Villages & Towns in Theog Tehsil Shimla, Himachal Pradesh - Census 2011

List of all villages and towns in Theog Tehsil of Shimla district, Himachal Pradesh. As per Census 2011, there are 1 towns and 486 villages within Theog Tehsil. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Theog Tehsil is 84,684 out of which urban population is 4,353 while rural is 80,331. As per Census 2011, total families in Theog were 1,124. Check out important data about Theog Tehsil as per Census 2011.

Theog Tehsil data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 84,684 80,331 4,353
Children (0-6 years) 8,975 8,523 452
Literacy 84.15% 83.66% 93.21%
Sex Ratio 959 960 954
Scheduled Caste 26.7% 27.4% 13.2%
Scheduled Tribe 0.1% 0.1% 0.6%

List of Municipal Towns in Theog Tehsil

Below is list of all towns in Theog Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Theog (Municipal Council) 4,353 93.21% 954

List of Villages in Theog Tehsil

Below is list of all villages in Theog Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Aloti 232 77.88% 798
2 Anu 324 82.59% 1,012
3 Bachhlon 304 83.15% 961
4 Bagain 173 85.16% 880
5 Bagain 286 82.56% 946
6 Bagna 193 86.05% 911
7 Bagon Sandhu 418 80% 935
8 Bagoti 239 84.43% 797
9 Bagra 38 91.67% 1,000
10 Bagra 21 89.47% 1,333
11 Bagri 329 80.85% 891
12 Bahani 192 84.83% 811
13 Baila 230 87.5% 983
14 Baila Janrori 80 91.89% 739
15 Bajhowa 212 90.91% 927
16 Bajhyog 54 93.48% 1,077
17 Bajnashra 121 82.08% 891
18 Bakhog 122 83.64% 968
19 Bakhrna 176 86.3% 1,023
20 Bal Ghar 246 88.84% 1,000
21 Balag 281 86.72% 1,036
22 Balan 62 89.09% 1,214
23 Balhari 99 85.56% 1,020
24 Balhech - I 216 86.57% 964
25 Balhech-II 122 94.23% 877
26 Balheot 270 91.02% 1,015
27 Balhiana 46 82.61% 840
28 Balian 440 77.98% 964
29 Balihana 188 75.6% 808
30 Balowa 401 83.62% 947
31 Ban Bag 20 78.95% 667
32 Banar 204 86.26% 1,000
33 Banari 137 77.17% 1,210
34 Bandli 88 80.23% 872
35 Banea 248 82.79% 1,067
36 Banewal 40 89.47% 667
37 Bani 93 86.42% 979
38 Banjri 317 90.34% 898
39 Barail 70 87.27% 1,258
40 Barar 352 82.43% 913
41 Bariana 127 89.29% 1,190
42 Barog 542 85.69% 882
43 Barog 85 84.42% 1,024
44 Barog 219 79.4% 1,086
45 Baroth 169 78.85% 1,036
46 Barugarbi 40 94.29% 1,105
47 Barui 12 77.78% 1,000
48 Barushargi 26 87.5% 733
49 Barwan 78 83.56% 1,108
50 Basa Mahog 162 74.51% 952
51 Basa Theog 104 86.96% 962
52 Basahat Palana 49 72.09% 885
53 Basahat Parala 38 74.29% 727
54 Basha Bagain 368 81.71% 937
55 Basmol 146 81.06% 1,000
56 Bateora 248 78.6% 968
57 Bathlawag 380 93.73% 872
58 Batlar 92 85.88% 769
59 Batog 67 89.23% 1,030
60 Bekhalti 139 81.6% 904
61 Bel 141 82.17% 1,074
62 Bhagever 113 81.31% 948
63 Bhalai 38 71.88% 1,000
64 Bharana 303 85.93% 1,149
65 Bharara 92 84.27% 840
66 Bhargari 91 78.21% 978
67 Bharog 97 86.59% 1,310
68 Bhaut 72 82.54% 1,182
69 Bhirgarh 202 84.21% 1,040
70 Bhog 155 83.58% 1,153
71 Bhot 42 76.92% 680
72 Bhuin 26 68.42% 1,000
