Villages & Towns in Pachhad Tehsil Sirmaur, Himachal Pradesh - Census 2011

List of all villages and towns in Pachhad Tehsil of Sirmaur district, Himachal Pradesh. As per Census 2011, there are 0 towns and 263 villages within Pachhad Tehsil. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Pachhad Tehsil is 53,800 out of which urban population is 0 while rural is 53,800. As per Census 2011, total families in Pachhad were 0. Check out important data about Pachhad Tehsil as per Census 2011.

Pachhad Tehsil data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 53,800 53,800 -
Children (0-6 years) 5,972 5,972 -
Literacy 85.62% 85.62% -
Sex Ratio 927 927 -
Scheduled Caste 38.5% 38.5% -
Scheduled Tribe 0.2% 0.2% -

List of Municipal Towns in Pachhad Tehsil

Below is list of all towns in Pachhad Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio

List of Villages in Pachhad Tehsil

Below is list of all villages in Pachhad Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Achhla Chhandar 55 94.12% 774
2 Ajga 262 88.33% 1,079
3 Anji 43 82.05% 654
4 Anji 76 87.14% 854
5 Anji Bhaganji 304 84.91% 912
6 Anji Siwat 200 83.43% 887
7 Argu 94 83.13% 1,089
8 Arka Baryog 223 79.38% 1,027
9 Badiana 144 90.23% 946
10 Bag Pashog 315 85.96% 909
11 Bagar Dingri 186 71.52% 860
12 Baghar Sekra 111 90.82% 1,056
13 Bahanar 80 89.86% 1,000
14 Balmu Keri 78 73.53% 773
15 Bambyar Badiar 294 71.43% 922
16 Banaha Dhini 31 92.59% 1,583
17 Banahan Ki Ser 288 85.39% 735
18 Banar 167 83.01% 898
19 Banar Kalan 111 92.22% 982
20 Bandon Bharadon 158 93.06% 904
21 Bani Bakholi 95 87.06% 939
22 Banlog Chakli 290 83.85% 895
23 Banona 195 87.65% 1,031
24 Bara Chakli 193 68.55% 1,144
25 Bargyana 15 92.86% 875
26 Bari Bhun Padahan 262 84.32% 926
27 Bariuri 101 89.53% 1,196
28 Baru 210 65.41% 858
29 Baru Sarera 3,329 96.43% 1,025
30 Baryana Harech 40 80.56% 739
31 Basu 261 87.1% 933
32 Bathioli 437 85.17% 960
33 Batol 281 92.09% 925
34 Bayunhat 31 86.67% 938
35 Belu 117 59.22% 918
36 Benta 49 90% 885
37 Bhaghar Pawri 41 75.68% 864
38 Bhailan 514 85.1% 904
39 Bhajana Tutab 223 85.64% 1,104
40 Bhaji 128 90.76% 778
41 Bharmanu Ki Ser 59 90.91% 967
42 Bharut 458 67.88% 862
43 Bhat Ka Gaon 104 89.89% 926
44 Bhonri 925 76.96% 976
45 Bongli Bayalag 140 86.09% 944
46 Chabyoga Majher 180 84.21% 895
47 Chabyulta 18 93.75% 500
48 Chakali Chhabyon 83 80% 1,075
49 Chakali Mundar 352 77.63% 913
50 Chakrawn Baga 113 79.17% 948
51 Chalkana 161 78.68% 963
52 Chalog 115 84.21% 1,054
53 Chamora - - -
54 Chamrogi Ki Nahan 168 80.56% 867
55 Chanalag 186 98.19% 979
56 Chandog 522 87.16% 838
57 Chanyana Bakyori 286 80.86% 907
58 Charak 136 86.99% 971
59 Charani 27 88% 1,250
60 Chauki Charech 293 91.32% 953
61 Chayola Bakanag 168 71.05% 806
62 Cheula Bohal 179 76.07% 884
63 Chhakrawag 167 81.94% 1,037
64 Chhanduli 164 68.97% 1,877
65 Chhapang 27 90.91% 800
66 Chonpa Dharon 99 85.71% 941
67 Chukhar-Dhangiar 320 85.56% 1,000
68 Chunar 181 81.82% 828
69 Dabar 29 84.62% 706
70 Dabara Baranji 232 92.08% 1,000
