Villages & Towns in Padhar Tehsil Mandi, Himachal Pradesh - Census 2011

List of all villages and towns in Padhar Tehsil of Mandi district, Himachal Pradesh. As per Census 2011, there are 0 towns and 232 villages within Padhar Tehsil. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Padhar Tehsil is 49,357 out of which urban population is 0 while rural is 49,357. As per Census 2011, total families in Padhar were 0. Check out important data about Padhar Tehsil as per Census 2011.

Padhar Tehsil data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 49,357 49,357 -
Children (0-6 years) 5,927 5,927 -
Literacy 74.37% 74.37% -
Sex Ratio 977 977 -
Scheduled Caste 17.3% 17.3% -
Scheduled Tribe 5.8% 5.8% -

List of Municipal Towns in Padhar Tehsil

Below is list of all towns in Padhar Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio

List of Villages in Padhar Tehsil

Below is list of all villages in Padhar Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Ahlang 186 76.19% 979
2 Algan 220 65.97% 947
3 Babli 290 73.6% 1,086
4 Baddi Dhar 334 74.83% 931
5 Badi Bajgan 423 61.05% 823
6 Badwahan 795 76.79% 1,033
7 Bah 182 74.1% 916
8 Bahi 136 81.4% 1,305
9 Bajot 136 68.91% 971
10 Balh 254 72.57% 841
11 Balh Dhar 363 63.09% 984
12 Banogi 217 81.44% 1,028
13 Bara Gaon 277 81.61% 924
14 Bari 438 82.58% 947
15 Barohi 398 72.42% 1,020
16 Barot 659 72.85% 1,003
17 Barthwan 83 74.67% 886
18 Basehr 828 78.85% 967
19 Batheri 688 73.53% 880
20 Bebla 113 72.9% 852
21 Bhamchwan 219 63.21% 921
22 Bhardan 230 71.57% 1,091
23 Bharwahan 729 79.35% 997
24 Bhatehar 49 58.14% 885
25 Bhatwari 160 80.43% 882
26 Bochang 323 65.57% 1,019
27 Bulang 316 70.23% 1,210
28 Chaila 164 74.65% 1,025
29 Chehar 339 77.26% 1,291
30 Chelang 165 73.08% 964
31 Cheli 648 76.19% 929
32 Chhahri 195 78.03% 970
33 Chhuchhal 201 79.78% 1,116
34 Chukku 170 79.45% 1,073
35 D.P.F Deodhar - - -
36 D.P.F Kadund 87 82.28% 1,231
37 D.P.F. Badi Shingar - - -
38 D.P.F. Barot - - -
39 D.P.F. Batheri 9 71.43% 800
40 D.P.F. Bhamchwan - - -
41 D.P.F. Bhubu - - -
42 D.P.F. Bochang - - -
43 D.P.F. Chalaudhar 40 59.46% 1,105
44 D.P.F. Chhoti Shingar - - -
45 D.P.F. Deodhar - - -
46 D.P.F. Dhamchian - - -
47 D.P.F. Dibkan - - -
48 D.P.F. Garaman - - -
49 D.P.F. Himgarh 25 77.27% 786
50 D.P.F. Hurang - - -
51 D.P.F. Jamtehr - - -
52 D.P.F. Jharwar - - -
53 D.P.F. Jhukan - - -
54 D.P.F. Kapal Dhar - - -
55 D.P.F. Kasambal - - -
56 D.P.F. Lachkandi - - -
57 D.P.F. Lower Khajar - - -
58 D.P.F. Malwara 11 80% 1,750
59 D.P.F. Mandra - - -
60 D.P.F. Meyot - - -
61 D.P.F. Mulsu - - -
62 D.P.F. Nagan 27 76% 800
63 D.P.F. Pajaund - - -
64 D.P.F. Pali - - -
65 D.P.F. Putakhal - - -
66 D.P.F. Riyas - - -
67 D.P.F. Sachhan - - -
68 D.P.F. Saraun - - -
69 D.P.F. Sarda - - -
70 D.P.F. Sati Dhar - - -
71 D.P.F. Shamalang - - -
72 D.P.F. Shilag - - -
73 D.P.F. Silahswar - - -
74 D.P.F. Taranu 5 80% 1,500
75 D.P.F. Tikkar - - -
76 D.P.F. Upper Khajari 5 60% 0
77 D.P.F.Danta Nala - - -
78 D.P.F.Duman - - -
79 D.P.F.Kalhog - - -
80 Dagwan 171 66.2% 1,012
81 Dalah 815 81.68% 931
82 Dalosa 281 65.98% 965
83 Darug 253 72.09% 931
84 Dhamchian 379 66.97% 1,005
85 Dhamrehr 349 65.16% 907
86 Dhanahan 98 83.13% 1,000
87 Dhangyan 91 75.61% 978
88 Dhanwan 103 69.32% 1,395
89 Dhar 93 59.04% 898
90 Dhar Katyan - - -
91 Dharangan 245 64.32% 944
92 Dhundha 165 70.95% 919
93 Draggar 162 54.93% 906
94 Droon 301 68.42% 881
95 Duman 168 63.27% 976
96 Fagni 157 68.15% 1,039
97 Farairh 134 61.98% 861
98 Gahang 144 71.77% 846
99 Gajaun 274 80.17% 986
100 Galu 160 65.94% 951
101 Ganwag 231 74.52% 974
102 Garaman 297 58.75% 1,137
