Villages & Towns in Shimla Tehsil Shimla, Himachal Pradesh - Census 2011

List of all villages and towns in Shimla Tehsil of Shimla district, Himachal Pradesh. As per Census 2011, there are 1 towns and 600 villages within Shimla Tehsil. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Shimla Tehsil is 84,382 out of which urban population is 2,062 while rural is 82,320. As per Census 2011, total families in Shimla were 394. Check out important data about Shimla Tehsil as per Census 2011.

Shimla Tehsil data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 84,382 82,320 2,062
Children (0-6 years) 8,590 8,456 134
Literacy 88.39% 88.35% 90.04%
Sex Ratio 917 933 438
Scheduled Caste 28.1% 28.2% 26.9%
Scheduled Tribe 0.4% 0.4% 1.2%

List of Municipal Towns in Shimla Tehsil

Below is list of all towns in Shimla Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Jutogh (Cantonment Board) 2,062 90.04% 438

List of Villages in Shimla Tehsil

Below is list of all villages in Shimla Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Ajdhar 17 61.54% 417
2 Androli 65 89.09% 970
3 Anji 117 85.05% 950
4 Anji 37 93.94% 850
5 Anu 343 86.21% 960
6 Arakshit Ban Bareli - - -
7 Arlot 178 86.45% 874
8 Ayan 151 86.23% 961
9 Bachharag 114 87.38% 1,111
10 Badfar 75 84.29% 875
11 Badhawani 6 100% 1,000
12 Badog 56 100% 867
13 Badoh 42 94.87% 750
14 Badua 161 93.62% 988
15 Bag 49 86.05% 1,333
16 Bagagli 512 85.25% 869
17 Bagna 131 85.84% 701
18 Bagna Kalan 33 77.42% 737
19 Bagna Khurd 82 82.89% 1,000
20 Bagoloo 19 82.35% 1,111
21 Bagora Khurd 36 96.88% 800
22 Bagthal 147 85.94% 960
23 Baikar 41 83.78% 1,050
24 Bain 36 90.62% 500
25 Bainsh 123 87.62% 1,460
26 Bajholiya - - -
27 Bajhyar 169 90.07% 1,195
28 Bakhrail 93 91.67% 1,022
29 Balahu 72 86.15% 1,250
30 Balaidi 74 79.41% 1,114
31 Balain 90 78.75% 875
32 Balang 54 87.5% 929
33 Balaog 68 80% 1,061
34 Baldehan 220 95.48% 947
35 Baloh 135 86.09% 957
36 Banari 132 89.17% 650
37 Banaun 155 84.85% 1,039
38 Banaun 41 82.05% 952
39 Bangera 36 93.94% 714
40 Banke-Ka-Dwar - - -
41 Banreri 4 100% 1,000
42 Banreru 208 89.69% 891
43 Barah 309 91.82% 818
44 Barhai 642 89.18% 855
45 Barhawan 24 100% 1,400
46 Bari 16 100% 1,000
47 Barmu 983 91.2% 737
48 Barog 30 92.86% 1,143
49 Barog 68 93.22% 1,000
50 Barog Barmani 61 96.55% 848
51 Barohi 586 86.68% 928
52 Bashol 80 83.56% 1,105
53 Bathun 137 92.44% 986
54 Batlana 258 93.62% 1,031
55 Batol 142 89.06% 972
56 Bauntalu 6 100% 1,000
57 Bawin 170 80.77% 1,099
58 Bhad 243 81.7% 898
59 Bhakoo 9 100% 500
60 Bhalog 233 89.62% 910
