Villages & Towns in Palasbari Circle Kamrup, Assam - Census 2011

List of all villages and towns in Palasbari Circle of Kamrup district, Assam. As per Census 2011, there are 8 towns and 194 villages within Palasbari Circle. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Palasbari Circle is 239,026 out of which urban population is 56,598 while rural is 182,428. As per Census 2011, total families in Palasbari were 12,035. Check out important data about Palasbari Circle as per Census 2011.

Palasbari Circle data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 239,026 182,428 56,598
Children (0-6 years) 26,195 20,936 5,259
Literacy 79.95% 77.8% 86.71%
Sex Ratio 960 959 964
Scheduled Caste 7.4% 7.2% 8.1%
Scheduled Tribe 16.5% 21.4% 0.4%

List of Municipal Towns in Palasbari Circle

Below is list of all towns in Palasbari Circle with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Dahali (Census Town) 8,397 84.9% 968
2 Kochpara (Census Town) 7,540 92.22% 964
3 Nahira (Census Town) 11,790 82.05% 938
4 Palasbari (Municipal Board) 4,925 91.96% 995
5 Parlli Part (Census Town) 5,788 87.89% 1,049
6 Sanpara (Census Town) 4,534 86.39% 939
7 Sarpara (Census Town) 6,529 85.19% 967
8 Upar Hali (Census Town) 7,095 87.39% 927

