Villages & Towns in Seoni Tehsil Shimla, Himachal Pradesh - Census 2011

List of all villages and towns in Seoni Tehsil of Shimla district, Himachal Pradesh. As per Census 2011, there are 1 towns and 235 villages within Seoni Tehsil. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Seoni Tehsil is 35,379 out of which urban population is 2,591 while rural is 32,788. As per Census 2011, total families in Seoni were 660. Check out important data about Seoni Tehsil as per Census 2011.

Seoni Tehsil data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 35,379 32,788 2,591
Children (0-6 years) 3,857 3,573 284
Literacy 86.2% 85.88% 90.2%
Sex Ratio 1,001 1,014 849
Scheduled Caste 26.8% 26.3% 32.1%
Scheduled Tribe 0.1% 0.1% 0.5%

List of Municipal Towns in Seoni Tehsil

Below is list of all towns in Seoni Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Seoni (Nagar Panchayat) 2,591 90.2% 849

List of Villages in Seoni Tehsil

Below is list of all villages in Seoni Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Aimbari 204 80.56% 1,040
2 Aisha 119 92.66% 1,333
3 Annun 103 90.59% 873
4 Anu 59 79.25% 844
5 Bag 195 83.33% 1,167
6 Bag 263 85.34% 906
7 Bag -I 227 82.61% 1,248
8 Bag-II - - -
9 Bagain 53 86.36% 1,208
10 Bagh 23 80.95% 917
11 Bagri 132 91.38% 1,276
12 Bajhol 229 79.79% 1,101
13 Bamot 177 87.5% 1,212
14 Banuna 149 92.09% 961
15 Basantpur 644 91.22% 900
16 Bashailri -I 115 84.55% 983
17 Bashailri-II 178 88.24% 1,046
18 Bashol 80 83.75% 1,162
19 Bathora 259 83.4% 1,176
20 Beer Ki Jayan 49 92.86% 1,042
21 Bei 98 87.21% 1,178
22 Berti 35 93.33% 750
23 Berti 284 84.27% 821
24 Bharara 356 85.95% 1,211
25 Bhargan 145 88.8% 1,197
26 Bhaunra 7 100% 750
27 Chaba 80 83.56% 569
28 Chakiana 90 97.44% 800
29 Chalahal 245 84.72% 1,076
30 Chalog 62 87.27% 879
31 Chanarri 140 86.29% 1,090
32 Chanawag 304 86.96% 961
33 Chaprani 192 86.52% 1,133
34 Chatiar 191 86.11% 969
35 Chauki 251 82.3% 916
36 Chebri 324 75.44% 1,104
37 Chila 40 54.55% 905
38 Dadheog 176 88% 1,120
39 Daila 143 85.6% 833
40 Dalana 209 87.96% 953
41 Dandi Bag 130 83.05% 940
42 Dargi 312 85.71% 857
43 Darwakot 21 94.12% 909
44 Datyar 61 88.68% 906
45 Dawaru 143 83.33% 959
46 Dayangil 147 86.15% 934
47 Deola 197 81.46% 913
48 Deothi 271 83.4% 1,053
49 Dharogra 677 93.9% 1,058
50 Dishti 179 91.72% 1,034
51 Domehar 395 84.49% 1,026
52 Drabala 53 80% 1,120
53 Drawl 95 78.89% 1,159
54 Durgapur 168 92.41% 1,754
55 Dwarsu 114 92.08% 1,036
56 Evag 337 81.82% 937
57 Frinda 102 85.71% 962
58 Gadahu 92 89.61% 1,190
59 Gadheri 687 76.53% 1,057
60 Gainda 59 86.79% 686
61 Galah 53 95.92% 963
62 Galthani 154 87.05% 1,000
63 Galtu 9 88.89% 800
64 Garkahan 253 86.86% 1,008
65 Gharaina 113 83.16% 1,132
66 Ghariana 305 89.41% 894
67 Ghatru 34 81.25% 1,000
68 Golan 109 78.57% 677
69 Graon 104 79.78% 962
70 Halot 166 82.55% 1,000
71 Himri 214 79.08% 1,078
72 Hiranali 49 92.5% 960
73 Hivan 33 75% 2,300
74 Hiwan -I 120 86.11% 1,182
75 Hiwan-II - - -
76 Jagehdi 178 78.43% 1,145
77 Jahndar 239 84.51% 992
78 Jaili Dhar 164 77.33% 1,377
79 Jaishi 327 83.04% 982
80 Jajehr 331 86.62% 1,006
81 Jalag 92 91.36% 917
82 Jamog 250 90.37% 923
83 Jamogra 44 88.89% 1,000
84 Jamu 134 85.71% 887
85 Jangal Aimbari - - -
86 Jangal Aisha - - -
87 Jangal Anu - - -
88 Jangal Bag - - -
89 Jangal Bani Jalag - - -
90 Jangal Banuna 13 100% 625
91 Jangal Beru Tikkar - - -
92 Jangal Chaprani - - -
93 Jangal Dabka - - -
94 Jangal Dihati - - -
95 Jangal Domehar - - -
96 Jangal Drabala 6 66.67% 2,000
97 Jangal Galah - - -
98 Jangal Hadlu - - -
99 Jangal Hashkar 51 81.63% 700
100 Jangal Himri 1 100% 0
101 Jangal Hiwan - - -