61 Bhalogri 51 89.8% 821
62 Bharech 10 90% 429
63 Bharech 191 90.06% 752
64 Bharob 96 89.66% 920
65 Bharyal 243 85.9% 976
66 Bhatla 162 83.58% 976
67 Bhatmana 425 89.84% 914
68 Bhawana 224 81.12% 851
69 Bhawana 69 82.76% 865
70 Bhog 346 88.82% 1,023
71 Bhont 68 88.89% 838
72 Bhukho 49 81.82% 960
73 Bhung 68 96.67% 1,000
74 Bhutwa 48 97.67% 846
75 Bigri 110 86.27% 964
76 Bihar 495 97.29% 934
77 Bijli 57 83.64% 1,036
78 Binchar 78 89.86% 814
79 Binu 29 91.3% 933
80 Biuont 100 88.89% 786
81 Boh 138 84.85% 1,000
82 Bohag 125 90.18% 953
83 Bohli 214 88.83% 963
84 Catchment Area 10 90% 429
85 Chadau 111 91.75% 947
86 Chadoli 137 81.67% 1,045
87 Chahli Kalan 466 92.4% 1,035
88 Chahli Khurd 112 88.66% 1,154
89 Chaiwan 122 90.91% 794
90 Chaiwan 8 100% 1,000
91 Chalahat Bir 67 81.48% 811
92 Chalahat Sita 25 91.67% 923
93 Chalawag 114 75% 966
94 Chalog 114 88.12% 966
95 Chamiana 847 92.07% 984
96 Chamun 94 89.25% 958
97 Chanan 87 80% 1,023
98 Chanari 39 86.11% 1,294
99 Chanarri 57 98.11% 727
100 Chanog 170 84.11% 932
101 Chaog 167 82% 898
102 Chaola 175 81.33% 1,059
103 Charen 91 89.02% 1,022
104 Charund 149 87.88% 795
105 Chaunri 18 88.24% 800
106 Cheli Chounla 192 97.66% 1,133
107 Cheri 154 87.77% 1,000
108 Chhabalri 246 90.13% 850
109 Chhakrail 2,084 92.18% 896
110 Chhanawat 98 93.55% 922
111 Chharabra 81 84.62% 1,025
112 Chharah 34 82.76% 1,125
113 D.P.F. Bag ka Nal 35 96.77% 944
114 D.P.F. Manav - - -
115 Dafawag 132 87.5% 1,031
116 Dagyana 43 81.58% 955
117 Darbhog 379 86.27% 1,049
118 Dargot 121 82.14% 1,123
119 Deothi 298 90.38% 987
120 Dhadhol 58 86% 1,000
121 Dhagog 251 89.55% 992
122 Dhaila 18 76.47% 800
123 Dhaila 71 82.54% 1,152
124 Dhalaya 180 82.82% 1,195
125 Dhalot 24 95.45% 1,182
126 Dhamun 148 87.22% 850
127 Dhanail 47 73.33% 958
128 Dhanhen 109 90.29% 946
129 Dhani 55 84.78% 897
130 Dhanokhar 41 88.57% 1,050
131 Dhanul 105 84.62% 1,100
132 Dhar 223 91.79% 991
133 Dhar 11 50% 571
134 Dhar 123 89.09% 757
135 Dharath 33 87.1% 1,200
136 Dhari Bagairi 245 79.53% 1,059
137 Dhari Ghat 7 100% 2,500
138 Dhenda 1,267 97.71% 943
139 Diashri 40 94.44% 1,353
140 Digath 138 81.6% 683
141 Dilag 2 100% 1,000
142 Dohchhna 14/156) 45 95.35% 800
143 Dohchhnoo 17 93.33% 1,429
144 Doji Dhar 28 78.57% 1,154
145 Dooh 22 81.82% 833
146 Dul 57 72.22% 1,280
147 Dum Ka Dhank 21 50% 1,100
148 Dumaihar 118 86.41% 844
149 Dumi 360 87.54% 946
150 Dwat 38 91.67% 900
151 Fatechi 83 87.01% 804
152 Fatenchi 69 85.25% 1,300
153 Gadaog 334 90.3% 845
154 Gag 63 80.36% 1,032
155 Gainchari 189 93.94% 1,054
156 Galot 214 80% 963
