Villages & Towns in Viramgam Taluka Ahmadabad, Gujarat - Census 2011

List of all villages and towns in Viramgam Taluka of Ahmadabad district, Gujarat. As per Census 2011, there are 1 towns and 68 villages within Viramgam Taluka. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Viramgam Taluka is 193,283 out of which urban population is 55,821 while rural is 137,462. As per Census 2011, total families in Viramgam were 12,188. Check out important data about Viramgam Taluka as per Census 2011.

Viramgam Taluka data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 193,283 137,462 55,821
Children (0-6 years) 25,997 19,493 6,504
Literacy 71.19% 65.67% 84.41%
Sex Ratio 930 930 930
Scheduled Caste 12.4% 13.7% 9.3%
Scheduled Tribe 1.5% 1.8% 0.8%

List of Municipal Towns in Viramgam Taluka

Below is list of all towns in Viramgam Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Viramgam (Municipality) 55,821 84.41% 930

List of Villages in Viramgam Taluka

Below is list of all villages in Viramgam Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Asalgam 1,991 53.97% 847
2 Bhadana 1,437 78.53% 939
3 Bhavda 418 91.35% 866
4 Bhojva 4,283 75.14% 926
5 Chanothiya 530 72.57% 886
6 Chuninapura 302 69.2% 961
7 Dalsana 2,043 68.34% 899
8 Dediyasan 1,040 70.11% 944
9 Devpura 748 77.23% 1,038
10 Dhakdi 1,295 75.24% 965
11 Dumana 2,046 72.28% 912
12 Ghoda 3,739 53.69% 930
13 Goraiya 4,463 75.51% 959
14 Hansalpur Sereshvar 5,674 60.96% 945
15 Jakhwada 3,717 69.18% 928
16 Jaksi 650 81.1% 852
17 Jalampura 1,646 64.01% 934
18 Jetapur 2,780 56.93% 980
19 Juna Padar 1,839 71.86% 908
20 Kadipur 240 70.48% 1,124
21 Kaliyana 1,356 76.57% 960
22 Kalyanpur 1,078 71.71% 918
23 Kamijla 2,758 56.53% 933
24 Kankaravadi 905 70.06% 993
25 Kanpura 375 71.7% 1,016
26 Karakathal 4,962 64.64% 896
27 Karangadh 624 61.4% 846
28 Kariyana 601 72.68% 872
29 Kayla 4,296 57.23% 940
30 Khengariya 1,135 63.32% 960
31 Khudad 2,679 68.34% 915
32 Kokta 2,050 71.97% 965
33 Kumarkhan 3,599 54.3% 880
34 Limbad 819 67.04% 891
35 Liya 1,924 65.2% 918
36 Melaj 1,634 69.18% 934
37 Memadpura 1,671 76.1% 968
38 Moti Kishol 1,519 69.64% 892
39 Moti Kumad 1,777 62% 932
40 Nadiyana 1,653 81.37% 980
41 Nani Kishol 816 62.57% 859
42 Nani Kumad 1,085 63.01% 920
43 Nilki 493 81.4% 926
44 Ogan 3,906 66.88% 932
45 Rahemalpur 1,484 66.49% 883
46 Rangpur 679 80.94% 907
47 Rupavati 1,143 55.49% 918
48 Sabalpura - - -
49 Sachana 3,844 71.47% 960
50 Sarsavadi 1,151 72.56% 884
51 Shahpur 6,941 50.75% 944
52 Shivpura 308 95.22% 949
53 Sokali 1,927 79.74% 937
54 Thori Mubarak 3,213 62.94% 938
55 Thori Thambha 2,887 58.03% 897
56 Thori Vadgas 1,249 73.38% 992
57 Thuleta 2,643 57.01% 901
58 Ukhalod 2,027 77.24% 910
59 Vadgas 1,456 85.91% 947
60 Valana 1,640 69.58% 909
61 Vani 2,415 75.88% 917
62 Vanthal 1,931 61.48% 976
63 Varsava 3,684 63.89% 943
64 Vasan 2,110 58.39% 923
65 Vasveliya 1,657 64.28% 898
66 Vekariya 3,621 53.66% 1,018
67 Viramgam - - -
68 Zezara 4,856 59.97% 898
Villages in Viramgam Population of Viramgam Sex Ratio of Viramgam Literacy Rate in Viramgam