73 Bishnog 105 87.63% 981
74 Bishri 163 82.67% 1,090
75 Bogra 64 81.67% 1,286
76 Bundu 55 77.55% 964
77 Chabtu 28 68% 867
78 Chaihr 322 85.12% 988
79 Chaili 79 83.33% 756
80 Chakhna 243 92.54% 827
81 Chalaog 37 85.71% 1,176
82 Chalawali 314 94.18% 975
83 Chambal 343 84.77% 1,079
84 Chamhech 162 82.19% 1,025
85 Charel Bhaela 190 74.7% 900
86 Charen 234 90.2% 1,017
87 Chatog 145 81.34% 986
88 Chhamrot 560 77.24% 1,007
89 Chichchi 72 86.57% 1,000
90 Chikkhar 123 85.09% 1,085
91 Chila 110 77.67% 930
92 Chiyog 68 86.21% 1,061
93 Chundi 166 83.22% 930
94 Dabrog 48 76.74% 1,182
95 Dadas 289 85.66% 1,064
96 Daghali 517 80.9% 996
97 Dakana 177 86.08% 863
98 Dalaiya 291 89.27% 854
99 Damiana 223 71.57% 1,009
100 Daniwal 104 90.32% 1,167
101 Darbar Balsan 314 85.09% 892
102 Darghot 363 86.73% 995
103 Darjoli Dhar 581 72.01% 963
104 Dashna 214 72.45% 928
105 Deha 497 90.44% 926
106 Dekoli 100 74.73% 1,000
107 Deori 33 80% 2,000
108 Deori Ghat 811 97.02% 790
109 Deothi 171 74.34% 1,138
110 Deothi 341 79% 927
111 Deothi 238 87.32% 904
112 Dhalauhar 43 94.59% 720
113 Dhali 149 92.48% 1,258
114 Dhana 942 85.59% 996
115 Dhanaut 150 82.31% 1,174
116 Dhanewal 70 80.33% 795
117 Dhano 74 75.71% 805
118 Dhar 391 86.27% 1,069
119 Dhar 287 77.1% 864
120 Dhar 260 78.67% 871
121 Dhar 141 80.3% 1,238
122 Dhar Tarponu 195 82.78% 950
123 Dharampur 312 84.25% 962
124 Dharech 566 81.98% 952
125 Dharech Gohech 563 84.69% 883
126 Dharmai 20 100% 818
127 Dhelogar 305 79.04% 1,089
128 Didi 76 81.16% 1,111
129 Dipra 48 90.91% 920
130 Dodra 307 85.29% 919
131 Dohan 255 85.4% 1,090
132 Domahr 497 88.01% 941
133 Draunl 334 75.25% 931
134 Durgaut 49 85.11% 885
135 Fagu 142 76.47% 632
136 Gadaha 232 86.38% 1,071
137 Gadeog 125 83.81% 645
138 Gadhiari 252 80.09% 1,049
139 Gajaut 44 71.05% 1,588
140 Galhana 136 75.83% 1,125
141 Galu Kalan 243 93.21% 1,095
142 Galu Khurd 118 85.44% 1,070
143 Garpiyan 82 80.77% 608
144 Gathan 234 74.16% 1,035
145 Ghog 189 78.74% 1,124
146 Ghund 571 83.37% 990
147 Ghund Jangal Mahaduda 74 80.3% 1,176
148 Gijari 232 81.43% 933
149 Giraini 12 90.91% 1,000
150 Girenj 138 84.43% 769
151 Glanag 5 100% 4,000
152 Godhan 103 81.32% 943
153 Gowahi 258 81.78% 925
154 Gulu 242 91.03% 936
155 Guri 92 85.37% 1,300
156 Helai 145 88.19% 908
157 Hulga 45 97.73% 875
158 Ilmi 17 100% 1,833
159 Jadeog 247 82.95% 976
160 Jadun 286 83.92% 1,103
161 Jageri 134 93.04% 942
162 Jagora 266 81.14% 914
163 Jai 118 78.85% 1,000
164 Jais 244 95.59% 937
165 Janahan 503 79.42% 1,036
166 Jangal Audh 6 100% 1,000
167 Jangal Babar 6 83.33% 1,000
168 Jangal Balhech 4 75% 1,000
169 Jangal Bannu 95 74.71% 1,262
170 Jangal Barhiana - - -
171 Jangal Barog - - -
172 Jangal Bhagroa - - -
173 Jangal Chadaha 108 75.86% 929
174 Jangal Chambi - - -
175 Jangal Chandni - - -
176 Jangal Chhadrian - - -
177 Jangal Chhichhar 19 88.24% 1,375
178 Jangal Chila - - -
179 Jangal Chiyog 12 91.67% 1,400
180 Jangal Chwai - - -
181 Jangal Dabar - - -