157 Ganheri 114 98.17% 754
158 Ganiog 222 90.21% 930
159 Ganoti 98 87.5% 782
160 Ganperi 118 90.65% 1,034
161 Garb Kalan 69 85.48% 1,029
162 Garb Khurd 66 91.23% 1,000
163 Garhog 51 79.55% 1,040
164 Gawahi 108 79.41% 862
165 Geah 355 87.22% 811
166 Ghandal 209 91.4% 833
167 Ghararoo 43 94.87% 870
168 Gharech 194 88.64% 960
169 Gharog 257 85.04% 1,124
170 Gharshi 68 75.41% 1,061
171 Ghat 227 86.06% 991
172 Ghati 384 87.57% 969
173 Ghech 67 86.67% 861
174 Ghulan 75 95.77% 786
175 Ghumru 5 100% 250
176 Ghurshali 214 93.43% 928
177 Goru Kanawan 357 90.37% 1,006
178 Gosan 165 97.33% 1,143
179 Gowahi 95 91.01% 1,375
180 Gowahi Kalan 248 90.05% 938
181 Gowahi Khurd 34 92.86% 889
182 Gulchha 93 86.9% 938
183 Guma 611 89.32% 869
184 Halog 262 87.55% 1,278
185 Harun 128 88.79% 730
186 Heon 34 100% 1,615
187 Hiun 156 86.03% 1,000
188 Ichhaser 55 82.61% 964
189 Jablog 147 92.42% 885
190 Jaddog 20 82.35% 1,500
191 Jadehal 48 85.37% 600
192 Jadeni 119 82.41% 919
193 Jadiana 75 96.97% 1,206
194 Jaghog 107 75.79% 877
195 Jagyalru 185 88.1% 1,033
196 Jaijar 17 93.75% 700
197 Jakhri Nichli 134 87.39% 1,197
198 Jakhri Uperli 52 83.33% 926
199 Jalel 145 92.91% 933
200 Jalf 28 100% 556
201 Jamati 55 92.31% 571
202 Jamlog 107 86.14% 877
203 Jamlog 16 84.62% 1,286
204 Jangal Kanda Undla - - -
205 Jangal Anu - - -
206 Jangal Awal Manav - - -
207 Jangal Badfar-I - - -
208 Jangal Badfar-II - - -
209 Jangal Barhog Shil - - -
210 Jangal Barmu - - -
211 Jangal Dhagog - - -
212 Jangal Doyam Kag 72 77.97% 756
213 Jangal Doyam Mod Paradi 6 40% 500
214 Jangal Dumaihar 76 85.07% 1,000
215 Jangal Godi Ka Nal 71 89.06% 775
216 Jangal Hiri Ki Beshak - - -
217 Jangal Janog - - -
218 Jangal Jatol 101 75.56% 980
219 Jangal Kajat Nala 29 89.29% 611
220 Jangal Kamhali 42 89.19% 1,100
221 Jangal Kufri Chharabra 1 100% 0
222 Jangal Manun 155 85.21% 598
223 Jangal Mashobra 201 92.55% 779
224 Jangal Matiyar 16 91.67% 600
225 Jangal Mehduda Mehfuja Bag Ka Nal - - -
226 Jangal Mehduda Mehfuja Bara Pandish - - -
227 Jangal Mehduda Mehfuja Chota Pandish - - -
228 Jangal Mehduda Mehfuja Ichhaser 26 70% 1,167
229 Jangal Mehduda Mehfuja Jablog - - -
230 Jangal Mehduda Mehfuja Sanghech 61 90.91% 1,033
231 Jangal Mehduda Mehfuja Shanog 55 79.17% 774
232 Jangal Mehduda Mehfuza Badharu - - -
233 Jangal Mehfuja Mehduda Ganoti - - -
234 Jangal Mehfuja Mehduda Kamahla - - -
235 Jangal Mulkoti - - -
236 Jangal Mundlu - - -
237 Jangal Naldera 5 80% 667
238 Jangal Pagog 54 95.45% 862
239 Jangal Paniali - - -
240 Jangal Paniyartu - - -
241 Jangal Patkhair - - -
