Villages & Towns in Parola Taluka Jalgaon, Maharashtra - Census 2011

List of all villages and towns in Parola Taluka of Jalgaon district, Maharashtra. As per Census 2011, there are 1 towns and 116 villages within Parola Taluka. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Parola Taluka is 196,863 out of which urban population is 37,666 while rural is 159,197. As per Census 2011, total families in Parola were 7,325. Check out important data about Parola Taluka as per Census 2011.

Parola Taluka data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 196,863 159,197 37,666
Children (0-6 years) 25,053 20,634 4,419
Literacy 75.16% 72.86% 84.74%
Sex Ratio 913 910 926
Scheduled Caste 6.7% 6.9% 5.8%
Scheduled Tribe 13.8% 16.5% 2.2%

List of Municipal Towns in Parola Taluka

Below is list of all towns in Parola Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Parola (Municipal Council) 37,666 84.74% 926

List of Villages in Parola Taluka

Below is list of all villages in Parola Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Adgaon 1,166 72.63% 860
2 Ambapimpri 1,892 76.56% 898
3 Babhale Nag 1,159 73.86% 935
4 Bahadarpur 2,788 83.8% 937
5 Bahute 1,164 71.83% 986
6 Bhatpuri - - -
7 Bhilali 2,462 80.8% 919
8 Bhokarbari 1,448 76.84% 878
9 Bholane 1,148 60.62% 1,057
10 Bhondandigar 1,676 67.51% 920
11 Bodarde 687 72.29% 974
12 Bole 2,428 71.03% 929
13 Chahutre 964 66.71% 947
14 Chikhalod Bk. 400 61.54% 914
15 Chikhalod Kh. 673 75.93% 962
16 Chorwad 2,108 68.55% 903
17 Dabapimpri 1,517 69.38% 913
18 Dagadi Pr. Amalner 493 38.35% 933
19 Dahigaon 140 62.9% 918
20 Dalwel 2,623 70.3% 927
21 Deogaon 3,544 77.31% 927
22 Dhabe 439 64.71% 1,014
23 Dholi 1,386 73.36% 893
24 Dhulpimpri 1,689 71.39% 896
25 Gadgaon 1,042 50.68% 898
26 Hanmant Khede 1,017 74.94% 869
27 Hirapur 1,243 83.23% 933
28 Hiwarkhede Bk. 145 54.87% 593
29 Hiwarkhede Kh. 559 63.03% 1,004
30 Hiwarkhede Seem 1,144 59.02% 857
31 Holpimpri 586 77.74% 1,014
32 Indhave 1,134 64.2% 1,018
33 Itave 781 73.22% 821
34 Itner 1,071 78.44% 909
35 Jamde 169 80.28% 943
36 Jirali 1,296 68.45% 937
37 Jogal Khede 1,049 79.72% 883
38 Kamatwadi 321 69.05% 1,071
39 Kanhere 1,929 72.71% 972
40 Kankraj 1,306 77.24% 879
41 Karadi 1,033 73.93% 964
42 Karanji Bk 1,125 70.96% 950
43 Karmad Bk. 1,024 70% 1,020
44 Karmad Kh. 3,093 72.45% 914
45 Khedi Dhok 1,363 79.08% 933
46 Kholsar 647 63.11% 926
47 Kolpimpri 2,191 82.26% 917
48 Loni Bk 1,206 70.64% 987
49 Loni Kh 941 82.89% 994
50 Loni Seem 1,044 68.52% 909
51 Mahalpur 1,797 77.16% 973
52 Mangrul 3,669 69.5% 893
53 Mehu 1,067 79.32% 961
54 Mhasve 3,763 84.28% 896
55 Mohadi 659 64.29% 997
56 Mondhale Pr. Amalner 1,934 72.74% 911
57 Mondhale Pr. Utran 1,107 83.23% 892
58 Morfal 1,316 74.87% 950
59 Morfali 205 82.49% 898
60 Mundane Pr.amalner 1,403 81.81% 888
61 Mundane Pr.utran 1,634 72.42% 904
62 Nagaon 1,285 63.49% 909
63 Nerpat 193 73.84% 787
64 Palaskhede Bk. 1,421 65.75% 895
65 Palaskhede Kh. 533 75.73% 838
66 Palaskhede Seem 1,376 77% 933
67 Parola 704 76.4% 887
68 Patar Khede - - -
69 Pimpal Bhairao 123 75.53% 1,085
70 Pimpalkotha 1,317 67.37% 895
71 Pimpri Pr.utran 1,558 69.32% 931
72 Popatnagar 997 68.29% 819
73 Pungaon 145 86.73% 1,132
74 Rajawad 1,880 70.77% 973
75 Ramnagar 771 63.64% 880
76 Ratale 1,102 77.94% 868
77 Ratnapimpri 1,758 79.1% 964
78 Sab Gavhan Pr. Amalner 1,103 80% 895
79 Sangvi 1,485 68.84% 901
80 Sarve Bk 950 75.61% 943
81 Savakhede Turk 556 78.62% 972
82 Saval Khede 925 73.37% 899
83 Savkhede Hol 1,064 73.28% 910
84 Savkhede Marath 873 75.81% 877
85 Shelave Bk. 2,972 76.11% 900
86 Shelave Kh. 1,700 58.6% 956
87 Shevage Bk. 2,249 81.4% 919
88 Shevage Pr.bahal 1,576 65.38% 975
89 Shirasmani 4,155 70.23% 921
90 Shirsode 4,203 76.65% 920
91 Shivare Digar 2,474 68.31% 918
92 Soke 435 80.84% 959
93 Sub Gavhan Kh 607 67.99% 856
94 Sudhakarnagar 955 57.25% 945
95 Sumthane 789 68.05% 897
96 Tamaswadi 6,490 80.33% 917
97 Tambole 269 41.5% 1,169
98 Tardi 1,410 72.95% 774
99 Tarwade Kh. 1,158 71.18% 966
100 Tehu 880 62.48% 1,037
101 Titavi 3,155 64.61% 867
102 Titavi Seem 1,720 57.57% 771
103 Toli 2,040 80.4% 899
104 Undanidigar 219 78.28% 973
105 Undanikhalsa 231 71.71% 777
106 Undirkhede 3,347 78.12% 952
107 Utrad 141 59.69% 855
108 Vadgaon Pr. Amalner 232 48.53% 1,468
109 Vadgaon Pr.erandol 573 62.75% 831
110 Vanjari Kh. 489 64.22% 818
111 Vasant Nagar 4,056 68.33% 679
112 Vasant Wadi 1,793 72.55% 760
113 Velhane Kh. 2,207 84.58% 962
114 Vichkhede 1,642 70.13% 948
115 Waghare 1,538 52.7% 894
116 Waghari 366 83.86% 937
Villages in Parola Population of Parola Sex Ratio of Parola Literacy Rate in Parola