182 Jangal Deha 9 71.43% 1,250
183 Jangal Doba - - -
184 Jangal Dochya - - -
185 Jangal Garoli Dhar 1 0%
186 Jangal Gathan 37 79.41% 1,056
187 Jangal Ghorna - - -
188 Jangal Ishta 23 89.47% 643
189 Jangal Jalsar - - -
190 Jangal Jerna - - -
191 Jangal Jhalru Kalari 22 88.24% 1,444
192 Jangal Kadharab - - -
193 Jangal Kadharan - - -
194 Jangal Kaleri 18 88.24% 1,000
195 Jangal Kaljer - - -
196 Jangal Kalna - - -
197 Jangal Kanag -I - - -
198 Jangal Kanag-II - - -
199 Jangal Kangar 59 90.91% 844
200 Jangal Kanivar - - -
201 Jangal Katmahail - - -
202 Jangal Khagn 63 74% 1,100
203 Jangal Kolu Nala 50 73.81% 1,000
204 Jangal Kot - - -
205 Jangal Kufta 61 88.46% 1,259
206 Jangal Kufta - - -
207 Jangal Lakhoti 51 65.79% 821
208 Jangal Lohala - - -
209 Jangal Mahog - - -
210 Jangal Mahol - - -
211 Jangal Majailiya - - -
212 Jangal Majhogra - - -
213 Jangal Narainti 10 90% 667
214 Jangal Narainti 47 86.36% 1,043
215 Jangal Nirgoni 15 71.43% 667
216 Jangal Paniyali 14 71.43% 1,333
217 Jangal Paph - - -
218 Jangal Rohru 72 86.15% 1,000
219 Jangal Sandhu - - -
220 Jangal Shalku - - -
221 Jangal Shalli Teer - - -
222 Jangal Shari - - -
223 Jangal Shila Gahrol 25 82.61% 1,083
224 Jangal Shila Jubbar 19 93.33% 727
225 Jangal Sujna - - -
226 Jangal Tir Mahasu 1 100% 0
227 Jangal Tungla - - -
228 Jannu 62 86.67% 938
229 Janog Awal 208 86.24% 1,122
230 Janol 39 77.14% 773
231 Janoti 96 96.47% 920
232 Jao 554 82.66% 951
233 Jarashi Khanali 112 94.06% 1,036
234 Jatain 76 87.67% 900
235 Jathai 227 90.5% 1,121
236 Jhakri 236 79.82% 934
237 Jhalli 70 82.81% 1,000
238 Jheta Gaon 73 95.38% 825
239 Jugo 271 84.3% 1,085
240 Kachhaur 37 85.29% 947
241 Kachhi 296 76.58% 947
242 Kadeog 376 84.59% 969
243 Kadharab 623 85.37% 990
244 Kadharan 72 83.33% 674
245 Kainth Ser 103 88.17% 1,146
246 Kalahar 229 87.86% 1,009
247 Kalaun 143 79.69% 788
248 Kaleenda 1,000 87.61% 848
249 Kalind 254 81.08% 939
250 Kaljer 300 86.96% 1,027
251 Kalju 207 80% 1,010
252 Kalna 119 64.36% 776
253 Kamali 36 75.76% 636
254 Kamanah 97 77.78% 796
255 Kanashi 76 80.3% 810
256 Kanauri 139 76.92% 878
257 Kandi Ser 82 82.86% 745
258 Karaili 258 85.06% 897
259 Karali 59 90% 735
260 Karana 393 80.72% 1,148
261 Karani 203 85.56% 1,051
262 Kareli 257 84.28% 1,056
263 Kargoli 229 84.95% 1,009
264 Karial 11 81.82% 1,200
265 Karuth 65 85.48% 970
266 Kashna 238 98.6% 983
267 Kasho 86 85.71% 955
268 Kathal 120 78.76% 846
269 Kathela 23 85.71% 643
270 Kaupara 31 60.71% 722
271 Kawg 33 90% 1,062
272 Kela 88 71.05% 1,047
273 Kelwi 467 83.41% 883
274 Keokri 187 81.65% 1,033
275 Khagna 194 66.67% 1,000
276 Khalantu 154 73.97% 1,000
277 Khalashi 339 87.75% 1,055
278 Khanar 258 81.66% 955
279 Khaniuri 194 93.18% 1,000
280 Khanu 218 83.16% 929
281 Khaprol 142 79.07% 1,088
282 Khar 220 78.95% 982
283 Kharori 279 87.14% 1,007
284 Khgan 73 85.51% 659
285 Khneu 82 83.33% 864
286 Kiar 167 87.84% 942
287 Kiara 159 83.92% 1,038
288 Kiari 340 79.35% 1,000