103 Garaman 114 72.82% 869
104 Garhgraon 166 68.53% 930
105 Garlog 41 63.89% 783
106 Gawahan 101 75.86% 1,196
107 Gawalan 218 82.39% 1,000
108 Ghagtian 166 74.31% 1,024
109 Ghagwan 127 80.67% 1,082
110 Ghamarda 274 78.93% 1,092
111 Ghogar Dhar 126 69.72% 726
112 Gwali 535 75.5% 960
113 Himgarh 84 57.35% 826
114 Hiyun 306 78.2% 1,054
115 Hiyun 80 80.88% 1,051
116 Hiyund 184 88.62% 957
117 Hullu 344 78.84% 1,036
118 Hurang 171 60.53% 988
119 Jamtehr 209 62.9% 866
120 Janahan 207 86.01% 769
121 Jhand 276 83.74% 816
122 Jharwar 326 69.05% 940
123 Jhukan 142 59.17% 893
124 Jilhan 331 74.07% 924
125 Jorla 250 87.61% 812
126 Kadhiyan 169 63.19% 798
127 Kajoit Dhar 237 79.61% 927
128 Kalangehr 175 68.03% 902
129 Kalera 36 81.82% 1,000
130 Kalhog 203 62.78% 1,071
131 Kalon 91 84.21% 936
132 Kamharra 274 80.82% 943
133 Kampan 57 75.51% 1,478
134 Kao 236 69.95% 1,291
135 Kasambal 93 60% 860
136 Kashahra 99 65.43% 941
137 Kashala 225 68.28% 891
138 Kasher 38 77.78% 810
139 Kathyaru 20 76.47% 1,222
140 Katipri 976 91.38% 929
141 Khaban 140 63.25% 1,258
142 Khajari 94 80% 1,186
143 Khal Boot 256 70.05% 1,016
144 Khalail 306 64.09% 937
145 Kharian 417 67.33% 931
146 Khil 173 82.53% 860
147 Kortang 115 70.19% 949
148 Kot 36 88.24% 1,400
149 Kufri 408 78.16% 943
150 Kuljhan 188 63.31% 979
151 Kungri 179 75.8% 884
152 Kunnu 584 79.31% 908
153 Kuthog 310 67.32% 1,067
154 Lach Kandi 250 65.04% 1,000
155 Lachhyan 212 64.43% 927
156 Lagdhar 129 76.79% 985
157 Lakhwan 258 67.67% 743
158 Lapas 494 58.62% 976
159 Latran 266 66.81% 970
160 Lohra 458 76.87% 966
161 Madhurwan 216 57.22% 1,038
162 Maglana 285 78.66% 1,021
163 Malog 373 87.94% 1,049
164 Mandra 161 64.71% 851
165 Markhan 183 67.53% 1,232
166 Maseran 430 87.79% 1,000
167 Maswahan 336 81.76% 942
168 Mathi Bajgan 263 56.89% 852
169 Meyot 276 61.09% 944
170 Mulsu 549 77.73% 1,056
171 Nagan Buhli 301 73.16% 955
172 Nagan Uperli 85 63.16% 809
173 Nagrota 505 79.37% 942
174 Narla 712 84.98% 930
175 Nashdarah 298 85.19% 1,129
176 Nihon 300 80.62% 911
177 Nog 192 78.74% 920
178 Nosa 285 78.75% 1,007
179 Padhar 275 67.35% 858
180 Padwahan 148 73.68% 873
181 Pajaund 233 67.62% 958
182 Pali 561 84.39% 1,078
183 Panchayatan 159 83.21% 939
184 Paplahan 338 74.74% 1,112
185 Pekhra 252 75% 1,118
186 Pipali 590 82.26% 1,100
187 Pundal 583 76.32% 918
188 Putakhal 415 66.67% 976
189 Radahan 296 71.15% 1,014
190 Rolang 410 55.83% 1,216
191 Ropa 165 76.55% 875
192 Ropa -I 197 76.33% 990
193 Ropa-II 165 75.33% 988
194 Ropru 132 75.68% 1,000
195 Sachhan 168 65.56% 1,000
196 Sadhyani Dhar 119 77.78% 1,125
197 Sahal 527 87.88% 1,011
198 Salhana 147 67.97% 1,227
199 Saned 604 80.34% 993
200 Sanwar 194 63.03% 865
201 Sarahan 413 75.87% 957
202 Saraun 83 73.42% 729
203 Sari 118 74% 1,034
204 Sarwala 181 73.12% 1,080
205 Satnog 169 64.43% 1,086
206 Seri 314 66.67% 836
207 Shagnal 114 63% 1,000
208 Shakrog 173 83.23% 1,084
209 Shamalang 168 60.67% 1,000
210 Shangal Waha 366 67.8% 947
211 She 398 80.51% 990
212 Shihli Khad 376 76.12% 928
213 Shilag 376 83.78% 1,101
214 Shilh - - -
215 Shilh Bahawani 185 73.81% 1,102
216 Shingar 431 77.72% 924
217 Singdhar 93 60.49% 824
218 Siun 279 81.97% 993
219 Sudhar 117 78.79% 1,017
220 Swar 162 84.78% 862
221 Taranu 453 67.37% 1,031
222 Tarswan 120 55.66% 1,222
223 Tarwan 127 65.49% 1,117
224 Tehri 105 69.32% 1,283
225 Terang 96 64.71% 811
226 Thah 246 63.21% 1,050
227 Tharki 300 75.81% 948
228 Thuji 478 75.47% 975
229 Tikkar 151 69.7% 1,041
230 Tikkar 611 80.22% 927
231 Traila 241 81.25% 1,060
232 Urla 297 82.51% 1,062
Villages in Padhar Population of Padhar Sex Ratio of Padhar Literacy Rate in Padhar