71 Dabhur 50 85.37% 1,000
72 Dagrana 60 91.53% 1,069
73 Dalhan 222 87.23% 1,155
74 Darabli 155 87.97% 962
75 Daron Deoria 297 88.93% 880
76 Deoria Chataur 91 72% 978
77 Deothal 324 84.48% 976
78 Devaria Dasana 172 98.7% 933
79 Dhanwal 63 87.27% 909
80 Dhar Bharainji 149 84.21% 910
81 Dhar Chimlwa 266 83.62% 942
82 Dharon Kharar 163 83.92% 988
83 Dharoti Madhaura 156 83.89% 926
84 Dhelon-Barahan 377 81.38% 933
85 Did Ghalut 454 86.91% 838
86 Dilman 178 82.28% 935
87 Dingari Dhini 168 94.59% 806
88 Dingari Sarjet 144 94.62% 973
89 Dinger Kinner 477 87.91% 1,030
90 Dingri 279 82.79% 788
91 Dun 182 89.63% 978
92 Durang 170 81.17% 619
93 Gadaul Bhartiya 46 97.44% 840
94 Gaderan 230 96.39% 1,018
95 Gadhasar 414 83.84% 865
96 Gadshaya 282 74.18% 932
97 Gagal Sikor 136 83.06% 1,030
98 Gagyon Khadyog 161 93.2% 917
99 Galiana Belgi 86 83.75% 792
100 Gandal 103 93.55% 1,512
101 Ganiana Nali 155 85.5% 1,039
102 Ganyar 1,208 88.37% 551
103 Garghon Palashon 85 91.78% 700
104 Gehlo Sarsar 81 92.21% 1,077
105 Gethal Bajher 86 87.67% 955
106 Ghendo Batol 164 73.25% 378
107 Ghirad-Sandrhol 381 67.84% 934
108 Gundal Daghalga 221 81.28% 905
109 Gunja Rapoot 23 61.9% 1,091
110 Habbi 105 87.91% 667
111 Jaganji 81 90.77% 1,132
112 Jaganji Ki Ser 63 83.05% 969
113 Jahar 609 89.46% 1,057
114 Jakani Solari 97 84.34% 865
115 Jamlog 166 93.33% 1,000
116 Jarag Khareti 126 80.91% 1,032
117 Jharinwa Tikri 90 85% 1,045
118 Juhana 308 81.27% 925
119 Jurab Koti 38 81.25% 727
120 Kahan 388 79.01% 448
121 Kahli 110 89.25% 1,157
122 Kajar Sagalhan 132 76.92% 941
123 Kalaser Balog 293 82.69% 903
124 Kaludia 97 88.24% 865
125 Kamahan Banjan 109 91.18% 1,019
126 Kangar Dawanh 248 89.76% 908
127 Kangar Dharyar 346 80.89% 922
128 Kangar Khopar 100 78.16% 923
129 Kangu Nauhra 61 73.21% 968
130 Kanhut Jawana 96 91.86% 1,182
131 Kanrari 115 79.41% 1,212
132 Kanun Kurfar 167 83.33% 1,012
133 Kanyo Shirla 97 83.52% 1,109
134 Kathar 207 84.21% 1,179
135 Kathiar Jhadhola 169 94.74% 1,061
136 Katli 152 80% 1,027
137 Katyana Serta 117 92.38% 1,053
138 Kavkhi Khangog 157 96.32% 1,039
139 Kehnal Sadhana 95 86.05% 863
140 Khal 28 80.77% 867
141 Khalog 367 75.08% 963
142 Khanagan 78 97.1% 857
143 Khaska Dingar 352 80.54% 872
144 Kheri Shalyar 161 81.12% 872
145 Khojar Nadab 221 83.16% 991
146 Kila Kilanch 138 78.76% 1,123
147 Kilbe Sitwar 43 85.37% 1,048
148 Kochharwa Kadakan 45 70% 1,143
149 Kot Dadol 121 86.92% 984
150 Kot Dhabur 137 85.48% 851
151 Kothi Deb 168 89.87% 931
152 Koti Charawag 210 85.71% 875
153 Kotla Barog 351 85.4% 1,279
154 Kotla Panjola 528 94.85% 970
155 Kuftu Adgaliya 129 68.18% 897
156 Kuftu Thalere Ki Ber 502 84.72% 984
157 Kuhunt 141 86.99% 880
158 Kuina Katli 216 82.98% 878
159 Kujji 241 80.49% 854
160 Kundlu 58 79.55% 1,000
161 Kyar Dabhot 49 83.33% 1,227
162 Kyartu Bambnog 71 85.07% 868
163 Kyartu Kakrana 33 71.88% 833
164 Lachhaura 63 85.19% 969
165 Lafyog Tikri 132 81.58% 913
166 Lajhogri 70 90.48% 795
167 Lana Baka 294 98.92% 922
168 Lana Bhalta 141 81.1% 1,074
