Villages & Towns in Pulwama Tehsil Pulwama, Jammu and Kashmir - Census 2011

List of all villages and towns in Pulwama Tehsil of Pulwama district, Jammu and Kashmir. As per Census 2011, there are 1 towns and 191 villages within Pulwama Tehsil. Click on the town or village name to get complete details such as Population, Caste, Religion, Literacy, Sex Ration data.

The total population of Pulwama Tehsil is 282,173 out of which urban population is 18,440 while rural is 263,733. As per Census 2011, total families in Pulwama were 2,483. Check out important data about Pulwama Tehsil as per Census 2011.

Pulwama Tehsil data as per Census 2011

Total Rural Urban
Population 282,173 263,733 18,440
Children (0-6 years) 52,581 49,414 3,167
Literacy 61.13% 60.21% 74.18%
Sex Ratio 931 938 831
Scheduled Caste 0.1% 0% 1%
Scheduled Tribe 3.3% 3.5% 0.8%

List of Municipal Towns in Pulwama Tehsil

Below is list of all towns in Pulwama Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Town Population Literacy Sex Ratio
1 Pulwama (Municipal Council) 18,440 74.18% 831

List of Villages in Pulwama Tehsil

Below is list of all villages in Pulwama Tehsil with important data such as Population, Literacy rate and Sex Ratio.

