Villages & Towns in Thasra Taluka Kheda, Gujarat - Census 2011

List of all villages and towns in Thasra Taluka of Kheda district, Gujarat. As per Census 2011, there are 3 towns and 96 villages within Thasra Taluka. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Thasra Taluka is 342,145 out of which urban population is 41,464 while rural is 300,681. As per Census 2011, total families in Thasra were 8,719. Check out important data about Thasra Taluka as per Census 2011.

Thasra Taluka data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 342,145 300,681 41,464
Children (0-6 years) 44,165 39,628 4,537
Literacy 80.3% 79.36% 86.9%
Sex Ratio 929 930 918
Scheduled Caste 5.5% 5.7% 4.6%
Scheduled Tribe 3.2% 2.6% 7.7%

List of Municipal Towns in Thasra Taluka

Below is list of all towns in Thasra Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Dakor (Municipality + Outgrowth) 25,658 87.12% 910
2 Dakor (Municipality) 24,396 87.61% 910
3 Thasra (Municipality) 15,806 86.54% 932

List of Villages in Thasra Taluka

Below is list of all villages in Thasra Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Agarwa 7,726 75.92% 923
2 Ajroli 1,795 72.17% 910
3 Ajupura 1,032 79.98% 897
4 Aklach 1,014 77.6% 881
5 Ambav 1,694 86.94% 906
6 Amrutpura 1,243 82.78% 967
7 Anghadi 13,556 77.82% 914
8 Aurangpura 1,192 77.24% 993
9 Badharpura 1,715 85.62% 933
10 Baladha 1,795 74.12% 957
11 Bhadrasa 4,887 79.08% 951
12 Bharthari 1,689 91.63% 879
13 Bhatpura No-1 - - -
14 Bhatpura No-2 - - -
15 Bhatvasna 572 87.64% 810
16 Bordi 3,095 76.19% 885
17 Chandasar 905 76.77% 950
18 Chetarsumba 3,201 84.34% 924
19 Chitlav 2,442 80.25% 943
20 Dabhali 3,039 82.16% 896
21 Dabhsar 1,063 78.73% 936
22 Dhunadara 8,568 74.71% 918
23 Dhundi 1,473 74.88% 988
24 Ekalvelu 2,011 83.74% 960
25 Gadhvina Muvada 560 89.46% 958
26 Golaj 3,412 72.42% 899
27 Gumadiya 2,739 76.17% 913
28 Harkhol 1,267 68.97% 961
29 Jargal 2,854 76.89% 908
30 Jesapura Mithapura 5,339 84.2% 929
31 Jorapura 1,784 79.02% 904
32 Kalsar 9,024 77.87% 933
33 Khad Godhra 2,557 57.15% 979
34 Khijalpur Talpad 4,265 76.41% 993
35 Khijalpur Vanto 1,637 78.54% 921
36 Kosam 1,243 78.95% 927
37 Kotariya 2,237 70.61% 961
38 Kotlindora 4,805 80.8% 908
39 Kuni 11,388 86.38% 900
40 Mahi Itadi 4,525 73.07% 904
41 Malai 1,186 87.08% 1,017
42 Malvan 2,643 83.36% 962
43 Manjipura 2,362 82.97% 894
44 Marghakui 1,990 85.18% 902
45 Masra 4,298 78.01% 988
46 Menpura 2,569 84.9% 875
47 Mithana Muvada 1,276 77.53% 899
48 Morambli 2,023 83.92% 949
49 Muliyad 2,166 83.52% 934
50 Nanadara 4,744 83.16% 925
51 Nes 3,309 84.26% 943
52 Ozharala 1,890 85.12% 913
53 Padal 4,542 77.39% 925
54 Palaiya 1,653 71.53% 949
55 Pali 16,202 83.36% 931
56 Pandvania 4,185 78.26% 905
57 Pilol 1,161 80.57% 995
58 Pipalvada 6,629 81.12% 897
59 Porda 1,625 74.42% 984
60 Rakhiyal 2,350 85.85% 998
61 Rani Porda 1,897 75.05% 995
62 Raniya 6,475 83.59% 954
63 Rasulpur Padal 1,322 81.14% 927
64 Rasulpur Thasra 1,065 85.47% 998
65 Rawaliya 2,348 75.01% 925
66 Rozva 4,574 78.66% 928
67 Rustampura 1,593 80.76% 976
68 Saiyat 3,679 79.17% 951
69 Salun 1,392 82.61% 917
70 Sanadra 2,672 77.51% 884
71 Sandheli 6,118 74.02% 908
72 Sandheliya 980 82.41% 964
73 Sangol 1,312 76.72% 982
74 Sarnal 2,073 77.93% 972
75 Shahpura 1,534 84.12% 974
76 Shamalpura 1,449 88.98% 1,007
77 Simlaj 1,264 81.53% 1,022
78 Sonaiya 1,161 78.24% 948
79 Sonipur 8,233 77.55% 925
80 Sui 3,128 78.93% 950
81 Timbana Muvada 4,796 82.23% 915
82 Udhmatpura 1,240 71.87% 997
83 Umba 2,835 80.19% 918
84 Uplet 722 79.5% 915
85 Vadad 6,106 78.56% 940
86 Vajewal 1,611 74.65% 957
87 Vallavpura 920 95.72% 855
88 Vamali 484 97.95% 883
89 Vanoda 6,152 74.05% 918
90 Vanoti 6,411 78.05% 979
91 Vaso 6,334 76.99% 899
92 Vinzol 1,955 77.89% 953
93 Vithalpura 766 75.19% 910
94 Wanghroli 8,425 78.82% 917
95 jakhed 1,879 78.32% 935
96 jalanagar 1,630 80.33% 959
Villages in Thasra Population of Thasra Sex Ratio of Thasra Literacy Rate in Thasra