169 Lana Chabyul 233 81.69% 713
170 Lana Kasar 145 89.78% 859
171 Lana Machher 284 76.6% 786
172 Lana Marag 226 75.74% 1,018
173 Lana Rauna 126 78.18% 909
174 Lana Shalora 35 80% 1,188
175 Lanamiyu 305 82.47% 1,020
176 Leatar Chhawli 150 76.74% 786
177 Lohardi Pathroti 191 92.74% 1,011
178 Magroli Sakohal 128 98.25% 1,000
179 Mahlana 196 91.72% 832
180 Majhgaon Shamlati 391 84.42% 955
181 Majhotli 289 79.46% 953
182 Malanon-Ki-Ber 192 87.2% 1,000
183 Malhara Lakhot 79 81.16% 1,135
184 Malhog Lal Tikkar 353 94.43% 1,040
185 Malhoti 212 87.63% 1,208
186 Mandi Majhutli 240 87.21% 860
187 Mangarh 753 81.18% 966
188 Manghauri-Sohal 92 85.88% 917
189 Mariog 177 85.35% 624
190 Masria Pajopar 240 90.57% 967
191 Matahan 150 91.04% 948
192 Mathanan Charpari 38 100% 1,000
193 Mehal Prit-Nagar 247 75.34% 857
194 Mehandon Bag 200 80% 1,000
195 Mohan 39 85.29% 1,438
196 Mohana Suchali 95 75% 1,111
197 Mohar 347 87.1% 886
198 Nabgarh Kharana 222 58.57% 306
199 Nad Chayali 133 88.98% 1,015
200 Nahar Dhar 25 80% 923
201 Nai Lotan 71 95.31% 732
202 Naina Chhadyar 361 86.83% 861
203 Nali Gussan 261 87.55% 992
204 Narag 459 91.97% 912
205 Nauhra 313 86.59% 1,059
206 Naun Jagoti 57 77.08% 1,375
207 Nawal Lawahan 187 88.02% 870
208 Neri Nawan 121 71% 1,123
209 Nichla Panwa 90 90.12% 1,093
210 Nigali 75 71.43% 705
211 Nom Totu 89 81.18% 1,070
212 Odar Pudla 133 84.43% 1,145
213 Pab 157 93.38% 938
214 Pajerli Madhesh 106 89.77% 893
215 Pandanji 184 80.38% 937
216 Paprana 44 80.56% 1,316
217 Patanji-Mashobra 122 84.16% 1,103
218 Phagala 249 93.24% 945
219 Rajyon Malana 160 90.34% 1,000
220 Rewarla Chamrar 139 88.7% 1,172
221 Rishtar Panwa 251 82.4% 662
222 Riwari Majithi 112 65.66% 898
223 Runja Bharmur 234 97.69% 966
224 Sadna 146 82.71% 1,212
225 Salahat 77 85.07% 878
226 Salor Rangari 92 86.75% 840
227 Samoga 116 78.64% 966
228 Sanauli 41 63.16% 1,158
229 Sandral Talara 231 88.67% 909
230 Sanon 131 83.47% 1,047
231 Sarahan Kalan 608 92.5% 912
232 Sarahan Khurd 951 94.18% 876
233 Sarhoj 116 87.96% 966
234 Saro Manla 167 65.96% 796
235 Sarol Bashech 272 87.55% 957
236 Sarsu 187 86.83% 968
237 Ser Bharal 65 90.32% 1,031
238 Ser Sheog 123 70.75% 864
239 Shampur Chandog 179 88.41% 1,106
240 Sharia Bajog 576 88.78% 920
241 Shaya Malag 91 87.06% 542
242 Shina 281 82.94% 801
243 Shirat Siwli 196 81.29% 941
244 Shogi 72 73.33% 714
245 Singi 88 88.61% 1,047
246 Snog Majhlori 89 68.92% 780
247 Soda Dhayari 516 81.49% 1,081
248 Sohala 148 84.03% 947
249 Surla Janot 133 83.19% 847
250 Sutia Chakli 123 79.81% 1,016
251 Takahan 87 86.42% 891
252 Talhari-Madho Ka-Nal 138 85.71% 944
253 Thakar Dwara 239 77.51% 897
254 Thakuron 97 82.56% 1,310
255 Thana Kavadi 183 86.71% 1,056
256 Tikar 251 85.4% 859
257 Tikkar 249 92.42% 1,024
258 Tikri Kathar 596 95.8% 1,084
259 Tikri Pajerli 378 88.6% 989
260 Tipriya 179 86.83% 865
261 Unar Kanyana 139 97.64% 782
262 Uphar 253 90.38% 946
263 Wasni 278 90.4% 1,059
Villages in Pachhad Population of Pachhad Sex Ratio of Pachhad Literacy Rate in Pachhad