# Village Population Literacy Sex Ratio
1 Abhama 2,856 53.27% 932
2 Achan 1,487 65.37% 931
3 Achu Guz Bamno 4,022 56.49% 899
4 Aglar Kandi 1,248 52.22% 990
5 Akhal 862 57.44% 1,000
6 Alai Pora 490 81.35% 1,390
7 Aramola 1,052 59.44% 906
8 Arh Bal 1,018 55.12% 969
9 Ari Hal 4,815 58.94% 960
10 Arigam Chirath 1,382 56.35% 930
11 Ashamandar 667 75.87% 808
12 Athora 1,205 63.78% 788
13 Aur Bagh 342 60.45% 988
14 Avind Gund 907 70.6% 1,011
15 Baba Har 1,549 55.34% 1,022
16 Badi Bagh 424 66.09% 884
17 Bagh Sanger Wani 1,182 39.9% 876
18 Bagtrich 59 56% 967
19 Ban Gund 759 40.72% 1,003
20 Bander Pora Cherat 851 57.01% 952
21 Bander Pora Shora 1,118 61.96% 818
22 Bandzoo 2,104 65.79% 974
23 Bara Pora 641 70.36% 896
24 Batnoor Showara 621 67.63% 971
25 Begam Bagh 581 60.25% 937
26 Bilowoder Gund 3,266 60.73% 1,022
27 Bonrah 1,366 70.23% 929
28 Chakora 2,102 64.26% 991
29 Chana Pora 330 51.07% 1,025
30 Chand Gam 3,031 62.36% 1,033
31 Chandi Pora 106 66.67% 1,000
32 Cheki Dewan Badri Nath 2,352 51.13% 882
33 Chinnar Bagh 348 64.93% 944
34 Chitri Pora 1,047 73.46% 1,061
35 Chiva Kalan 1,884 63.37% 880
36 Chiva Khurd 873 63.04% 749
37 Chundh Pora 656 63% 913
38 Dadura 1,219 65.82% 893
39 Dafer Pora 259 60% 919
40 Dahoo Gam 725 57.12% 1,108
41 Danger Pora Shopian 762 63.74% 1,048
42 Dieri 1,242 43.74% 990
43 Drabh Gam 5,387 54.83% 927
44 Drach 877 51.74% 971
45 Drasu 2,007 64.92% 805
46 Drekh Leran 1,324 48.2% 956
47 Fasteh Pora 192 63.78% 1,259
48 Frasi Pora 999 48.18% 970
49 Frist Bagh - - -
50 Gaber Pora 725 62.01% 864
51 Gadha Bug 163 64.39% 791
52 Gadora 2,391 68.55% 966
53 Gala Bug 658 56.57% 1,025
54 Gandi Pora 1,098 74.21% 809
55 Gangoo 2,675 55.93% 886
56 Gondi Bagh 354 70.31% 815
57 Gulshan Abad 1,065 60% 1,036
58 Gund Achan 555 66.16% 934
59 Gund Zabar - - -
60 Gusu 2,560 61.66% 953
61 Haikri Pora 1,021 67.97% 960
62 Haji Dara Pora 285 65.62% 863
63 Hani Pora Chatina Hama 2,106 56.97% 977
64 Hanji Khilu 272 51.18% 850
65 Hardu Hanjan 1,632 62.84% 931
66 Harri Garh - - -
67 Hawal 416 62.85% 1,010
68 Inder 2,275 65.63% 926
69 Janda Wal 1,049 63.12% 904
70 Kadi Pora 894 31.53% 1,074
71 Kaka Pora 3,235 63.11% 983
72 Kalam Pora 2,606 58.59% 911
73 Kalulo 1,005 70.22% 1,072
74 Kamrazi Pora 797 75.18% 1,038
75 Kandizal 1,247 55.98% 1,002
76 Kangan 2,040 50.13% 855
77 Kani Gam 435 44.26% 1,052
78 Karimabad 3,565 64.77% 965
79 Kariya Lajora 368 75.82% 989
80 Kati Bug 576 44.19% 876
81 Kawsi Bagh 281 58% 912
82 Kazi Gund 875 58.71% 923
83 Khadermoh 1,528 45.37% 1,011
84 Khaigam 3,122 38.16% 966
85 Kisri Gam 1,203 46.2% 922
86 Kochi Pora 903 53.63% 980
87 Konju 200 65.58% 1,198
88 Kuchay Pora 225 56.88% 1,009
89 Lajora 2,823 70.11% 934
90 Laribal 715 58.84% 1,072
91 Laro 1,116 64.7% 879
92 Lasi Pora 649 58.56% 973
93 Lelhar 3,799 60.71% 934
94 Litar Shitar 3,525 64.35% 984
95 Loli Pora 402 44.13% 853
96 Losi Wani 788 54.95% 903
97 Machh Pora 1,583 58.95% 854
98 Mahirad Pora Uttar Pora 1,087 70.37% 887
99 Malawari 627 70.3% 1,023
100 Mandina 1,029 67.73% 892
101 Manwaji 920 68.05% 1,018
102 Marhwal 1,285 58.58% 962
103 Mir Bagh 199 73.38% 913
104 Mira Gund Tuker Pora 1,128 57.91% 893
105 Mirpora 12 44.44% 1,400
106 Mitri Gam 1,325 70.27% 951
107 Mong Hama 1,183 72.71% 902
108 Moran 5,340 55.1% 949
109 Mugal Pora Cherath 565 66.14% 955
110 Naira 1,458 74.25% 1,031
111 Naman 811 65.22% 1,002
112 Nareh Naw Pora 139 61.67% 759
113 Naw Pora Nagam 607 60.84% 1,023
114 Nekas 1,398 68.88% 942
115 Nihama 2,438 67.18% 992
116 Niklora 1,212 60.12% 885
117 Nilro Chudhri Bag 1,329 69.88% 1,008
118 Niwah 2,810 57.78% 1,009
119 Noor Wah 1,718 62.61% 943
120 Now Nagri 2,013 65.24% 1,021
121 Now Pora Pain 980 52.63% 984
122 Nowhar Mal Pora 860 70.61% 814
123 Odar Shawra 685 60.82% 898
124 Okhoo 1,152 51.18% 943
125 Orwan 1,556 48.02% 965
126 Othu Mola 1,307 40.99% 971
127 Pach Har 560 84.29% 924
128 Pahu 2,326 62.83% 1,026
129 Pal Pora 741 58.57% 1,030
130 Panjran 978 59.56% 1,025
131 Pari Gam Jagir 4,530 59.91% 973
132 Pari Gam Khalsa 1,715 84.61% 254
133 Patahan Pahloo 1,625 61.69% 885
134 Patri Gam 1,470 56.19% 952
135 Payer 1,907 66.04% 993
136 Penglina 4,355 71.41% 908
137 Peti Pora 877 59.56% 980
138 Pingal Gam 593 63.08% 1,031
139 Pochal 1,067 62.32% 909
140 Qasba Yar 4,391 53.27% 906
141 Quil 5,064 62.43% 1,010
142 Raj Pora 5,215 66.41% 892
143 Rajmahal 380 55.64% 949
144 Rakh Chindran 612 54.14% 1,068
145 Rakh Lajoura 1,788 65.66% 886
146 Rakh Litri 1,442 63.63% 918
147 Rakhi Pahu 153 57.48% 1,096
148 Ranbir Pora Nagam - - -
149 Ratni Pora 5,260 71.44% 1,000
150 Reshi Pora Cherat 344 54.77% 880
151 Romu 5,030 39.85% 932
152 Sanger Wani 5,558 26.74% 905
153 Sanzi Watra 687 58.96% 1,003
154 Satar Gund 793 58.87% 939
155 Senzen Shahoora 206 68.85% 1,040
156 Shangar Pora 446 56.68% 1,124
157 Sheikhor 437 75.26% 1,005
158 Shit Paray Pora 375 64.01% 674
159 Singo Narbal 1,664 59.15% 882
160 Sona Chuku 271 67.73% 1,151
161 Sona Samilo 1,171 63.42% 1,040
162 Sonth Bug 359 65.08% 941
163 Tahab Shadi Pora 4,655 63.41% 934
164 Takia Saif Ullah 29 88% 812
165 Talan Gam 1,109 62.72% 942
166 Tantri Pora 793 51.79% 978
167 Tenga Pora 1,791 58.3% 962
168 Tengahar 1,104 47.69% 810
169 Tenghar 264 51.19% 941
170 Themna 380 72.12% 1,054
171 Tikan Bata Pora 2,129 68.5% 1,018
172 Trach 1,660 61.5% 1,015
173 Trichal 2,915 70.22% 908
174 Tujan 1,572 51.9% 896
175 Tumchi Nowpora 499 70% 942
176 Tumlahal 1,657 60.99% 907
177 Urcharsu 1,290 73.43% 755
178 Uzram Batri 693 52.81% 986
179 Wagam 565 71.04% 1,018
180 Wahi Bug 1,785 59.53% 921
181 Wahi Pora 973 54.2% 878
182 Wanpora 742 56.78% 1,000
183 Wasura 1,956 71.75% 1,008
184 Wogra Gund 508 55.92% 917
185 Wokhar Wan 893 52.46% 775
186 Yadder Shahoora 574 63.73% 888
187 Yaider Shopian 670 60.52% 909
188 Zaddora Hastikhod 2,002 63.28% 868
189 Zagi Gam 834 52.3% 1,029
190 Zahed Bag 580 61.26% 980
191 Zasu 1,147 67.91% 964
Villages in Pulwama Population of Pulwama Sex Ratio of Pulwama Literacy Rate in Pulwama