242 Jangal Rajinder Rakh 23 85.71% 1,091
243 Jangal Satota 17 93.33% 700
244 Jangal Sawan Kyar 5 75% 250
245 Jangal Sharawag 188 90.79% 1,238
246 Jangal Sipur 2 0% 1,000
247 Jangal Tarab 174 86.67% 891
248 Jania 87 80.88% 1,071
249 Janol 246 87.85% 1,158
250 Janukhar 9 77.78% 800
251 Jaog 65 87.5% 1,031
252 Jaog 23 82.61% 769
253 Jatol 345 83.5% 927
254 Jhakhri 47 76.19% 880
255 Jhalti - - -
256 Jholu Ka Jubbar 17 81.25% 545
257 Jojawi 44 95.24% 1,095
258 Jotlu 124 90.18% 879
259 Jubar 28 80% 1,154
260 Jug 70 73.02% 892
261 Jugar 114 77% 869
262 Jundla 74 93.85% 947
263 Kabi 65 90.16% 857
264 Kafled 281 83.87% 993
265 Kaflog 91 87.65% 978
266 Kag 132 84.35% 886
267 Kahna 269 84.23% 1,085
268 Kailu 89 80.25% 712
269 Kair 162 92.41% 929
270 Kajat 147 72% 934
271 Kakar Bagora 101 84.04% 1,061
272 Kakret 37 87.88% 947
273 Kalali 81 91.67% 1,132
274 Kalawat 29 85.19% 706
275 Kalian Pur 158 91.18% 975
276 Kaliawan 23 95% 533
277 Kalimoo 62 96.61% 879
278 Kamalti 134 98.35% 675
279 Kamhali 45 75% 731
280 Kamyana 196 86.55% 1,042
281 Kanauri 401 94.37% 848
282 Kanda 850 88.2% 398
283 Kanda 198 89.71% 868
284 Kanda 110 79.21% 774
285 Kanda 434 86.75% 1,057
286 Kandi 61 98.21% 848
287 Kanhechi 198 83.33% 904
288 Kanhoi 67 69.09% 914
289 Kanjail 102 82.8% 821
290 Karali 33 70% 1,200
291 Karanda 13 100% 625
292 Karaunri 57 86% 1,036
293 Karel - - -
294 Karhech 33 81.25% 1,200
295 Karhechi 208 81.62% 981
296 Kariali 55 91.49% 1,292
297 Kariyal 23 82.35% 1,091
298 Karog 52 86.96% 857
299 Karyali 36 85.29% 1,000
300 Kashah 30 80% 1,500
301 Kashar 19 76.47% 727
302 Kasufar 15 100% 1,143
303 Katasni 196 86.93% 903
304 Kater 114 90.29% 1,036
305 Kathiana 53 78.26% 1,304
306 Katian Majhar 253 77.73% 946
307 Katli 291 81.65% 953
308 Kayanti 44 87.5% 833
309 Kehru 40 91.43% 905
310 Keli Dhar 7 100% 1,333
311 Khadol 52 82.61% 1,167
312 Khairi 63 91.38% 1,250
313 Khairi 177 89.31% 903
314 Khalag 294 85.07% 849
315 Khanet 93 87.36% 1,163
316 Kharaun 119 91.59% 1,017
317 Kharog 44 87.8% 1,095
318 Kharun 22 78.95% 1,000
319 Khil 18 87.5% 2,000
320 Khil Bhaela 244 80.57% 1,103
321 Kiali 65 79.31% 857
322 Kialoo 9 88.89% 500
323 Kiar 238 94.52% 951
324 Kiargiri 28 95.65% 867
325 Kiergi 111 87.5% 850
326 Kir 52 63.83% 926
327 Kiuru 94 87.5% 1,089
328 Koara 424 88.39% 884
329 Kog 235 85.64% 1,061
330 Kolu Jubur 110 89.22% 1,075
331 Kolu Ki Kwali 27 64% 800
332 Kot 288 87.94% 789
333 Kot 104 76.74% 926
334 Kotla 22 100% 1,000
335 Kotla 31 96.3% 722
336 Kufar 59 84.21% 844
337 Kufri 189 87.65% 948
338 Kufri Junga 319 87.9% 1,019
