Villages & Towns in Sayla Taluka Surendranagar, Gujarat - Census 2011

List of all villages and towns in Sayla Taluka of Surendranagar district, Gujarat. As per Census 2011, there are 0 towns and 75 villages within Sayla Taluka. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Sayla Taluka is 138,643 out of which urban population is 0 while rural is 138,643. As per Census 2011, total families in Sayla were 0. Check out important data about Sayla Taluka as per Census 2011.

Sayla Taluka data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 138,643 138,643 -
Children (0-6 years) 23,587 23,587 -
Literacy 60.16% 60.16% -
Sex Ratio 944 944 -
Scheduled Caste 6.6% 6.6% -
Scheduled Tribe 0.1% 0.1% -

List of Municipal Towns in Sayla Taluka

Below is list of all towns in Sayla Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio

List of Villages in Sayla Taluka

Below is list of all villages in Sayla Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Adala 837 55.39% 1,041
2 Aya 490 73.71% 885
3 Bhaduka 1,782 61.14% 998
4 Brahmapuri 390 69.21% 940
5 Chitralank 632 56.74% 987
6 Chorvira 2,990 65.71% 965
7 Chorvira 1,527 52.22% 968
8 Dhajala 2,288 65.33% 934
9 Dhamrasala 1,733 58.19% 981
10 Dhandhalpur 3,387 58.73% 895
11 Dhankaniya 382 70.82% 959
12 Dharadungri 1,591 42.51% 950
13 Dhedhuki 1,036 60.4% 911
14 Dhinkwali 1,318 60.4% 958
15 Doliya 3,106 66.42% 955
16 Gadhshirvaniya 1,276 40.29% 879
17 Gangajal 288 63.76% 1,043
18 Garambhadi 1,574 56.21% 963
19 Goraiya 2,796 59.97% 942
20 Gosal 1,517 57.83% 965
21 Gundiyavada 1,426 52.78% 922
22 Hadala 1,165 58.11% 913
23 Ishvariya 1,403 50.5% 993
24 Juna Jashapar 2,662 58.79% 1,014
25 Kanpur 586 54.47% 966
26 Kansala 863 53.44% 952
27 Karadi 855 52.73% 948
28 Kashipara 830 71.9% 1,024
29 Kaswali 1,555 59.4% 925
30 Kesarpar 885 58.07% 958
31 Khintla 2,964 54.46% 913
32 Kotda 1,299 80.64% 945
33 Lakhavad 794 50.23% 913
34 Limbala 1,974 58.44% 836
35 Loya 1,386 55.35% 983
36 Madargadh 941 66.45% 944
37 Mangalkui 660 55.04% 897
38 Morsal 1,226 52.22% 990
39 Mota Bhadla 2,661 52.07% 949
40 Mota Kerala 1,477 51.03% 884
41 Mota Sakhpar 1,646 60.18% 896
42 Nadala 3,870 61.23% 932
43 Nagadka 4,782 50.47% 920
44 Nana Haraniya 1,199 46.09% 946
45 Nana Matra 2,348 64.06% 942
46 Nathupara 134 57.94% 971
47 Nava Jashapar 555 59.33% 814
48 Nava Sudamda 737 70.52% 960
49 Navagam 1,361 56.03% 928
50 Ninama 2,474 47.16% 1,030
51 Noli 4,154 60.15% 957
52 Ori 3,537 63.53% 956
53 Ovangadh 1,383 66.29% 937
54 Pipaliya 107 62.22% 814
55 Ratadki 1,262 56.41% 997
56 Ratanpar 624 56.82% 950
57 Samadhiyala 2,013 59.16% 964
58 Samatpar 1,309 56.04% 971
59 Sangoi 1,316 48.72% 910
60 Sayla 16,169 73.12% 932
61 Sejakpar 2,948 51.9% 924
62 Shapar 1,197 67.47% 879
63 Shekhdod 416 58.91% 1,090
64 Shirvaniya 2,064 57.07% 975
65 Sitagadh 918 50.14% 945
66 Sokhada 1,815 46.62% 939
67 Sonpari 400 53.15% 896
68 Sorimbhda 612 55.26% 872
69 Sudamda 8,286 59.19% 941
70 Thoriyali 2,229 68.62% 948
71 Titoda 997 50.58% 853
72 Vadiya 1,928 60.9% 959
73 Vakhatpar 1,795 71.44% 981
74 Vanta Vachh 2,510 59% 995
75 chhadiyali 996 73.41% 984
Villages in Sayla Population of Sayla Sex Ratio of Sayla Literacy Rate in Sayla