289 Kilra 309 77.78% 981
290 Kiri 100 75.9% 1,128
291 Kishaur 267 84.39% 1,086
292 Kit 251 93.86% 1,164
293 Kiyara 169 78.06% 1,061
294 Kot 272 80.97% 1,109
295 Kot 408 69.58% 846
296 Koti 206 86.77% 981
297 Koti 200 84.02% 1,105
298 Kufar Jeta 40 88.24% 739
299 Kufar Khnal 11 100% 2,667
300 Kuftu 41 69.23% 1,278
301 Kun 119 87.27% 951
302 Kundli 172 80.65% 1,123
303 Kunjla 37 74.19% 1,176
304 Kur 91 77.38% 857
305 Kuthar 327 83.56% 879
306 Lanu 114 84.91% 810
307 Laphu 217 84.38% 1,067
308 Latiana 283 82.94% 1,144
309 Lellu 232 76.56% 1,189
310 Loli 353 85.89% 1,114
311 Machheora 72 83.64% 1,323
312 Madog 151 96.99% 1,013
313 Mahog 237 83.65% 975
314 Mahog 64 84.48% 882
315 Mahori 472 80.38% 1,034
316 Mahraug 314 79.04% 836
317 Majhogra 38 94.29% 727
318 Majholi 200 82.12% 887
319 Majholi 212 88.65% 927
320 Majholi 230 77.72% 855
321 Majroe 68 76.67% 943
322 Makhrol 280 84.84% 918
323 Malehri 370 79.25% 1,033
324 Malewg 42 84.85% 909
325 Maliana 76 84.51% 854
326 Manan 605 82% 945
327 Mandla 252 80% 909
328 Manjhrana 281 83.86% 979
329 Manlog 314 74.82% 1,093
330 Manrot 35 96.88% 842
331 Matli 205 84.78% 830
332 Maya 116 85.44% 902
333 Mehana 332 83.77% 886
334 Mul Matiana 289 90.84% 841
335 Mundu 321 98.59% 922
336 Nahol 402 78.75% 1,116
337 Nairi 120 82.88% 1,000
338 Nal 263 96.14% 1,121
339 Nalia 301 89.1% 980
340 Namana 223 84.13% 1,009
341 Nani 188 81.1% 1,238
342 Nano 358 87.7% 946
343 Nawagaon 201 87.37% 1,030
344 Nawar 296 85.5% 897
345 Nehara 16 100% 778
346 Nehra 81 93.24% 688
347 Neori 260 93.42% 1,047
348 Noli 172 83.44% 1,324
349 Padrog 171 93.88% 1,138
350 Palail 170 84.52% 910
351 Palana 180 83.23% 875
352 Palat 25 66.67% 1,778
353 Palo 264 76.19% 927
354 Palvi 436 75.45% 1,076
355 Panjail 6 83.33% 2,000
356 Pansejal 71 87.1% 1,088
357 Pargeya 208 86.67% 1,122
358 Parhain 147 77.24% 934
359 Parla 216 80.41% 946
360 Parola 53 85.71% 893
361 Patandu 105 69.15% 1,100
362 Patinal 488 78.64% 952
363 Podul 292 86.26% 1,000
364 Pohach 11 100% 833
365 Pundar 327 79.79% 1,006
366 Ragsa 112 90.2% 1,000
367 Rahan 219 74.74% 904
368 Rail 223 84.62% 858
369 Raina 115 84.26% 917
370 Rajpura 159 87.5% 893
371 Randu 92 93.18% 1,000
372 Raog 302 75.56% 961
373 Rehog 92 80.72% 769
374 Rishaili 53 80.43% 1,038
375 Roni Chadara 458 90.45% 893
376 Roni Matiana 271 82.93% 1,069
377 Runkuli Digar 119 84.62% 1,288
378 Runkuli Godhan 103 76.04% 873
379 Sai 153 74.24% 866
380 Sainj 752 89.59% 875
381 Sainj 120 85.19% 1,182
382 Samabar 125 90.09% 953
383 Sanahu 97 83.33% 565
384 Sanai 13 92.31% 625
385 Sanai 65 76.79% 625
386 Sanghti 78 87.14% 1,053
387 Sanhana 118 80.95% 903
388 Sarog 445 82.51% 935
389 Satog 225 86.14% 1,027
390 Satrubar 21 70.59% 1,100
391 Shaddi 81 88.31% 1,189
392 Shagalti 14 50% 1,333
393 Shai 182 89.57% 916
394 Shalaina 25 90.48% 786
395 Sharamla 380 81.87% 939
396 Shari 180 81.6% 935
397 Shariana 72 86.76% 1,000
398 Shatiyana 326 82.47% 929
399 Shawag 136 97.58% 943