339 Kufri Koti 239 89.04% 897
340 Kuftu 68 87.5% 1,061
341 Kuni 96 87.36% 1,000
342 Kyari Bag 84 81.82% 1,211
343 Ladvi 91 87.5% 1,333
344 Laga 35 96.67% 750
345 Lagru 68 77.42% 1,000
346 Lagru 61 78.95% 1,033
347 Lajhoon 156 83.82% 1,026
348 Lambi Dhar 117 90.48% 918
349 Lehri 48 91.89% 1,286
350 Lindi Dhar 26 95.83% 1,167
351 Loharara 65 95.16% 1,097
352 Loharban 101 80% 906
353 Madhya 72 89.71% 800
354 Mahapuna 96 97.62% 1,000
355 Mahauri 566 89.98% 742
356 Majhar 125 83.93% 1,016
357 Majhat 36 85.29% 714
358 Majhola 90 83.33% 800
359 Majhthai 325 89.8% 1,138
360 Makari 115 83.5% 1,054
361 Makriana 20 94.74% 667
362 Makrog 85 93.06% 1,125
363 Malangan 163 89.8% 918
364 Malhiana 749 94% 1,069
365 Maluth 107 87.76% 754
366 Manar 209 84.04% 972
367 Manghech 166 91.55% 1,000
368 Mangloonj 10 80% 1,500
369 Manjaila 54 87.23% 1,077
370 Manju 214 86.41% 877
371 Manla 68 95.45% 1,000
372 Marhaog 114 89.81% 1,073
373 Maron 27 84% 1,455
374 Mashech 13 92.31% 857
375 Mashobra 195 69.68% 931
376 Matholi 217 89.86% 938
377 Mawari 78 83.33% 902
378 Meheli 1,523 96.04% 935
379 Mewag 315 92.83% 831
380 Mod 45 90.48% 957
381 Mulbari 374 88.36% 1,011
382 Mulkoti 450 85.68% 860
383 Mungar 113 80.95% 1,216
384 Nagri 45 95% 800
385 Nahra 278 88.12% 1,029
386 Nai 70 81.67% 1,333
387 Nala 224 85.99% 965
388 Nalail 107 89.8% 981
389 Naldera 63 94.64% 465
390 Naloie 63 83.64% 1,100
391 Nambreli 99 85% 1,062
392 Naog 87 88% 776
393 Nareol 12 72.73% 1,400
394 Narhana 84 84.42% 826
395 Neirti 60 92.68% 1,143
396 Ner 18 83.33% 1,250
397 Neri 76 89.86% 949
398 Neri 192 94.12% 811
399 Neri 167 91.16% 988
400 Niahi 63 93.22% 1,032
401 Niaog 119 90.74% 1,088
402 Nihari 95 77.91% 727
403 Niun 28 95.83% 1,000
404 Obhru 95 88.37% 1,111
405 Obna 56 86.05% 1,667
406 Odu 148 81.3% 1,000
407 Okhru 108 79.41% 1,077
408 Pabar 431 87.97% 1,052
409 Padhog 26 81.82% 1,167
410 Pagog 1,355 91.82% 795
411 Painchri 33 81.48% 941
412 Palgi Kalan 56 92% 1,240
413 Palgi Khurd 21 90% 2,000
414 Palu Ka Jubbar 21 80% 1,100
415 Panaiola 70 80.65% 892
416 Panchayati 1 0%
417 Panesh 339 87.42% 1,146
418 Panihana 111 93.75% 1,220
419 Paniyan 90 91.95% 875
420 Panjail Jamogi 89 90.67% 894
421 Panjaili Jalanu 52 92% 857
422 Panjaili Waziran 54 94.12% 929
423 Panjog 211 84.27% 1,089
424 Panog 53 91.67% 1,304
425 Panog 263 90.38% 948
426 Panti 201 89.14% 1,030
427 Panti 186 88.05% 1,325
428 Paoba 135 81.25% 1,213
429 Paobo 251 91.03% 946
430 Parahani 190 82.08% 881
431 Parali 104 88.04% 1,080
432 Parhech 1,763 93.24% 939
433 Patena 216 86.46% 929
