Villages & Towns in Rajgarh Tehsil Sirmaur, Himachal Pradesh - Census 2011

List of all villages and towns in Rajgarh Tehsil of Sirmaur district, Himachal Pradesh. As per Census 2011, there are 1 towns and 140 villages within Rajgarh Tehsil. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Rajgarh Tehsil is 48,999 out of which urban population is 3,083 while rural is 45,916. As per Census 2011, total families in Rajgarh were 729. Check out important data about Rajgarh Tehsil as per Census 2011.

Rajgarh Tehsil data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 48,999 45,916 3,083
Children (0-6 years) 5,914 5,554 360
Literacy 86.39% 86.09% 90.78%
Sex Ratio 943 946 898
Scheduled Caste 44.1% 44.8% 32.7%
Scheduled Tribe 0.3% 0.3% 0.3%

List of Municipal Towns in Rajgarh Tehsil

Below is list of all towns in Rajgarh Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Rajgarh (Nagar Panchayat) 3,083 90.78% 898

List of Villages in Rajgarh Tehsil

Below is list of all villages in Rajgarh Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Arwan Sangrah 454 84.24% 983
2 Badgala 322 94.1% 1,012
3 Bagar Panoti 266 87.5% 914
4 Balara Tikri 151 87.59% 911
5 Baraila 385 91.93% 897
6 Batol 147 88.37% 815
7 Ber Jamoli 142 80.33% 821
8 Bhalag 331 87.36% 1,031
9 Bhanat 258 88.56% 830
10 Bharoli 119 80.56% 983
11 Bhat-Ka-Saina 279 87.98% 951
12 Bhuira 620 83.03% 925
13 Bohl Tallia 301 87.78% 905
14 Chabiul Kharmanji 372 83.13% 851
15 Chakhal Dungi Ser 289 90.77% 521
16 Chaloga Byas 151 77.86% 864
17 Chandol 248 88.07% 1,000
18 Chhog Tali 770 84.67% 964
19 Dahan 391 78.2% 1,026
20 Darena 172 97.84% 955
21 Deothi Majhgaon 1,076 84.06% 942
22 Deothi Panchar 218 94.21% 1,076
23 Dhaila Deothi 191 82.18% 1,054
24 Dhamandar 394 89.18% 1,021
25 Dhamla 349 82.37% 847
26 Dhanach Chukhriya 342 88.64% 1,060
27 Dhanach Shayaghat 180 89.94% 978
28 Dhaniya Ser 44 95% 833
29 Dhar Baghera 354 81.85% 893
30 Dhar Pabhech 337 83.39% 872
31 Dhar Pajera 260 83.91% 970
32 Dharoli 201 78.07% 811
33 Dharoti 807 85.14% 1,018
34 Dhaya Pitli 180 82.17% 875
35 Dibbar 832 74.05% 948
36 Didag Khanotao 804 86.36% 961
37 Dimbar 743 84.17% 976
38 Dol Ruhata 131 93.5% 926
39 Donga Phag 148 83.97% 973
40 Dudham 102 96.74% 1,170
41 Dudhria Harech 273 82.77% 1,053
42 Fatehpur Sadhori 518 80.05% 863
43 Gadol 371 90% 855
44 Galog Shakain 153 84.33% 962
45 Ghil Pabiyana 351 84.11% 950
46 Ghotari 381 76.05% 877
47 Haban Marhechi 314 89.49% 1,026
48 Hion Jajah 139 78.57% 931
49 Jadol Taproli 434 86.24% 1,019
50 Jalag Jagher 311 94.57% 873
51 Jhangan 258 87.39% 911
52 Jol 56 88.37% 1,074
53 Jola 266 85.09% 1,015
54 Jubal Chandesh 318 89.38% 1,025