102 Jangal Kandaula - - -
103 Jangal Kandhar Ghat - - -
104 Jangal Kariali - - -
105 Jangal Kayalu - - -
106 Jangal Khatnol - - -
107 Jangal Khatrali - - -
108 Jangal Kholpur - - -
109 Jangal Lambi Dhar - - -
110 Jangal Malgi 15 76.92% 1,500
111 Jangal Mandal - - -
112 Jangal Masha - - -
113 Jangal Mohranal - - -
114 Jangal Nalag - - -
115 Jangal Nin 2 50% 1,000
116 Jangal Phule Galam - - -
117 Jangal Sainj - - -
118 Jangal Sarya - - -
119 Jangal Shahli - - -
120 Jangal Shali - - -
121 Jangal Shitu - - -
122 Jangal Thela - - -
123 Jubar 288 86.26% 823
124 Judlu 238 85.51% 1,034
125 Juni Kalan 188 87.72% 979
126 Juni Khurd 31 90% 1,385
127 Juni Paniar 6 100% 500
128 Kadog 253 90.31% 782
129 Kalvi 90 94.25% 1,045
130 Kamla Dungri 87 84.21% 1,071
131 Kandaula 180 82.17% 957
132 Kandhar Ghat 248 84.07% 1,000
133 Kandrenn 107 86.73% 1,184
134 Kangar 93 83.53% 979
135 Kangri 336 90.29% 1,024
136 Kariali 208 81.72% 1,000
137 Katli 11 90% 1,200
138 Kayalu 138 84.25% 1,123
139 Kayar 162 90.48% 1,000
140 Khaira 179 83.01% 967
141 Khanawag 92 91.76% 917
142 Khatnol 225 84.91% 1,027
143 Khawal 58 90.74% 1,417
144 Khob 159 81.38% 988
145 Khun 12 90% 714
146 Kiari 9 57.14% 1,250
147 Kothi 159 87.5% 988
148 Kothi Ser 39 92.31% 1,438
149 Kotla 304 91.34% 854
150 Lunsu 258 88.8% 897
151 Macharyana 159 90.97% 1,013
152 Majailu 76 93.06% 767
153 Makarchha 379 85% 1,129
154 Maklog 39 83.33% 950
155 Malgi 137 84.68% 827
156 Manad 114 82.11% 1,000
157 Mandap 176 80.56% 1,228
158 Mandhor 451 86.68% 1,107
159 Mandiyalu 260 80.85% 1,016
160 Mandri 239 85.85% 1,078
161 Manjailu 15 100% 667
162 Manjhli Jayan 313 86.67% 969
163 Manjivar 195 87.71% 757
164 Mataini 46 92.86% 917
165 Mateog 91 79.01% 1,068
166 Matogri 79 85.33% 1,394
167 Mindraj 33 72% 941
168 Mul Bhajji 225 84.69% 991
169 Mungna 120 88.78% 935
170 Nadukhar 319 85.05% 1,045
171 Nagar 148 88% 1,176
172 Nahra 268 87.5% 1,078
173 Nahwi 156 75% 950
174 Nalag 194 84.48% 1,000
175 Nalah 167 71.83% 856
176 Nalawan 142 74.24% 1,328
177 Naltu 165 87.88% 1,230
178 Narar 92 88.89% 957
179 Nayaser 32 70.83% 1,462
180 Nehwat 342 85.11% 1,060
181 Newal 35 82.76% 1,059
182 Nin 243 85.91% 944
183 Ogli 255 84.58% 1,056
184 Padain 167 81.17% 965
185 Pahal 288 81.82% 1,118
186 Palag 169 77.85% 1,139
187 Paliyar -I 29 90.48% 1,231
188 Paliyar-II 384 79.82% 1,145
189 Panaihal 262 79.57% 1,047
190 Pandoa 128 72.38% 1,246
191 Panhera 103 88.04% 746
192 Paniali 114 86.67% 1,192
193 Panjali 144 94.7% 823
194 Panohi 293 95.47% 953
195 Patukhar 132 87.7% 1,031
196 Raumthal 132 88.98% 1,000
197 Raunla 80 97.33% 778
198 Rauri 62 90.16% 1,000
199 Rewag 360 93.65% 967
200 Rumahan 189 85.63% 989
201 Sainj 52 84.62% 1,000
202 Sainj 148 82.58% 873
203 Sal 186 84.24% 1,241
204 Sanahu 217 85.49% 1,127
205 Sandoa 566 90.42% 1,081
206 Sarail 166 89.26% 1,338
207 Ser 147 85.82% 986
208 Seung 135 88% 985
209 Shahli 223 84.29% 1,144
210 Shakrori 563 88.02% 969
211 Shari 99 84.62% 941
212 Sharog 280 91.89% 892
213 Sharoh 72 92.54% 895
214 Shaur 12 100% 3,000
215 Shawad - - -
216 Shawali 256 85.84% 1,032
217 Shil 27 92% 688
218 Shil 169 89.33% 1,012
219 Shirgul 41 80.56% 952
220 Sohal 301 94.51% 835
221 Suma 145 88.37% 1,101
222 Summi 254 84.96% 1,032
223 Tabhog 135 84.03% 875
224 Talah 137 75% 903
225 Talosh 52 87.76% 1,080
226 Taloti 268 87.4% 1,197
227 Tamroru 176 87.82% 978
228 Taprog 92 88.37% 957
229 Taror 108 89.47% 1,038
230 Thachi 27 100% 929
231 Than - - -
232 Tharu 282 88.33% 1,029
233 Thog 65 96.55% 912
234 Ukhla Nal 13 66.67% 857
235 Uli 42 86.11% 826
Villages in Seoni Population of Seoni Sex Ratio of Seoni Literacy Rate in Seoni