Villages & Towns in Sayla Taluka Surendranagar, Gujarat - Census 2011

List of all villages and towns in Sayla Taluka of Surendranagar district, Gujarat. As per Census 2011, there are 0 towns and 75 villages within Sayla Taluka. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Sayla Taluka is 138,643 out of which urban population is 0 while rural is 138,643. As per Census 2011, total families in Sayla were 0. Check out important data about Sayla Taluka as per Census 2011.

Sayla Taluka data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 138,643 138,643 -
Children (0-6 years) 23,587 23,587 -
Literacy 60.16% 60.16% -
Sex Ratio 944 944 -
Scheduled Caste 6.6% 6.6% -
Scheduled Tribe 0.1% 0.1% -

List of Municipal Towns in Sayla Taluka

Below is list of all towns in Sayla Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio

List of Villages in Sayla Taluka

Below is list of all villages in Sayla Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Adala 837 55.39% 1,041
2 Aya 490 73.71% 885
3 Bhaduka 1,782 61.14% 998
4 Brahmapuri 390 69.21% 940
5 chhadiyali 996 73.41% 984
6 Chitralank 632 56.74% 987
7 Chorvira 2,990 65.71% 965
8 Chorvira 1,527 52.22% 968
9 Dhajala 2,288 65.33% 934
10 Dhamrasala 1,733 58.19% 981
11 Dhandhalpur 3,387 58.73% 895
12 Dhankaniya 382 70.82% 959
13 Dharadungri 1,591 42.51% 950
14 Dhedhuki 1,036 60.4% 911
15 Dhinkwali 1,318 60.4% 958
16 Doliya 3,106 66.42% 955
17 Gadhshirvaniya 1,276 40.29% 879
18 Gangajal 288 63.76% 1,043
19 Garambhadi 1,574 56.21% 963
20 Goraiya 2,796 59.97% 942
21 Gosal 1,517 57.83% 965
22 Gundiyavada 1,426 52.78% 922
23 Hadala 1,165 58.11% 913
24 Ishvariya 1,403 50.5% 993
25 Juna Jashapar 2,662 58.79% 1,014
26 Kanpur 586 54.47% 966
27 Kansala 863 53.44% 952
28 Karadi 855 52.73% 948
29 Kashipara 830 71.9% 1,024
30 Kaswali 1,555 59.4% 925
31 Kesarpar 885 58.07% 958
32 Khintla 2,964 54.46% 913
33 Kotda 1,299 80.64% 945
34 Lakhavad 794 50.23% 913
35 Limbala 1,974 58.44% 836
36 Loya 1,386 55.35% 983
37 Madargadh 941 66.45% 944
38 Mangalkui 660 55.04% 897
39 Morsal 1,226 52.22% 990
40 Mota Bhadla 2,661 52.07% 949
41 Mota Kerala 1,477 51.03% 884
42 Mota Sakhpar 1,646 60.18% 896
43 Nadala 3,870 61.23% 932
44 Nagadka 4,782 50.47% 920
45 Nana Haraniya 1,199 46.09% 946
46 Nana Matra 2,348 64.06% 942
47 Nathupara 134 57.94% 971
48 Nava Jashapar 555 59.33% 814
49 Nava Sudamda 737 70.52% 960
50 Navagam 1,361 56.03% 928
51 Ninama 2,474 47.16% 1,030
52 Noli 4,154 60.15% 957
53 Ori 3,537 63.53% 956
54 Ovangadh 1,383 66.29% 937
55 Pipaliya 107 62.22% 814
56 Ratadki 1,262 56.41% 997
57 Ratanpar 624 56.82% 950
58 Samadhiyala 2,013 59.16% 964
59 Samatpar 1,309 56.04% 971
60 Sangoi 1,316 48.72% 910
61 Sayla 16,169 73.12% 932
62 Sejakpar 2,948 51.9% 924
63 Shapar 1,197 67.47% 879
64 Shekhdod 416 58.91% 1,090
65 Shirvaniya 2,064 57.07% 975
66 Sitagadh 918 50.14% 945
67 Sokhada 1,815 46.62% 939
68 Sonpari 400 53.15% 896
69 Sorimbhda 612 55.26% 872
70 Sudamda 8,286 59.19% 941
71 Thoriyali 2,229 68.62% 948
72 Titoda 997 50.58% 853
73 Vadiya 1,928 60.9% 959
74 Vakhatpar 1,795 71.44% 981
75 Vanta Vachh 2,510 59% 995
Villages in Sayla Population of Sayla Sex Ratio of Sayla Literacy Rate in Sayla