434 Patgeair 87 86.3% 812
435 Pati Rahana 511 92.62% 851
436 Patiangali 98 90% 1,130
437 Patiod 272 87.98% 971
438 Patshal Kalan 78 100% 902
439 Patshal Khurd 61 92.59% 1,346
440 Patshalti 5 100% 250
441 Patta 94 87.95% 918
442 Phagera 184 87.65% 859
443 Phagla 86 85.71% 1,000
444 Phagla 171 89.03% 900
445 Phail 501 89.13% 670
446 Pharnenda 64 83.93% 882
447 Pujarli 380 85.24% 1,065
448 Purani Koti 56 82.98% 1,154
449 Rachhoi 165 73.79% 1,115
450 Rachhol 34 92.59% 1,429
451 Rajana 917 75.55% 947
452 Rajeta 16 86.67% 778
453 Rampur 652 92.18% 958
454 Rangol 272 89.02% 902
455 Rapra 60 94.55% 818
456 Ratan Pur 87 88.31% 851
457 Ratanpur 13 100% 1,167
458 Raura 236 84.29% 1,017
459 Rauri 91 85.37% 1,068
460 Rauri 37 75.76% 1,176
461 Rehai 96 82.93% 920
462 Rehl Baichri 284 86.62% 893
463 Retreat 22 90.91% 1,200
464 Rghaun 126 87.61% 938
465 Rori 75 92.65% 1,273
466 Rug 80 84% 1,162
467 Sadhora 268 90.83% 718
468 Sadhora Dochi 15 100% 1,500
469 Saidan 215 90.05% 1,150
470 Salana 338 84.9% 920
471 Salaun 84 88.61% 1,000
472 Sandhot 28 92% 1,154
473 Sangti 1,420 91.5% 749
474 Sanhog Nichla 24 65.22% 1,667
475 Sanog Uperla 225 94.79% 800
476 Sargheen 446 94% 890
477 Saruila Baruila 180 89.53% 1,222
478 Saunl 647 74.6% 897
479 Saunthal 167 86.18% 965
480 Sehl 20 95% 1,500
481 Ser Dagon 88 80.72% 913
482 Seri 63 79.31% 909
483 Shadaina 20 94.12% 1,222
484 Shahach 82 84.51% 822
485 Shahal 37 76.47% 762
486 Shahi Ser 227 93.5% 1,064
487 Shakoh 62 96.15% 1,138
488 Shakrah 174 85.99% 933
489 Shakral 742 88.16% 828
490 Shakroot 22 95.24% 833
491 Shal 241 84.04% 959
492 Shal Gaon 234 90.91% 1,053
493 Shanahan 198 90.22% 868
494 Shangin 195 90.66% 990
495 Shanohal 111 94.68% 850
496 Shanwla 46 88.37% 643
497 Sharai 135 82.35% 1,077
498 Sharawag 17 93.75% 889
499 Shari 133 89.34% 1,145
500 Sharog 83 86.49% 1,024
501 Shekoh 70 87.69% 1,258
502 Shemleg 112 78.72% 836
503 Shenal 358 84.38% 978
504 Shera Kalan 29 88% 933
505 Shera Khurd 53 91.84% 1,120
506 Shilangra 53 85.11% 656
507 Shili 170 94.9% 1,048
508 Shilli -Bagi 311 90.67% 1,116
509 Shilroo 138 83.2% 944
510 Shilru 150 83.21% 1,000
511 Shilru Pangogi 40 89.47% 1,105
512 Shilru Sapoli 87 87.8% 891
513 Shogi 1,256 90.42% 834
514 Shohawal 140 82.5% 1,258
515 Shoyah 196 84.15% 849
516 Shuila 77 92.86% 791
517 Shurala 311 81.92% 981
518 Sialmoo 46 92.86% 704
519 Sipur 183 84.43% 830
520 Siuan 153 83.22% 987
521 Sojana 123 73.08% 1,158
522 Talaila 136 96.64% 889
523 Tangesh 116 87.5% 1,109
524 Tapakari 79 83.33% 1,194
525 Tarari 59 82.35% 1,185
