Tharavada 897 64% 1,011
111 Todiya 1,876 72.25% 958
112 Ugedi 1,294 63.42% 997
113 Ukharda 1,131 70.86% 885
114 Ulat 57 50% 839
115 Umrapar - - -
116 Unthongadi 175 20.59% 923
117 Vadva Bhopavala 558 55.29% 1,074
118 Vadva Kanyavala 2,247 79.58% 921
119 Valka Mota 793 77.01% 958
120 Valka Nana 599 66.67% 1,003
121 Vamrapadar 83 43.48% 804
122 Vang 1,632 61.21% 973
123 Varamseda 569 58.85% 1,018
124 Vehar 945 67.02% 969
125 Versalpar 577 86.64% 997
126 Vibhapar 252 100% 1,016
127 Vigodi 1,288 71.57% 900
128 Vijpasar 725 79.34% 1,031
129 Virani Moti 4,506 81.38% 981
130 Virani Nani 508 66.59% 961
131 Virkhal - - -
132 Vithon 4,972 78.89% 1,015
Villages in Nakhatrana Population of Nakhatrana Sex Ratio of Nakhatrana Literacy Rate in Nakhatrana