55 Juniyo Kanogta 342 77.52% 890
56 Kaleyon Pab 435 76.47% 783
57 Kaloha Saken 156 80.99% 926
58 Kanhech 300 90.04% 840
59 Kanog Dhandhdel 408 85.01% 952
60 Karang 389 88.05% 985
61 Karganun 343 92.46% 916
62 Karoli 206 85.33% 746
63 Kashmali Salogni 271 79.67% 1,085
64 Kathli Bharan 272 88.74% 929
65 Katogra Chamehechi 284 81.71% 906
66 Khaniur Narmela 274 84.21% 803
67 Korab Bagna 176 85.44% 978
68 Kothia Jajar 610 89.04% 961
69 Koti Mawga 324 90.91% 851
70 Koti Padhog 316 87.96% 975
71 Kotla Bangi 248 91.28% 953
72 Kotla Mangan 491 90.97% 911
73 Kufar Matlori 304 77.2% 987
74 Kufar Mond 404 87.09% 980
75 Kulath 430 92.27% 1,048
76 Kunthal Pishog 341 81.27% 1,030
77 Kuru Lawana 563 93.43% 889
78 Laharab 285 86.4% 1,143
79 Lanaru 140 85.48% 818
80 Leo Nana 338 87.67% 931
81 Madhera Kawaga 262 91.6% 941
82 Maloh Mashog 138 95.31% 865
83 Manwan 368 86.25% 859
84 Matal Bakhog 763 77.43% 879
85 Matiana 344 96.04% 955
86 Mewag Jon 250 90.05% 969
87 Nalsar Anoti 51 77.5% 759
88 Nehar Pab 383 88.59% 1,037
89 Nei Neti 623 90.54% 1,091
90 Neri Jagela 435 94.67% 1,033
91 Neri Kotli 395 89.43% 1,036
92 Neri Ratoli 408 93.35% 943
93 Nerti Bhagot 399 86.82% 900
94 Pain Kufar 509 86.46% 935
95 Palashala 224 70.68% 898
96 Palu 225 92.23% 1,228
97 Parya Hechar 340 92.16% 868
98 Phagu 194 85.47% 980
99 Pirag 287 89.54% 1,110
100 Rajgarh 419 85.33% 976
101 Rana Ghat 424 88.45% 1,009
102 Reri Gusan 589 81.08% 957
103 Rihana 94 89.87% 918
104 Ritab Pal 279 87.8% 1,067
105 Rohru Bhuil 223 84.02% 939
106 Rori 141 89.47% 1,136
107 Rug Bakhota 555 86.23% 1,004
108 Sainai Kuni Ser 165 98.61% 1,062
109 Salana 524 86.97% 905
110 Salech Darabla 357 91% 951
111 Sang Thara 28 96.15% 867
112 Saniyo 453 91.4% 895
113 Sanohat 216 96.98% 1,139
114 Sanora 296 90.66% 1,056
115 Sargaon 395 90.2% 995
116 Sathah 277 90% 910
117 Sawana 244 84.43% 937
118 Ser Jagas 512 68.88% 947
119 Ser Manon 512 88.86% 925
120 Shalaji Dangra 337 86.96% 1,018
121 Shalamun 185 69.23% 1,056
122 Shalanji Banjan 161 76.67% 789
123 Shamloh 194 86.74% 796
124 Shamoga 452 86.35% 1,000
125 Sharh Pajoga 152 79.69% 854
126 Shathar 224 97.95% 851
127 Shaya 199 88.76% 1,073
128 Shaya Chhabron 492 91.51% 960
129 Shimalya 140 82.81% 944
130 Tali Bhujal 716 80.81% 983
131 Thana Dhar 370 87.93% 1,067
132 Thandi Dhar 223 79.51% 756
133 Thanoga 228 87.32% 795
134 Thara 301 86.14% 917
135 Tharu 429 95.13% 915
136 Thor Kolan 438 77.38% 840
137 Tikar 209 85.47% 1,010
138 Tikri Jajah 132 83.18% 1,031
139 Tir Ganoh 134 86.89% 887
140 Ulakh Katoga 245 85% 992
Villages in Rajgarh Population of Rajgarh Sex Ratio of Rajgarh Literacy Rate in Rajgarh