400 Shikroat 43 85.37% 1,389
401 Shil Guri 375 80.61% 933
402 Shila 349 86.04% 1,041
403 Shila Gahrol 260 77.64% 844
404 Shili Mehla 148 82.95% 827
405 Shilwa 321 84.28% 845
406 Shirgal 41 78.05% 952
407 Shirgali 122 94.21% 232
408 Shiwa 182 80.38% 857
409 Shlo 57 89.13% 1,111
410 Silu 202 84.32% 757
411 Sonthal 497 85.88% 1,029
412 Taihna 103 79.57% 807
413 Tali 336 80.46% 1,012
414 Taragaon 181 73.75% 885
415 Tarapur 321 83.33% 994
416 Tatal 289 92.68% 940
417 Tathkar 94 86.05% 1,043
418 Thakar Ka Shil 54 69.57% 1,000
419 Thana Jubbar 34 80.65% 700
420 Thanda 110 84.91% 833
421 Thathal 219 78.68% 973
422 Thaut 26 91.67% 733
423 Tiali 574 84.11% 901
424 Tikar 276 93.44% 828
425 Tikar 282 94.21% 932
426 Tikar 99 73.91% 904
427 Tikkar 143 87.1% 1,014
428 Tikri 229 86.7% 924
429 Tikri 200 82.97% 887
430 Til 222 88.21% 1,094
431 Tinggar Tankoti 144 79.84% 1,000
432 Tunda Khariana 208 84.07% 841
433 Tungan 79 97.1% 975
434 Tungla Pajairo 31 88% 824
435 Tungla Shilnali 29 82.61% 1,231
436 UP Muhal Panthaghati 104 79.35% 1,213
437 UP Muhal Phargoa 46 75% 917
438 UP Muhal Shilaru 98 81.82% 463
439 Up Muhal Jangal Kuhal - - -
440 Up Muhal Rikhta 38 82.86% 810
441 Up Muhal Bala 74 82.61% 644
442 Up Muhal Banyana 400 87.39% 923
443 Up Muhal Bhadaina 108 83.17% 1,204
444 Up Muhal Bhaj 43 86.84% 1,150
445 Up Muhal Chailla 237 90.19% 959
446 Up Muhal Charhi 204 89.62% 981
447 Up Muhal Darawala 152 79.84% 854
448 Up Muhal Dharali - - -
449 Up Muhal Faivat 4 50% 1,000
450 Up Muhal Gaddli 437 80.15% 934
451 Up Muhal Godhar 86 67.11% 870
452 Up Muhal Jangal Bachhlon - - -
453 Up Muhal Jangal Balheot - - -
454 Up Muhal Jangal Rachai 5 75% 1,500
455 Up Muhal Jangal Rainal 18 56.25% 1,250
456 Up Muhal Janog Doyam 45 93.02% 1,143
457 Up Muhal Jaonth 84 73.61% 1,270
458 Up Muhal Kailash 28 76.92% 750
459 Up Muhal Kambal 39 97.06% 1,294
460 Up Muhal Katiana II nd 97 81.32% 1,021
461 Up Muhal Katiana III rd 45 88.89% 1,143
462 Up Muhal Katiana - I 61 85.96% 1,259
463 Up Muhal Khadli Bagari 136 90.08% 1,194
464 Up Muhal Kiaral 115 85% 983
465 Up Muhal Konti 42 57.14% 615
466 Up Muhal Kunch 206 95.77% 1,000
467 Up Muhal Mandal 146 76.86% 1,056
468 Up Muhal Nagpur 158 80.99% 1,052
469 Up Muhal Neri 190 75.42% 900
470 Up Muhal Paloie 385 83.43% 1,081
471 Up Muhal Panoli 208 75.27% 763
472 Up Muhal Patla Dhar 183 80.37% 1,128
473 Up Muhal Patmani 143 80.31% 702
474 Up Muhal Rachan 144 89.44% 895
475 Up Muhal Rajana 129 65.49% 843
476 Up Muhal Rinno 90 82.28% 915
477 Up Muhal Sharamltu 165 79.87% 813
478 Up Muhal Sharhach 152 86.57% 854
479 Up Muhal Shatal 87 69.33% 1,023
480 Up Muhal Shaya 220 77.44% 789
481 Up Muhal Soie 374 87.39% 1,055
482 Up Muhal Teer 53 86.36% 893
483 Up Muhal Thana Dhar 110 83.5% 1,245
484 Up Muhal Tikkar 145 72.73% 883
485 Up Muhal Tikkar 199 82.74% 730
486 Up Muhal Ulvi 214 82.35% 894
Villages in Theog Population of Theog Sex Ratio of Theog Literacy Rate in Theog