526 Taroot 11 81.82% 375
527 Tephra 21 100% 909
528 Thalak Dhar 72 91.18% 1,118
529 Thalak Nal 94 88.51% 1,043
530 Thaneri 2 100% 0
531 Thari 42 89.19% 1,000
532 Thathrog 5 80% 250
533 Tikar 189 78.06% 817
534 Tikri 217 84.74% 955
535 Tikri Masha 130 84.43% 884
536 Tipra 132 85.09% 1,200
537 Tul 62 92.73% 938
538 Tun 209 88.64% 1,177
539 UP Muhal Tara Devi - - -
540 Up Muhal D.P.F. Dudhali - - -
541 Up Muhal D.P.F. Jaijar - - -
542 Up Muhal Hathni Ki Dhar 83 91.25% 1,024
543 Up Muhal Tilla 197 97.18% 841
544 Up Mohal Gunana 186 87.8% 806
545 Up Muhal D.P.F. Rapra 29 91.67% 812
546 Up Muhal Bag - - -
547 Up Muhal Bagoloo - - -
548 Up Muhal Bara Gaon 552 87.76% 910
549 Up Muhal Basti 284 88.19% 1,290
550 Up Muhal Bhagwati Nagar 162 95.97% 1,051
551 Up Muhal D.P.F. Khanyol - - -
552 Up Muhal D.P.F. Badua 34 96.67% 1,125
553 Up Muhal D.P.F. Balahu - - -
554 Up Muhal D.P.F. Balaidi - - -
555 Up Muhal D.P.F. Bhaur Ka Dhank - - -
556 Up Muhal D.P.F. Dilimoo 68 84.75% 1,267
557 Up Muhal D.P.F. Kalaun - - -
558 Up Muhal D.P.F. Kamyana - - -
559 Up Muhal D.P.F. Kanhoi - - -
560 Up Muhal D.P.F. Karanda - - -
561 Up Muhal D.P.F. Kharyar 14 92.86% 1,333
562 Up Muhal D.P.F. Khil - - -
563 Up Muhal D.P.F. Obna - - -
564 Up Muhal D.P.F. Samlaun 61 98.28% 7,714
565 Up Muhal Dhalli - II - - -
566 Up Muhal Dhamachi 150 91.41% 1,027
567 Up Muhal Dochi 381 95.6% 984
568 Up Muhal Doyam Dhalyata 1 100% 0
569 Up Muhal Dudhali 709 93.32% 1,049
570 Up Muhal Hiranagar 119 96.33% 859
571 Up Muhal Jangal Awal Dumi - - -
572 Up Muhal Jangal Paobo - - -
573 Up Muhal Jangal Salaun - - -
574 Up Muhal Janog 16 84.62% 600
575 Up Muhal Jarech 69 100% 1,029
576 Up Muhal Jhamrech 39 88.89% 950
577 Up Muhal Kamla Nagar - - -
578 Up Muhal Kawalag 322 87.29% 905
579 Up Muhal Kot - - -
580 Up Muhal Kufar 229 84.77% 862
581 Up Muhal Kufta Dhar - - -
582 Up Muhal Kyari 405 72.4% 938
583 Up Muhal Majhar 144 100% 1,057
584 Up Muhal Majhoth - - -
585 Up Muhal Malhiana - II - - -
586 Up Muhal Pantha Ghati - - -
587 Up Muhal Rampur -II 36 86.21% 1,250
588 Up Muhal Rampur -III 129 92.24% 1,081
589 Up Muhal Rirka - - -
590 Up Muhal Sandal - - -
591 Up Muhal Sankat Mochan - - -
592 Up Muhal Shanahan - II - - -
593 Up Muhal Shanti Bihar - - -
594 Up Muhal Sheel 89 91.14% 1,070
595 Up Muhal Shiv Nagar - - -
596 Up Muhal Tud 281 92.4% 825
597 Up Muhal Vikas Nagar - - -
598 Up-Muhal Bhavali Dhar 42 82.5% 1,625
599 Up-Muhal Dala 2 50% 1,000
600 Up-Muhal Manaw 107 81.32% 754
Villages in Shimla Population of Shimla Sex Ratio of Shimla Literacy Rate in Shimla