List of Villages in Palasbari Circle

Below is list of all villages in Palasbari Circle with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Abhipara - - -
2 Amranga 3,977 88.38% 962
3 Amring 168 29.61% 953
4 Amtola 7,084 79.05% 979
5 Andherijuli 1,270 80.1% 972
6 Bagapani F.V. 277 76.74% 965
7 Baghardia - - -
8 Baghardia Pathar - - -
9 Bahu Para 1,695 84.22% 926
10 Bahuwa 1,556 63.19% 909
11 Balahpur 150 80.88% 1,113
12 Bamuni Jhar - - -
13 Bangeli Bila N.C. 177 71.61% 1,082
14 Bangshor 302 65.06% 888
15 Baniapara 18 50% 125
16 Baranti Maniari 2,587 86.86% 932
17 Barbhui 79 1.27% 795
18 Bardia Gaon 706 8.9% 868
19 Bardia N.C. 4,166 16.64% 926
20 Barduar Tea Garden No.1 3,258 66.7% 943
21 Barduar Tea Garden No.2 4,794 70.43% 958
22 Barduar Tea Garden No.3 2,796 63.53% 955
23 Baregaon No.1 613 88.16% 1,023
24 Baregaon No.2 323 95.07% 846
25 Barhanti Rangamati 3,598 87.77% 1,002
26 Barkukuria 1,309 89.69% 911
27 Barpatima 1,092 85.03% 1,076
28 Bartari 322 42.07% 1,190
29 Bashimari F.V. 151 59.69% 911
30 Batabari 438 85.79% 1,037
31 Batabari Gaon 316 72.86% 1,039
32 Batabari N.C. 354 79.62% 978
33 Batabari Pathar 80 71.05% 860
34 Batabari Pathar N.C. 83 77.78% 844
35 Batakuchi 7 40% 1,333
36 Bejartari 2,385 73.51% 957
37 Beri Gaon 357 85.58% 962
38 Betlanchi 251 70.56% 1,057
39 Betlanchi N.C. 141 68% 1,169
40 Bhalakhowa 136 85.95% 838
41 Bhalakhowa N.C. 191 69.1% 819
42 Bhalla 1,281 88.08% 1,017
43 Bhaluk F.V. 21 25% 750
44 Bhaluk Khawa N.C. 33 4.55% 1,062
45 Bhatkhowadia N.C. 2,975 38.89% 975
46 Bherbheri 31 36.67% 409
47 Bholapara 702 77.18% 1,000
48 Bhurakata Pam - - -
49 Biro Gaon 944 82.67% 967
50 Biturtari 88 45.12% 492
51 Bongara 3,273 88.84% 979
52 Challi 343 80.98% 1,042
53 Charaimari 342 23.51% 890
54 Chayani Moniari 2,654 87.51% 970
55 Chayani Rangamati 1,960 89.46% 886
56 Choutala 656 68.87% 1,006
57 Dahajatia 1,612 84.88% 968
58 Dakhala 4,049 87.49% 932
59 Dale Paham N.C. - - -
60 Dalong Molong F.V. 649 66.9% 1,067
61 Darchala 505 60.67% 1,078
62 Dariartari 84 0% 1,333
63 Dewanbil F.V. 88 74.63% 1,095
64 Dhalipar 3,159 70.76% 890
65 Dhani Para 553 74.58% 947
66 Dhantula Rangamati 1,245 90.17% 942
67 Dhengargaon 530 77.78% 1,000
68 Dighalkuchi 259 95.05% 947
69 Dimali F.V. 192 70.93% 920
70 Dole Gaon 99 79.57% 941
71 Dumopaham N.C 200 19.08% 961
72 Futuri No.1 72 2.08% 846
73 Futuri No.2 7 0% 400
74 Futuri No.3 406 61.76% 1,020
75 Galiya F.V. 170 79.19% 1,024
76 Garbhanga F.V. 131 24.51% 899
77 Garo Para 380 76.2% 959
78 Garubanda F.V. 120 80.56% 905
79 Gatuwa 236 93.95% 1,034
80 Ghoramara 777 80.14% 933
81 Gobardia - - -
82 Guimara 826 81.58% 953
83 Haropara 2,426 89.36% 927
84 Hatimura 31 52% 1,214
85 Hudumpur 1,510 91.56% 976
86 Jaji Gaon 2,933 85.51% 980
87 Jalnamdani 207 65.34% 917
88 Jaluk Paham N.C. 105 32.47% 909
89 Japangbari 469 66.45% 869
90 Jara Sal F.V. 161 91.43% 1,012
91 Jarabari Gaon 402 81.18% 896
92 Jarabari Pathar - - -
93 Jiakur No.1 1,287 83.96% 1,002
94 Jiakur No.2 3,680 84.33% 920
95 Jimirigaon 249 79.09% 1,008
96 Jimirigaon N.C. 123 70.71% 1,050
97 Joypur 35 22.86% 944
98 Joypur F.V. 414 79.89% 1,060
99 Kachari Allibari 648 92.8% 934
100 Kaita Sidhi 2,363 84.25% 968
101 Kajalartari 227 20.11% 846
102 Kalapani No.1 941 33.24% 944
103 Kalapani No.2 144 50.79% 870
104 Kalardia 43 40.74% 792
105 Kallapara 1,554 68.88% 923
106 Kallapara N.C. 209 69.44% 935
107 Kamargaon 435 79.69% 916
108 Kandalpara - - -
109 Kandulimari 561 58.35% 908
110 Kanthang Paham N.C. 129 46% 792
111 Karipara 706 74.43% 929
112 Katal Para 209 72.02% 1,049
113 Katal Para N.C. 219 75% 973
114 Kawasing F.V. 84 70.27% 909
115 Kenduri Gaon 873 84.2% 1,150
116 Keotpara 5 40% 0
117 Khena Alli Bari 1,260 83.74% 1,039
118 Khonapara 538 78.86% 1,061
119 Khope Gaon 502 86.04% 938
120 Kokjar 3,560 86.63% 933
121 Kumar Bori 707 70.78% 1,061
122 Kuruwa 778 86.88% 1,016
123 Losana 775 87.63% 977
124 Madanpur 482 82.5% 1,025
125 Magur Para 1,161 91.9% 948
126 Mahmarang 551 80.2% 933
127 Mairapur 1,781 80.39% 975
128 Mairapur Grant 1,860 79.52% 883
129 Majkuchi 1,542 89.21% 945
130 Majpara 111 90.22% 881
131 Maliata 4,534 82.86% 960
132 Mallartari 138 56.36% 971
133 Manik Pur F.V. 1,282 75.93% 985
134 Marabhitha 430 88.69% 878
135 Mohamaridia Reserve - - -
136 Muhudi 406 67.42% 812
137 Murphuli - - -
138 Nagaon 293 74.13% 1,108
139 Nagaon F.V. 625 74.73% 935
140 Nalbari F.V. 1,090 77.01% 886
141 Nalgaon 179 88.96% 989
142 Nargaon 1,037 72.85% 938
143 Nongtaria Paham N.C. 78 40% 950
144 Pagladia N.C. 1,291 41.84% 959
145 Panikhaiti 1,764 77.28% 901
146 Parakuchi 1,278 92.28% 1,045
147 Pat Gaon Bandha Para 355 78.78% 1,139
148 Pat Gaon Bandha Para N.C. 500 51.77% 946
149 Pat Haledhiya 62 83.02% 824
150 Patgaon 664 80.1% 1,037
151 Patgaon Barmokam 659 71.91% 1,003
152 Pathelipara 386 76.74% 1,144
153 Pazi Bindha 324 50% 917
154 Puijala 715 59.71% 877
155 Raja Para 1,547 72.05% 976
156 Rajapanichanda 555 76.79% 1,143
157 Rajapukhuri 2,165 87.68% 1,014
158 Rampur No.1 402 70.6% 861
159 Rampur No.2 7,554 84.87% 1,006
160 Rampur No.3 3,327 89.06% 954
161 Rangaduar - - -
162 Rangapara 498 88.14% 844
163 Rani Khamar 348 70.53% 1,096
164 Roumari 588 78.45% 941
165 Sadilapur 791 81.86% 939
166 Sajan Para 452 83.17% 1,009
167 Salbari F.V. 429 78.02% 959
168 Salesala 536 88.26% 914
169 Salmer 253 73.97% 917
170 Salmer N.C. 77 82.35% 878
171 Santola 2,423 88.49% 972
172 Sapartari 902 85.85% 830
173 Sapathuri 394 74.85% 807
174 Sarania 107 76.09% 845
175 Sasal Para No.2 501 62.44% 1,037
176 Sasalpara No.1 604 74.86% 1,061
177 Sathikarpa 312 80.85% 975
178 Satpakhali 4,597 81.16% 968
179 Satpur 940 77.03% 1,022
180 Sengaratari 23 28.57% 917
181 Sikarhati 2,892 88.13% 977
182 Simina No.1 40 22.5% 53
183 Simina No.2 390 63.27% 831
184 Singimari 63 9.52% 465
185 Siyalmara N.C. 69 14.55% 971
186 Sulikata 3,171 67.11% 942
187 Tangan Para 176 75.5% 1,023
188 Tatibama 902 87.32% 936
189 Tezpur 3,910 82.54% 1,022
190 Thengapara 85 80.52% 848
191 Titua Gaon 843 80.7% 947
192 Umchur 710 57.35% 914
193 Umchur N.C. 571 68.81% 848
194 Urput 2,342 89.94% 939
Villages in Palasbari Population of Palasbari Sex Ratio of Palasbari Literacy Rate in Palasbari