Villages & Towns in Visnagar Taluka Mahesana, Gujarat - Census 2011

List of all villages and towns in Visnagar Taluka of Mahesana district, Gujarat. As per Census 2011, there are 2 towns and 59 villages within Visnagar Taluka. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Visnagar Taluka is 262,246 out of which urban population is 76,753 while rural is 185,493. As per Census 2011, total families in Visnagar were 16,271. Check out important data about Visnagar Taluka as per Census 2011.

Visnagar Taluka data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 262,246 185,493 76,753
Children (0-6 years) 27,503 20,419 7,084
Literacy 86.95% 85.68% 89.96%
Sex Ratio 924 929 910
Scheduled Caste 7.3% 7.7% 6.4%
Scheduled Tribe 0.5% 0.1% 1.6%

List of Municipal Towns in Visnagar Taluka

Below is list of all towns in Visnagar Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Visnagar (Municipality + Outgrowth) 76,753 89.96% 910
2 Visnagar (Municipality) 63,073 89.28% 909

List of Villages in Visnagar Taluka

Below is list of all villages in Visnagar Taluka with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Bakarpur 1,602 99.59% 944
2 Basana 3,039 87.2% 958
3 Becharpura 1,562 83.41% 917
4 Bhalak 5,976 80.97% 920
5 Bhandu 8,228 85.13% 906
6 Bokarvada 2,891 93.14% 930
7 Chhogala 1,091 80.62% 962
8 Chitroda Mota 1,809 84.14% 890
9 Chitrodipura 1,418 90.26% 937
10 Dadhiyal 4,223 82.76% 918
11 Denap 6,637 88.27% 932
12 Dhamanva 2,548 86.74% 876
13 Dharusana 801 78.14% 944
14 Ganpatpura 1,003 86.31% 982
15 Ghaghret 2,036 91.93% 956
16 Gothva 11,213 79.49% 967
17 Gunja 6,223 88.77% 893
18 Gunjala 1,923 74.66% 887
19 Hasanpur 1,999 84.13% 948
20 Iyasara 1,045 75.53% 935
21 Jetalvasana 3,311 91.23% 927
22 Kada 6,427 86.32% 915
23 Kajialiyasana 948 84.76% 1,030
24 Kamalpur 1,101 92.35% 1,009
25 Kamalpur 2,233 79.55% 907
26 Kamana 5,650 83.89% 922
27 Kansa 9,984 92.23% 908
28 Kansarakui 2,748 94.47% 919
29 Khadalpur 1,830 92.52% 924
30 Khandosan 4,253 82.72% 914
31 Kharvada 3,362 90.53% 910
32 Kiyadar 513 92.9% 966
33 Kuvasana 2,841 90.55% 938
34 Lachhadi 3,262 78.26% 960
35 Laxmipura 1,604 90.05% 923
36 Magroda 3,020 89.28% 956
37 Mahamadpur 1,034 81.12% 944
38 Megha Aliyasana 1,652 95.32% 957
39 Paldi 2,911 82.74% 896
40 Pudgam 3,866 82.4% 926
41 Rajgadh 1,234 83.03% 959
42 Ralisana 3,951 87.42% 938
43 Rampura 838 93.88% 967
44 Randala 1,643 79.38% 917
45 Rangakui 1,840 93.06% 945
46 Rangpur 1,607 79.23% 906
47 Ravalapura 1,052 80.37% 909
48 Saduthala 2,513 97.84% 877
49 Satusana 761 91.55% 1,003
50 Savala 4,726 82.99% 963
51 Sunshi 1,879 86.54% 910
52 Tarabh 6,312 80.02% 933
53 Thalota 2,617 79.4% 920
54 Thumthal 642 78.63% 951
55 Udalpur 4,343 76.56% 906
56 Umta 8,119 86.35% 937
57 Vadu 2,857 80.05% 958
58 Valam 7,716 91.28% 951
59 Visnagar 1,026 62.85% 943
Villages in Visnagar Population of Visnagar Sex Ratio of Visnagar Literacy Rate in Visnagar